ให้นักเรียนทำรายงานเรื่อง "การรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557" ทำลงในบล็อกของนักเรียนเอง และให้นักเรียนส่งรายงาน ให้ตรงห้องเรียนของนักเรียนด้วยภายใน 30 มิถุนายน 2557 วิชาการปกครองของไทย ระดับชั้น ม.4: กรกฎาคม 2013

วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

กิจกรรม "คนละคำ จำคุณแม่"

นักเรียน ม.4/6-4/14 เข้าร่วมกิจกรรม โดยคลิกเข้าไปเลือกห้องก่อนแล้วพิมพ์ข้อความวันแม่
ลงในช่องแสดงความคิดเห็นให้ตรงกับห้องเรียนของตนเอง เพื่อความสะดวก
ในการตรวจของครูผู้สอนค่ะ   สำหรับบุคคลทั่วไปให้คลิกแสดงบทความตรงช่อง
แสดงความคิดเห็นใต้ภาพค่ะ

                          

                      ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ คลิกที่นี่