ให้นักเรียนทำรายงานเรื่อง "การรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557" ทำลงในบล็อกของนักเรียนเอง และให้นักเรียนส่งรายงาน ให้ตรงห้องเรียนของนักเรียนด้วยภายใน 30 มิถุนายน 2557 วิชาการปกครองของไทย ระดับชั้น ม.4: บทที่ 6 การบริหารราชการแผ่นดินไทย

วันพุธที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2555

บทที่ 6 การบริหารราชการแผ่นดินไทย

ดาวน์โหลด Ebook เรื่องระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน คลิกที่นี่

อ่านเรื่องการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินของไทย 

เอกสารที่ใช้สอนในห้องเรียน ด้านล่างนี้ครับ
คลิกทำแบบทดสอบที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น