ให้นักเรียนทำรายงานเรื่อง "การรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557" ทำลงในบล็อกของนักเรียนเอง และให้นักเรียนส่งรายงาน ให้ตรงห้องเรียนของนักเรียนด้วยภายใน 30 มิถุนายน 2557 วิชาการปกครองของไทย ระดับชั้น ม.4: ม. 4/12 ส่งงานที่นี่

วันพุธที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2555

ม. 4/12 ส่งงานที่นี่

129 ความคิดเห็น:

 1. ส่งงาน เรื่อง"ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน"
  นางสาว นิลวรรณ ดวงจินดา
  ม.4/12 เลขที่ 14

  ตอบลบ
 2. ส่งงานครับ นายกันตพิชญ์ เสนาธิบดี เลขที่32 ม4/12

  ตอบลบ
 3. ส่งงานเรื่อง"ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน"
  นางสาว พรปวีณ์ มีสวัสดิ์
  ม.4/12 เลขที่ 15

  ตอบลบ
 4. ส่งงานเรื่อง"ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน"
  นางสาว ชวัลลักษณ์ ธนะสาร
  ม.4/12 เลขที่ 11

  ตอบลบ
 5. ส่งงานเรื่อง"ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน"
  นางสาว สุทธิดา สุวรรณรันต์
  ม.4/12 เลขที่ 16

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. หาบล็อกหนูไม่เจอครับ

   ลบ
 6. 老师好! (lǎoshīhǎo)
  สวัสดีค่ะคุณครู ~
  ส่งงานเรื่อง
  "ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน"
  นางสาวพรจรัส อีชะโรจน์
  เลขที่ 9 ม.4/12 ค่ะ ] *

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. พอใช้ได้ พื้นหลังแสบตาไปหน่อย

   ลบ
  2. พอใช้ได้ครับพื้นหลังแสบตาไปหน่อย

   ลบ
 7. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. เนื้อหาไม่ค่อยสมบูรณ์ครับ

   ลบ
 8. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 9. ส่งงานเรื่อง "ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน"
  นายสุประดิษฐ ประสงค์สำเร้จ
  ม.4/12 เลขที่ 17 ครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. เนื้อหาไม่ค่อยสมบูรณ์ครับ

   ลบ
 10. ส่งงานเรื่อง "ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน"
  นางสาวญานิศา ชูเกลี้ยง
  ม.4/12 เลขที่ 3 ค่ะ ^^

  ตอบลบ
 11. ส่งงานครับ นายถิรพัฒน์ สุขใส ม.4/12 เลขที่ 20

  ตอบลบ
 12. ส่งงานเรื่อง "ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน"
  นางสาว สิรินกาญจน์ ตันติวัฒน์ ม.4/12 เลขที่ 40 ค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. พอใช้ครับ ช่องข้อความแคบเกินไป เนื้อหาไม่สมบูรณ์

   ลบ
 13. ส่งงานเรื่อง "ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน"
  นาย ปวเรศ ศิริยอด ม.4/ เลขที่ 27 ครับ

  ตอบลบ
 14. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 15. ส่งงานเรื่อง ความรู้อาเซี่ยน
  นางสาวศศิธร นวลลอย เลขที่ 39 ม.4/12

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ประวัติการปกครองเนื้อหาไม่ครบ

   ลบ
 16. ส่งงานเรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน
  นางสาว อัญมณี ริมสมุทร เลขที่ 41 ม.4/12

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขาดอีกหนึ่งเรื่อง

   ลบ
 17. ส่งงงานเรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน
  นางสาว จุฑามาศ วารินพิพัฒน์ เลขที่ 2 ม. 4/12

  ตอบลบ
 18. ส่งงานเรื่อง อาเซียนค้ะ ของ
  นางสาวอมิตา หีมสุวรรณ์ เลขที่ 7 ชั้น ม.4/12

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ

   ลบ
 19. ส่งงานเรื่อง
  "ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน"
  นางสาววรรณประมุข ศรีสุวรรณ เลขที่5 ม.4/12 ค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. พื้นหลังมองแล้วแสบตามากเลยครับ

   ลบ
 20. ส่งงานเรื่อง
  "ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน"
  นางสาวสุธินี เอกอุรุ เลขที่24 ม.4/12 ค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่มีเนื้อหา อยู่ตรงไหนบอกหน่อยครับ

