ให้นักเรียนทำรายงานเรื่อง "การรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557" ทำลงในบล็อกของนักเรียนเอง และให้นักเรียนส่งรายงาน ให้ตรงห้องเรียนของนักเรียนด้วยภายใน 30 มิถุนายน 2557 วิชาการปกครองของไทย ระดับชั้น ม.4: ตำแหน่งสำคัญในสำนักประธานศาลฎีกา

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ตำแหน่งสำคัญในสำนักประธานศาลฎีกา1 ความคิดเห็น:

  1. แม่คือทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับหนู แม่คือผู้ให้ ให้ความรัก ให้ความอบอุ่น ให้กำลังใจในวันที่เราท้อ เราอภัยเวลาที่เราทำผิด แม่คือผู้มีพระคุณ พระคุณของแม่เราไม่สามารถนับได้ว่ามีเท่าไหร่ แม่คือรักแท้ รักที่ไม่ต้องหวังอะไร รักโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน คนที่มีแม่อยู่ก็ควรรักแม่ให้มากๆ เพราะเราไม่รู้ว่าแม่จะอยู่กับเราอีกนานเท่าไหร่ นางสาว ลักษณ์ธนา รัตนพันธ์ ม.4/12 เลขที่ 38

    ตอบลบ