ให้นักเรียนทำรายงานเรื่อง "การรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557" ทำลงในบล็อกของนักเรียนเอง และให้นักเรียนส่งรายงาน ให้ตรงห้องเรียนของนักเรียนด้วยภายใน 30 มิถุนายน 2557 วิชาการปกครองของไทย ระดับชั้น ม.4

วันพุธที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557

การรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557


เหตุการณ์รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เวลา 16.30 น. คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก เป็นหัวหน้าคณะ นับเป็นการรัฐประหารครั้งที่ 13 ในประวัติศาสตร์ไทย
โดยก่อนเกิดรัฐประหารสองวัน พลเอก ประยุทธ์ ประกาศกฎอัยการศึก ตั้งแต่เวลา 03:00 นาฬิกา ด้วยการอาศัยอำนาจตามกฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 ต่อมากองทัพบกได้ออกประกาศยุติการดำเนินการของศูนย์อำนายการรักษาความสงบ เรียบร้อย (ศอ.รส.) และจัดตั้ง กองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (กอ.รส.) ขึ้นแทนโดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผู้อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (ผอ.รส.)

วันอาทิตย์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2557

การรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557รัฐประหาร 2557 ตามติดสถานการณ์ วันที่ 23 พฤษภาคม 2557 บุคคลสำคัญเข้ารายงานตัวที่หอประชุมกองทัพบก ด้าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เตรียมชี้แจงทูต
          เกาะติดสถานการณ์รัฐประหารในวันนี้ (23 พฤษภาคม 2557) ต้องจับตาดูบุคคลสำคัญที่ถูกคณะรักษาความสงบแห่งชาติเรียกให้มารายงานตัว โดยเมื่อคืนที่ผ่านมา คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ออกประกาศฉบับที่ 2/2557 เรียกบุคคลสำคัญจำนวน 23 คน ให้มารายงานตัว อาทิ นางยิ่งลักษณ์ ชินวัตร, นางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์, นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์, นายนพดล ปัทมะ

         ส่วนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา คสช. ได้ออกประกาศฉบับที่ 3/2557 เรียกบุคคลสำคัญทางการเมืองอีก 114 คน ให้มารายงานตัวที่หอประชุมกองทัพบก เทเวศร์ โดยมีทั้งแกนนำพรรคเพื่อไทย แกนนำ นปช., แกนนำ กปปส. และอดีตนายทหาร ตำรวจ


เกาะติดสถานการณ์ รัฐประหาร 2557 วันที่ 25 พฤษภาคม 2557   
  
 
 
         17.29 น. โปรดเกล้าฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นหัวหน้า คสช. พรุ่งนี้ (26 พ.ค.)

         16.39 น. คสช. ประกาศฉบับที่ 37 ให้อำนาจศาลทหารพิพากษาคดีหมิ่นสถาบันฯ-มั่นคง 

วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2556

วิธีสอบแก้ตัววิชาวิถีไทยศึกษา

    ให้นักเรียนที่ติด 0 วิชาวิถีไทยศึกษาเข้าทำแบบทดสอบ exam ใหม่ทั้ง 13 ชุด ให้ได้คะแนนแต่ละชุดไม่ต่ำกว่า 50 เปอร์เซ็นต์  แล้วส่งผลการสอบทาง https://www.facebook.com/sitkrukaroon.suwanraksa    ชุดการสอบที่ต้องทำได้แก่ชุด 101/1,101/2,101/3,101/4,101/5,101/6,101/7,101/8,101/9,พิเศษชุดที่ 1,พิเศษชุดที่ 2,พิเศษชุดที่ 3และ ASEAN
     ส่งตามกำหนดเวลาที่ฝ่ายทะเบียนวัดผลกำหนด  สงสัยติดต่อ 081-9690238                                                             อ่านให้ได้สติ
                                                                   สอบปลายภาค
 
                                สอบคือ  สุดท้าย  ปลายภาค             ง่ายยาก  ไม่เท่า  กันหนา
                                ง่ายดี     คนมี  ปัญญา                    ยากบ้า  คนคร้าน  มันครวญ
                                                                    เกรด

                                เกรดคือ  ปรอท  วัดค่า             ศึกษา  มีผล  แค่ไหน
                                สามสี่  เรียนดี  ดีใจ                 ศูนย์รอ  เตือนให้  ปรับตน
                                                                   ผ-มผ
                                ได้ผ   คือผ่าน  ศึกษา            ชุมนุม  ตราเป็น  หลักฐาน
                                 มผ.  ก็คล้าย  ประจาน            ไม่ผ่าน  ยอมรับ  ปรับปรุง
 
                                                                  มส.
                                 มส.  ไม่สน  สิ่งใด              ให้ไว้  ตอกย้ำ  คำเฉลย
                                เป็นคน  ยอดแย่  จริงเอย      รีบเลย  กลับตัว  กลับใจ