ให้นักเรียนทำรายงานเรื่อง "การรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557" ทำลงในบล็อกของนักเรียนเอง และให้นักเรียนส่งรายงาน ให้ตรงห้องเรียนของนักเรียนด้วยภายใน 30 มิถุนายน 2557 วิชาการปกครองของไทย ระดับชั้น ม.4: บทที่ 5 ตุลาการไทย

วันพุธที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2555

บทที่ 5 ตุลาการไทย
 ดาวน์โหลด Ebook เรื่องฝ่ายตุลาการ ที่นี่
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับศาลยุติธรรม คลิกอ่านหนังสืออีเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับศาลยุติธรรมได้ที่นี่

เนื้อหาที่ใช้ในการเรียนการสอนในชั้นเรียน คลิกที่นี่


( 
คลิกทำแบบทดสอบที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น