ให้นักเรียนทำรายงานเรื่อง "การรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557" ทำลงในบล็อกของนักเรียนเอง และให้นักเรียนส่งรายงาน ให้ตรงห้องเรียนของนักเรียนด้วยภายใน 30 มิถุนายน 2557 วิชาการปกครองของไทย ระดับชั้น ม.4: ปรับคณะรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ 5

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ปรับคณะรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ 5


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น