ให้นักเรียนทำรายงานเรื่อง "การรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557" ทำลงในบล็อกของนักเรียนเอง และให้นักเรียนส่งรายงาน ให้ตรงห้องเรียนของนักเรียนด้วยภายใน 30 มิถุนายน 2557 วิชาการปกครองของไทย ระดับชั้น ม.4: วันเกิดของลูกเหมือนวันตายของแม่

วันเสาร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

วันเกิดของลูกเหมือนวันตายของแม่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น