ให้นักเรียนทำรายงานเรื่อง "การรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557" ทำลงในบล็อกของนักเรียนเอง และให้นักเรียนส่งรายงาน ให้ตรงห้องเรียนของนักเรียนด้วยภายใน 30 มิถุนายน 2557 วิชาการปกครองของไทย ระดับชั้น ม.4: บทที่ 4 รัฐบาลไทย

วันพุธที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2555

บทที่ 4 รัฐบาลไทย


 ***เรื่องคณะรัฐมนตรี ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามรัฐธรรมนูญ***
ปัจจุบันใช้ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2557 คลิกที่นี่

 ดาวน์โหลด Ebook เรื่องคณะรัฐมนตรี ที่นี่
รัฐบาล(powerpoint)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
การพิจารณาบุคคลผู้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 28 ของสภาผู้แทนราษฎร (ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)   นำเสนอแบบสั้น ๆ
การรับพระราชโองการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีของยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                     สื่อการเรียนการสอนที่ใช้สอนในห้องเรียน เรื่องคณะรัฐมนตรี


คลิกทำแบบทดสอบที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น