   ลบ
 21. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 22. ส่งงาน
  เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
  นางสาวขวัญดาว ชัยมาลา เลขที่19 ม.4/12

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ตรวจแล้ว พอใช้ได้

   ลบ
 23. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 24. ส่งงสนเรื่อง ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
  นางสาว นุชนารถ กิ้มเส้ง เลขที่ 36 ม.4/12

  ตอบลบ
 25. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 26. ส่งงานเรื่อง ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
  นางสาว สุธินี เอกอุรุ เลขที่ 24 ม.4/12 (บล็อกใหม่ค่ะ)

  ตอบลบ
 27. ส่งงานเรื่อง ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
  นางสาว กิตติภรณ์ เอี่ยมดุษฎีบัณฑิต ม.4/12 เลขที่ 21 ค่ะ

  ตอบลบ
 28. ส่งงานเรื่อง "ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน"
  นางสาวจุฑามาศ สุรัตน์สัญญา เลขที่ 1 ม.4/12 ค่ะ ><

  ตอบลบ
 29. ครูค่ะ ส่งงานค่ะ
  เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
  นางสาวร่มฉัตร ธาระบุญ เลขที่ 10 ม.4/12 ค่ะ
  ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 30. ครูค่ะ ส่งงานค่ะ
  เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
  นางสาวสิริกัณห์ ศรีนาค เลขที่26 ม.4/12 ค่ะ
  ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 31. ครูค่ะ ส่งงานค่ะ
  เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
  นางสาว กมณชนก หนูสิงห์ เลขที่28 ม.4/12 ค่ะ
  ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ประวัติการปกครองอยู่ไหนครับ

   ลบ
 32. ครูครับส่งงาน
  เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
  นาย กิตติศักดิ์ หนูแก้ว
  เลขที่25 ม.4/12 ครับ
  http://ichitun.blogspot.com/

  ตอบลบ
 33. นางสาว ปภาวี จารุวรรณโน
  ม.4/12 เลขที่ 8
  ส่งงาน 'เรื่อง อาเซียน' ค่ะ:] ตามลิ้งค์นี้เรยค่ะ
  http://papawee412.blogspot.com/

  ตอบลบ
 34. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 35. ครูค่ะ ส่งงานค่ะ
  เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
  นางสาวธนภรณ์ จันทร์ศรี
  ม.4/12 เลขที่ 35
  http://www.secondary41.go.th/doc/Asian/prachakomAsian.PDF

  ตอบลบ
 36. นางสาวกชกร จุลพันธ์ ม.4/12 เลขที่34
  ส่งงานเรื่องความรู้เรื่องอาเซี่ยน

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. พื้นหลังมองแล้วตาลาย เสียคะแนนไปในส่วนนี้ครับ

   ลบ
 37. นางสาวประไพพัน จันเนียม
  เลขที่ 37 ชั้น ม.4/12
  ส่งงานเรื่องความรู้เรื่องอาเซี่ยน

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. พื้นหลังทำให้อ่านสาระสำคัญลำบากมาก

   ลบ
 38. ส่งงานเรื่อง"ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน"
  นางสาว ชาริตา ศรีสุวรรณ
  ม.4/12 เลขที่ 12

  ตอบลบ
 39. ส่งงานเรื่อง"ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน"
  นางสาว ธัญวรัตม์ พลภักดี
  ม.4/12 เลขที่ 13

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. หาบล็อกเธอไม่เจอเลยครับ

   ลบ
 40. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 41. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 42. ส่งงานค๊า "ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน"
  นางสาวโศจิรัตน์ ไกรษร เลขที่ 6 ม.4/12

  ตอบลบ
 43. ส่งงาน เรื่อง"ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน"
  นาย ณัฐพล จันศรี
  ม.4/12 เลขที่ 33

  ตอบลบ
 44. นางสาว ปภาวี จารุวรรณโน
  เลขที่ 8 ม.4/12
  ส่งงาน 'เรื่อง การปกครองของไทย' ตามลิ้งค์ข่างล่างนี้เลยค่ะ
  http://papawee412.blogspot.com/2012/06/blog-post.html

