ให้นักเรียนทำรายงานเรื่อง "การรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557" ทำลงในบล็อกของนักเรียนเอง และให้นักเรียนส่งรายงาน ให้ตรงห้องเรียนของนักเรียนด้วยภายใน 30 มิถุนายน 2557 วิชาการปกครองของไทย ระดับชั้น ม.4: มีนาคม 2012

วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2555

ม.4/13 แสดงบทความที่นี่ค่ะ

ม.4/14 แสดงบทความที่นี่ค่ะ

ม.4/11 แสดงบทความที่นี่ค่ะ

ม.4/12 แสดงบทความที่นี่ค่ะ

ม.4/8 แสดงบทความที่นี่ค่ะ

ม.4/9 แสดงบทความที่นี่ค่ะ

ม.4/10 แสดงบทความที่นี่ค่ะ

ม.4/7 แสดงบทความที่นี่ค่ะ

ม.4/6 แสดงบทความวันแม่ที่นี่ค่ะ

คลิกเลือกห้องก่อนจ้า...