ให้นักเรียนทำรายงานเรื่อง "การรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557" ทำลงในบล็อกของนักเรียนเอง และให้นักเรียนส่งรายงาน ให้ตรงห้องเรียนของนักเรียนด้วยภายใน 30 มิถุนายน 2557 วิชาการปกครองของไทย ระดับชั้น ม.4: ม. 4/13 ส่งงานที่นี่

วันพุธที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2555

ม. 4/13 ส่งงานที่นี่

67 ความคิดเห็น:

 1. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ของหนูเป็น google พลัส ไม่ใช่บล็อกนะครับ รีบสร้างบล็อกด่วนครับ

   ลบ
 2. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 3. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 4. น.ส.วริศรา จารณะ เลขที่ 36 ม.4/13

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ตรวจแล้ว ผลงานอยู่ในระดับพอใช้

   ลบ
 5. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 6. นายสุรพัศ เซ่งเตี้ยน เลขที่1 ม.4/13
  ส่งงานเรื่อง อาเซียนและประวัติการปกครองครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ตรวจแล้ว ยังไม่สมบูรณ์เกี่ยวกับ เนื้อหาและรูปภาพประกอบเรื่อง ครับ

   ลบ
 7. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 8. นายไตรรัตน์ ดำด้วง ม.4/13 เลขที่14
  เรื่อง อาเซียน กับ การปกครอง

  ตอบลบ
 9. นางสาว ชาลิสา คำประสิทธิ์ ม.4/13 เลขที่ 25
  เรื่อง อาเซียน กับ การปกครอง

  ตอบลบ
 10. นางสาว ชาลิสา คำประสิทธิ์ ม.4/13 เลขที่ 25
  เรื่อง อาเซียน กีบ การปกครองของไทย

  ตอบลบ
 11. นายธนภัทร แสงสุวรรณ ม.4/13 เลขที่15
  ส่งงานทั้ง2อย่างแล้วน่ะครับ

  ตอบลบ
 12. นายวิศรุต นุ้ยแก้ว เลขที่17 ม.4/13
  ส่งงานทั้ง2อย่างแล้วน่ะครับ

  ตอบลบ
 13. มาส่งงานแล้วคะ

  นางสาวสิริรัตน์ แซ่ตัน เลขที่ 38 ม.4/13

  งานทั้ง 2 อย่าง เลยคะ

  ตอบลบ
 14. น.ส. จิดาภา ไชยชนะ ม.4/13 เลขที่ 2

  ส่งทั้ง 2 อย่างค้ะ !

  ตอบลบ
 15. นางสาว มณฑรา จันทร์ฉาย ม.4/13 เลขที่ 32
  เรื่องอาเซียน และการปกครองของไทย

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ค่อยดีเท่าไหร่

   ลบ
 16. นางสาว สุทธิกานต์ พิสุทธิ์เธียร ม.4/13 เลขที่ 39
  ส่งงานเรื่อง อาเซียนและประวัติการปกครองแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 17. นายพงชนก ผดุงอรรถ เลขที่16 ม.4/13
  ส่งงานทั้งสองแล้วน่ะครับ

  ตอบลบ
 18. นางสาวกาญจนา สุภาวไตร เลขที่22 ม.4/13
  ส่งงานทั้งสองแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 19. นางสาว เสาวลักษณ์ เจี้ยนเซ่ง
  เลขที่ 42 ม. 4/13

  ตอบลบ
 20. วริศรา จารณะ
  เลขที่ 36 ม. 4/13
  ส่งงานทั้ง 2 ชิ้นค้ะ

  ตอบลบ
 21. น.ส.นิสากร เกตุแก้ว ชั้นม.4/13 เลขที่ 30
  ส่งงานเรื่องอาเซียนและการปกครองแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 22. นางสาว ฐิติชญา มั่งมี ชั้นม.4/13 เลขที่ 26
  ส่งงานเรื่องอาเซียนและการปกครองแล้วค่ะ


  http://firsttycute.blogspot.com/ เรื่่องอาเซียน
  http://firsttycutez.blogspot.com/ เรื่ิองการปกครอง

  ตอบลบ
 23. นางสาวโยษิตา คงสวัสดิ์ ชั้นม.4/13 เลขที่33
  ส่งงานเรื่องอาเซียนและการการปกครองแล้วค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. หาบล็อกหนูไม่พบครับ

   ลบ
 24. น.ส. กฐิน บรมสุข ม.4/13 เลขที่ 19
  เรื่อง อาเซียน,การปกครองของไทย ค้า

  ตอบลบ
 25. นางสาว วรรษมน ทูลเชื้อ ม.4/13 เลขที่ 35
  ส่งงาน อาเซียน เเละ การปกครองของไทย เเล้วค่ะ

  ตอบลบ
 26. นางสาวสุดดวงจิต จิพิทักษ์ ม.4/13 เลขที่ 12
  ส่งงาน อาเซียน และการปกครองแล้วค่ะ
  http://bestzii.blogspot.com/p/blog-page.html
  http://bestzii.blogspot.com/p/blog-page_29.html

  ตอบลบ
 27. นางสาว วรรษมน ทูลเชื้อ ม.4/13 เลขที่ 35
  ส่งงาน อาเซียน เเละ การปกครองของไทย เเล้วค่ะ
  http://vassamon41.blogspot.com/
  http://vassamon13.blogspot.com/

  ตอบลบ
 28. นางสาว ฉันทชา วงศ์มณี เลขที่3
  ส่งงานอาเซียนและ การปกครองของไทยค่ะ

  ตอบลบ
 29. นายวุฒิพงศ์ ประชุมทอง เลขที่18 ม.4/13
  ส่งงานแล้วครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ประวัติการปกครองอยู่ไหนเอ่ย

   ลบ
 30. นางสาว กฤติกา คงแก้ว เลขที่20 ม.4/13
  เรื่อง อาเซียน,ประวัติการปกครองของไทย ค้า

  ตอบลบ
 31. นางสาว ภัทรวดี วรชาติณัฐพล ม.4/13 เลขที่ 10
  เรื่อง อาเซียน,ประวัติการปกครองของไทย ค่ะ

  ตอบลบ
 32. นางสาวพิมพิสา รัตนสุวรรณ์ เลขที่ 9
  เรื่อง อาเซียนและการปกครองของไทย
  http://pempisa.blogspot.com/

  ตอบลบ
 33. นางสาว พิมพ์วิภา วงศ์อรุณ ม.4/13 เลขที่ 8
  เรื่อง อาเซียน,ประวัติการปกครองของไทย

  ตอบลบ
 34. นางสาว จุลเรียณา พันธ์โณ ม.4/13 เลขที่ 7
  เรื่อง อาเซียน,ประวัติการปกครองของไทย

  ตอบลบ
 35. นาย สันติพงศ์ ชนะรัตน์ ม.4/13 เลขที่ 6
  เรื่อง อาเซียน,ประวัติการปกครองของไทย

  ตอบลบ
 36. ครูการุณครับ ผมมาส่งงานใหม่ ตกแต่งพื้นหลังของบล็อกใหม่แล้วครับ

  ตอบลบ
 37. นางสาว พิมพิสา รัตนสุวรรณ์ เลขที่ 9 ส่งงานค้ะ

  ตอบลบ
 38. นางสาววัชรภรณ์ หลำหลี เลขที่ 23 ม.4/13 ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