  ตอบลบ
 45. ส่งงานค่ะ นางสาวจุฑามาศ วารินพิพัฒน์
  ม.4/12 เลขที่ 2
  เรื่อง "การปกครองของไทย"

  ตอบลบ
 46. นางสาว กิตติภรณ์ เอี่ยมดุษฎีบัณฑิต เลขที่ 21 ม.4/12
  ส่งงาน 'เรื่อง การปกครองของไทย' ตามลิ้งค์ข่างล่างนี้เลยค่ะ
  http://kittiporn-gda.blogspot.com/p/blog-page.html

  ตอบลบ
 47. ส่งงาน การปกครองไทย นายกันตพิชญ์ เสนาธิบดี เลขที่ 32 ม4/12 ครับ

  ตอบลบ
 48. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 49. นางสาว สุธินี เอกอุรุเลขที่ 24 ม.4/12
  ส่งงาน 'เรื่อง การปกครองของไทย'

  ตอบลบ
 50. ส่งงานค่ะ ^^
  นางสาววรรณประมุข ศรีสุวรรณ
  ม.4/12 เลขที่ 5
  เรื่อง "การปกครองของไทย" ค่ะ...

  ตอบลบ
 51. นางสาวศศิธร นวลลอย เลขที่ 39
  ส่งงานเรื่อง ประวัติการปกครองของไทยค่ะ

  ตอบลบ
 52. นาย ลุคมันซ์ จุลถาวร ม.4/12 เลขที่ 22

  ส่งงานเรื่อง "ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน" ครับ

  ตอบลบ
 53. นาย ลุคมันซ์ จุลถาวร ม.4/12 เลขที่ 22

  ส่งงานเรื่อง "การปกครองของไทย"ครับ

  ตอบลบ
 54. นางสาวสุทธิดา สุวรรณรัตน์
  ม.4/12 เลขที่ 16
  ส่งงานเรื่อง "การปกครองของไทย"คะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. หาบล็อกเธอไม่เจอครับ

   ลบ
 55. นางสาวชวัลลักษณ์ ธนะสาร ม.4/12 เลขที่ 11

  ส่งงานเรื่อง "การปกครองของไทย" ค้ะครู

  ตอบลบ
 56. นางสาวหทัยชนก แซ่เอี้ย ม.4/12 เลขที่ 30
  ส่งงานเรื่อง " การเมืองการปกครองของไทย " ค่ะ

  ตอบลบ
 57. นางสาวสิรินกาญจน์ ตันติวัฒน์ ม.4/12 เลขที่ 40
  สงงานเรื่อง " การเมืองการปกครองไทย " ค่ะ

  ตอบลบ
 58. นางสาวญานิศา ชูเกลี้ยง ม.4/12 เลขที่ 3

  ส่งงานเรื่อง "การปกครองของไทย"คะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. หาบล็อกเธอไม่เจอครับ

   ลบ
 59. นางสาวขวัญดาว ชัยมาลา ม.4/12 เลขที่19
  ส่งงานเรื่อง การปกครองของไทย ค่ะ

  ตอบลบ
 60. ส่งงาน เรื่อง การปกครองของไทย
  นางสาวนิลวรรณ ดวงจินดา ม.4/12 เลขที่ 14

  ตามลิงค์เลยค่ะ
  http://ninlawan412.blogspot.com/

  ตอบลบ
 61. นางสาวหทัยชนก แซ่เอี้ย
  ม.4/12 เลขที่ 30

  ส่งงานเรื่อง ASEAN อาเซียน ค่ะ

  ลิงค์งานค่ะ
  http://nok-dbn.blogspot.com/2012/06/asean_30.html

  ตอบลบ
 62. ส่งงานค่ะ
  เรื่อง ประวัติการปกครองของไทย
  นางสาว ร่มฉัตร ธาระบุญ ม.4/12 เลขที่ 10 ค่ะ
  ขอบคุณค่ะ^^

  ตอบลบ
 63. สวัสดีค่ะ นางสาวพรจรัส อีชะโรจน์ เลขที่ 9 ม.4/12 ส่งงาน "การปกครองของไทย" ค่ะ ขอบคุณค่ะ ))

