ให้นักเรียนทำรายงานเรื่อง "การรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557" ทำลงในบล็อกของนักเรียนเอง และให้นักเรียนส่งรายงาน ให้ตรงห้องเรียนของนักเรียนด้วยภายใน 30 มิถุนายน 2557 วิชาการปกครองของไทย ระดับชั้น ม.4: สิงหาคม 2013

วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ห้ามสถานศึกษาไล่ลูกศิษย์ติดยาออกจากสถาบันรม ช.ศธ.สั่งห้ามสถานศึกษาไล่นักเรียน-นักศึกษาติดยาออกจากสถาบัน ชี้ต้องคอยตรวจสอบและส่งบำบัด พร้อมวางนโยบายให้ความดีความชอบแก่สถาบันที่จัดการปัญหายาเสพติดได้ดี


วันนี้(15ส.ค.) นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) เปิดเผยว่า ตามที่ ศธ. ได้มีนโยบายหลักในการป้องกันปัญหายาเสพติดในกลุ่มนักเรียนนักศึกษานั้น ขณะนี้ตนได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการป้องกันเด็กนักเรียน นักศึกษาที่เป็นกลุ่มเสี่ยง รวมทั้งเอ็กซเรย์นักเรียนทั่วประเทศว่ามีผู้ใดเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด จำนวนมากน้อยแค่ไหน หากได้ข้อมูลที่ชัดเจนแล้วก็จะนำผู้ติดยาเสพติดไปบำบัดรักษา ขณะเดียวกันจะมีการขยายผลไปหาผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ทั้งผู้เสพรายอื่นและผู้ค้า ซึ่งจะต้องให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปดำเนินการต่อไป โดยข้อมูลเบื้องต้น ศธ.ได้สำรวจพบว่า มีนักเรียนนักศึกษาเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ประมาณร้อยละ 2-3 ซึ่งในจำนวนดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นเด็กกลุ่มมัธยมศึกษาถึงอุดมศึกษา รวมอาชีวศึกษาด้วย ดังนั้นสถานศึกษาที่ตรวจพบว่ามีนักเรียนนักศึกษาเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพ ติดจะต้องเร่งหากลยุทธ์ในการคลี่คลายและป้องกันปัญหาเพื่อไม่ให้นักเรียนนัก ศึกษาคนอื่นเข้าไปสู่วงจรของยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นกลุ่มใดก็ตาม

"สำหรับสถานศึกษาที่สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ผมมีแนวคิดที่จะให้ใช้กิจกรรมที่ทำในสถาบันมาใช้ประกอบการพิจารณาความดีความ ชอบของผู้บริหารสถานศึกษาและคณาจารย์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ใครทำดีก็ต้องได้รับการดูแล ส่วนสถานศึกษาใดที่ปล่อยปละละเลย ซุกปัญหาไว้ใต้พรม ไม่แจ้งข้อมูลข้อเท็จจริง หากทราบก็จะถือว่าเป็นสถาบันยอดแย่ ซึ่งผู้บริหารและคณาจารย์จะต้องมีส่วนในการรับผิดชอบ ผมอยากให้ทุกสถานศึกษาดูแลเด็กเหมือนดูแลลูกของตัวเอง เพราะถ้าหากอนาคตของชาติเข้าไปสู่วังวนของยาเสพติด อนาคตของประเทศชาติก็คงฝากความหวังไว้ที่ใครไม่ได้" รมช.ศธ.กล่าวและว่า นอกจากนี้ตนยังได้เน้นย้ำกับสถานศึกษาทุกแห่ง ในกรณีตรวจสอบพบว่ามีนักเรียนนักศึกษาคนใดเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดจะ ต้องไม่ให้มีการไล่ออกอย่างเด็ดขาด โดยต้องถือว่าเด็กกลุ่มดังกล่าวเป็นผู้เสพที่จะต้องได้รับการบำบัด เพราะหากเราผลักเด็กกลุ่มนี้ออกจากสถานศึกษาไป ย่อมเหมือนเป็นการผลักภาระหรือผลักปัญหาไปให้สังคมโดยที่ยังไม่ได้รับการ แก้ไข.

ขอขอบคุณข่าวสาร/ข้อมูลดีๆ จากเว็บไซต์หนังสือพิมพ์เดลินิวส์