ให้นักเรียนทำรายงานเรื่อง "การรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557" ทำลงในบล็อกของนักเรียนเอง และให้นักเรียนส่งรายงาน ให้ตรงห้องเรียนของนักเรียนด้วยภายใน 30 มิถุนายน 2557 วิชาการปกครองของไทย ระดับชั้น ม.4: สิงหาคม 2011

วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2554

วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2554

การประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ 24 วันที่ 2 สิงหาคม 2554

                               
                                       นายสมศักดิ์  เกียรติ์สุรนนท์                  
                                 ประธานสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ 26
                                                 สส.เพื่อไทย
                     นายเจริญ  จรรย์โกมล                             นายวิสุทธิ์  ไชยณรุณ
                    รองประธานคนที่ 1                                   รองประธานคนที่ 2
                              เพื่อไทย                                              สส.เพื่อไทย

วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ข้อสอบอ่านคิดวิเคราะห์

                          ท้องไม่พร้อม-ทำแท้ง..ปัญหาที่ยังไร้ทางออก

 
ท้องไม่พร้อม-ทำแท้ง..ปัญหาที่ยังไร้ทางออก (Voice Tv.co.th)

         
บ้านพักฉุกเฉิน เป็นสถานที่พำนักของหญิงที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ และหญิงที่ตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม

         
ข่าวการพบซากทารกกว่า 2000 ศพ ภายในวัดไผ่เงินโชตนาราม เป็นการตอกย้ำว่าปัญหาการตั้งท้องโดยไม่พร้อม และการทำแท้งเถื่อน เป็นปัญหาใหญ่ระดับประเทศของสังคมไทย สถิติหญิงวัยรุ่นไทยตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม หรือที่เรียกว่า คุณแม่วัยใส มีสถิติสูงที่สุดในเอเชีย 

         
คุณ เมทินี พงษ์เวช ผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมป์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ สะท้อนว่า ความไม่รู้ของวัยรุ่น ทั้งขาดความรู้ด้านเพศศึกษา และไม่รู้ว่าเมื่อเกิดผิดพลาดแล้วจะต้องทำอย่างไร เป็นปัญหาหลักของภาวะท้องโดยไม่พร้อม ที่ตามมาด้วยการทำแท้ง 
          บ้าน พักฉุกเฉิน เป็นสถานที่พำนักของหญิงที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ และหญิงที่ตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม หลายปีที่ผ่านมาปัญหาการตั้งท้องโดยไม่พร้อมรุนแรงขึ้น บ้านพักฉุกเฉินจึงเปิดโครงการสร้างต้นทุนชีวิต มีทางเลือก 3 ทาง คือ กลับสู่ครอบครัว กลับคืนสู่สถานศึกษา และ เรียนหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน 

         
โดย บ้านพักฉุกเฉิน จะสนับสนุนให้แม่เลี้ยงลูกเอง ผู้อำนวยการบ้านพักฉุกเฉิน เห็นว่า ครอบครัว โรงเรียน และสื่อ มีบทบาทสำคัญในการแก้ปัญหาการตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม หากสามารถลดสถิติการตั้งครรภ์ไม่พร้อมได้ ปัญหาการทำแท้งก็จะลดลง  

         
คุณกานต์รวี ดาวเรือง ผู้ประสานงานเครือข่ายทางเลือกผู้หญิงท้องโดยไม่พร้อม ระบุว่าผู้หญิงที่ตั้งท้องโดยไม่พร้อม ปีละ 2 แสน ราย ส่วนใหญ่ตัดสินใจยุติการตั้งครรภ์ เนื่องจากส่วนใหญ่ผู้ชายไม่รับผิดชอบ และสังคมไทยไม่มีทางเลือกให้ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม จึงควรมีการเสนอทางเลือก เช่น การเข้าถึงบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย การให้บริการบ้านพักฉุกเฉินขอขอบคุณข้อมูลจาก
Voicetv.co.th
วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553                                   

วิธี ทำ  ให้นักเรียนเขียนวิเคราะห์ถึงสาเหตุเกิดจากอะไรบ้างแยกเป็นข้อ ๆ และนักเรียนคิดว่าควรจะแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้างให้นำเสนอวิธีการแก้ปัญหาเป็น ข้อ ๆ เช่นเดียวกัน 
          ให้นักเรียนเขียนลงกระดาษเอ 4  หัวหน้าห้องรวบรวมให้ครบทุกคนแล้วจึงนำส่งที่ห้อง
หมวดสังคมศึกษา ห้ามส่งแยกส่วนเด็ดขาด
          กำหนดส่ง15  สิงหาคม 2554 นี้

วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2554

heyani  อย่าลืมการสอบ นะครับเด็ก ๆ เข้าไปตรวจเช็ค
บ่อย ๆนะจ๊ะ


วันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

รายงานชิ้นแรกของลูกศิษย์ชั้น ม.4

   
        เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 เวลา 20.30 น. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้แถลงการประกาศยุบสภาอย่างเป็นทางการ ผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ หลังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มีการตราพระราชกฤษฎีกายุบสภา โดยจะประกาศในราชกิจจานุบกษา ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2554
ทั้งนี้ นายกฯ อภิสิทธิ์ กล่าวว่า การยุบสภา หมายถึงการสิ้นสุดลงของวาระสภาผู้แทนราษฎร และวาระของรัฐบาล ขณะเดียวกัน จะเป็นการเริ่มต้นใหม่ของประเทศ ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการตัดสินใจจากประชาชน ซึ่งการประกาศยุบสภาครั้งนี้ ตนทำด้วยความเต็มใจอย่างยิ่ง และด้วยความหวังว่าพี่น้องประชาชนชาวไทยจะได้ใช้โอกาสสำคัญในครั้งนี้ขับ เคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้า และไม่ว่าพรรคใดจะจัดตั้งรัฐบาล ก็อยากให้ยึดมั่นผลประโยชน์ประเทศเป็นหลัก
“การตัดสินใจในวันนี้ในการเดินหน้าประเทศ จึงเป็นการตัดสินใจว่า เราจะให้ประเทศของเรานั้นเดินไปในทิศทางไหน จะเดินไปข้างหน้า หรือจะเดินถอยหลัง หรือจะเดินวนจมปลักอยู่กับปัญหาความขัดแย้งที่ผ่าน ๆ มา ซึ่งทำให้ปัญหาอีกหลาย ๆ อย่างของพี่น้องประชาชน ซึ่งเป็นปัญหาที่แท้จริง ไม่ได้รับการแก้ไข” นายกฯ กล่าว
พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมืออย่างดี และช่วยการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ รวมถึงขอบคุณประชาชนที่ให้โอกาส กำลังใจ และคำติชม แม้จะทำให้ประชาชนบางส่วนผิดหวัง แต่ตลอดระยะเวลากว่า 2 ปีที่ผ่านมา ยืนยันว่าได้ทำงานอย่างเต็มที่ที่สุดแล้ว และจะความเชื่อมั่นในการตัดสินใจของพี่น้องประชาชน

งานที่นักเรียนต้องสืบค้น
1. พรรคการเมืองที่มีแนวโน้มจะส่งสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งนี้
    - มีพรรคอะไรบ้าง
    - หัวหน้าพรรคแต่ละพรรคคือใคร
***ให้นักเรียนสืบค้น และบรรจุเอาไว้ในบล็อกส่วนตัวของนักเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2554


  ในภาคเรียนนี้ ได้ใช้การเรียนการสอนทางอินเตอร์เน็ตให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งนักเรียน ม.4 ทุกห้องเรียน ต้อง
  คำสั่งที่ 1  ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
    1. ให้สมัครอีเมล์ โดยเข้าไปที่ http://www.gmail.com
    2. ให้นำ username และ password ที่นักเรียนใช้กับ gmail ที่สมัครได้มาแล้ว นำไปสมัครเป็นสมาชิกของ http://www.bloggers.com ในคำสั่งที่ 2 ต่อไป


คำสั่งที่ 2 ประจำภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2554
   1. ให้นักเรียนสมัครเป็นสมาชิกของ http://www.bloggers.com
   2.  ให้กำหนด username พิมพ์ชื่อนักเรียนเป็นภาษาอังกฤษ  (หากชื่อซ้ำกันให้เพิ่มอักษรตัวแรกของนามสกุลต่อท้าย)   กรณีที่ฟ้องว่ามีคนใช้ username นี้แล้ว ให้พิมพ์ด้วยตัวเลข ยกตัวอย่าง 401 สำหรับ
ม.4/1  หรือ 412 สำหรับ 4/12 เป็นต้น   ***ห้ามใช้ username อื่นนอกเหนือจากชื่อนักเรียน
   3. password ให้นักเรียนพิมพ์ เลขประจำตัวของนักเรียนลงไป (ห้ามใช้รหัสผ่านที่ไม่ใช่เลขประจำตัว)
   ***นักเรียนที่สมัครเป็นสมาชิก blogger เรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียนไปจด username และpassword
ที่แฟ้มบนโต๊ะครูการุณย์ ห้อง 421 (ห้องพักครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ)
คำสั่งที่ 3 ประจำภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2554
   1. ให้นักเรียนสมัครเป็นสมาชิกของ http://www.exam.in.th
   2.  ให้กำหนด username พิมพ์ชื่อนักเรียนเป็นภาษาอังกฤษ  (หากชื่อซ้ำกันให้เพิ่มอักษรตัวแรกของนามสกุลต่อท้าย)   กรณีที่ฟ้องว่ามีคนใช้ username นี้แล้ว ให้พิมพ์ด้วยตัวเลข ยกตัวอย่าง 401 สำหรับ
ม.4/1  หรือ 412 สำหรับ 4/12 เป็นต้น   ***ห้ามใช้ username อื่นนอกเหนือจากชื่อนักเรียน

   3. password ให้นักเรียนพิมพ์ เลขประจำตัวของนักเรียนลงไป (ห้ามใช้รหัสผ่านที่ไม่ใช่เลขประจำตัว)
   ***นักเรียนที่สมัครเป็นสมาชิก exam.in.th  เรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียนไปจด username และpassword ที่แฟ้มบนโต๊ะครูการุณย์ ห้อง 421 (ห้องพักครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ) 
   *** สำหรับ username กับ password ต้องใช้เหมือนกันทั้งสองเว็บไซต์ คือทั้ง www.bloger.com และ www.exam.in.th

  

ขอขอบคุณเว็บไซต์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อ.เมือง จ.พิษณุโลก