ให้นักเรียนทำรายงานเรื่อง "การรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557" ทำลงในบล็อกของนักเรียนเอง และให้นักเรียนส่งรายงาน ให้ตรงห้องเรียนของนักเรียนด้วยภายใน 30 มิถุนายน 2557 วิชาการปกครองของไทย ระดับชั้น ม.4: คู่มือในการสร้าง Site หรือสร้าง Blog

คู่มือในการสร้าง Site หรือสร้าง Blog

                      วิธีการสร้างไซต์ส่วนบุคคลด้วย Google Site

        คลิกตามลำดับ       1.   2.   3.  4.  5.
 
 ขอพื้นที่ฟรีบนเน็ต ด้วย
 1. Magacloud  คลิกขอเลย
2. SkyDrive      คลิกขอเลย
3. GoogleDrive  คลิกขอเลย
4. Dropbox       คลิกขอเลย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น