ให้นักเรียนทำรายงานเรื่อง "การรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557" ทำลงในบล็อกของนักเรียนเอง และให้นักเรียนส่งรายงาน ให้ตรงห้องเรียนของนักเรียนด้วยภายใน 30 มิถุนายน 2557 วิชาการปกครองของไทย ระดับชั้น ม.4: ตรวจสอบการเป็นสมาชิกวิชานี้

วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ตรวจสอบการเป็นสมาชิกวิชานี้

                      ตรวจเช็คสมาชิกเว็บไซต์วิชาก้าวทันโลกศึกษา 1 ส 31223         
                           
 

1 ความคิดเห็น:

  1. นาย พีรธัช โอลเดนเบอร์เกอร์ ม.4/14 เลขที่ 20 ส่งบล็อคครับ ขอบคุณครับ
    http://www.blogger.com/home?pli=1

    ตอบลบ