ให้นักเรียนทำรายงานเรื่อง "การรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557" ทำลงในบล็อกของนักเรียนเอง และให้นักเรียนส่งรายงาน ให้ตรงห้องเรียนของนักเรียนด้วยภายใน 30 มิถุนายน 2557 วิชาการปกครองของไทย ระดับชั้น ม.4: บทเรียนที่ 2 ประวัติการปกครองของไทย

วันพุธที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2555

บทเรียนที่ 2 ประวัติการปกครองของไทย

   ***หากเกิดขัดข้องเกี่ยวตัวอักษร  ให้นักเรียนแก้ไขดังนี้ คลิกที่เมนูมุมมอง คลิกที่รหัสอักขระ คลิกเลือก ไทย (TIS-620)
                             2.1 การปกครองสมัยกรุงสุโขทัย

 
                                               2.2 การปกครองสมัยกรุงศรีอยุธยา

คลิกทำแบบทดสอบวิถีไทยขุดที่ 3a การปกครองสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

ประวัติศาสตร์ อดีต ปัจจุบัน2.4 การกบฎ  การปฏิวัติและการรัฐประหารในประเทศไทย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น