  ตอบลบ
 64. นายกิตติศักดิ์ หนูแก้ว ม.4/12 เลขที่ 25

  ส่งงานเรื่อง "การปกครองของไทย"ครับ

  ตอบลบ
 65. นาย ปวเรศ ศิริยอด ม.4/12 เลขที่ 27

  ส่งงานเรื่อง "การปกครองของไทย" ครับ

  ตอบลบ
 66. นายอภิมุข เจริญสุข เลขที่ 18 ม.4/12

  ส่งบล๊อกเรื่อง "การปกครองของไทย" และ "อาเซียน" ครับ

  ตอบลบ
 67. ส่งงานค่าาาาา
  นางสาวนุชนารถ กิ้มเส้ง
  เลขที่ 36 ชั้น ม.4/12
  ส่งงานเรื่อง "การปกครองของไทย" ค่าาาา

  ตอบลบ
 68. ส่งงานค่ะ
  เรื่อง การปกครองของไทย
  นางสาวสิริกัณห์ ศรีนาค เลขที่26 ม.4/12 ค่ะ
  ขอบคุณค่ะ :)

  ตอบลบ
 69. ส่งงาน เรื่อง"การปกครองของไทย"
  นาย ณัฐพล จันศรี
  ม.4/12 เลขที่ 33

  ตอบลบ
 70. คุณครูสุดหล่อค้ะ ! ส่งงานค้ะ
  ส่งงาน เรื่อง " การปกครองของไทย "
  นางสาว อัญมณี ริมสมุทร ม.4/12 เลขที่ 41
  ขอบคุณค้ะ :)

  ตอบลบ
 71. ส่งงานค่ะ
  เรื่อง การปกครองของไทย
  นางสาวประไพพรรณ จันเนียม
  เลขที่ 34 ม.4/12

  ตอบลบ
 72. ส่งงานเรื่อง การปกครองของไทย
  เลขที่ 38 ม.4/12

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. หาบล็อกเธอไม่เจอครับ

   ลบ
 73. ส่งงานน้ะค้ะ เรื่องการปกครองของไทย นางสาวอมิตา หีมสุวรรณ์
  ชั้น ม.4/12 เลขที่ 7 ค้ะ

  ตอบลบ
 74. นางสาวจุฑามาศ สุรัตน์สัญญา ชั้นม.4/12 เลขที่ 1 ส่งงานเรื่องการปกครองของไทยค่ะ ><

  ตอบลบ
 75. ครูค่ะ ส่งงานค่ะ
  เรื่อง การปกครองของไทยค่ะ
  นางสาวธนภรณ์ จันทร์ศรี
  ม.4/12 เลขที่ 35

  ตอบลบ
 76. ส่งงานเรื่องการปกครองของไทย
  นางสาวกชกร จุลพันธ์
  ม.4/12 เลขที่ 34

  ตอบลบ
 77. ส่งงานค๊า' เรื่องการเมืองการปกครองของไทย'
  นางสาวโศจิรัตน์ ไกรษร เลขที่6 ม.4/12

  ตอบลบ
 78. ส่งงาน เรื่องการเมืองการปกครองของไทยค่ะ
  นางสาว พรปวีณ์ มีสวัสดิ์ ม.4/12 เลขที่ 15

  ตอบลบ
 79. ส่งงานเรื่อง"การเมืองการปกครองของไทย"
  นางสาว ธัญวรัตม์ พลภักดี
  ม.4/12 เลขที่ 13

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. หาบล็อกเธอไม่เจอครับ

   ลบ
 80. ส่งงานเรื่อง การปกครองของไทย
  นางสาวนิลวรรณ ดวงจินดา
  ม.4/12 เลขที่14

  ****** ครูค่ะอันเก่าที่ส่งไปหนูสร้างบล็อกผิดอันนี้ส่งใหม่ ค่ะ ********
  http://bowling17.blogspot.com/2012_07_01_archive.html

  ตอบลบ
 81. ส่งงานเรื่อง การปกครองของไทย
  นายสุประดิษฐ ประสงค์สำเร็จ
  ม.4/12 เลขที่ 17

  ตอบลบ
 82. ส่งงานเรื่อง การปกครองของไทย
  นางสาวชาริตา ศรีสุวรรณ
  ม.4/12 เลขที่ 12

  ตอบลบ
 83. ส่งงานเรื่อง"ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน"
  นางสาว สุทธิดา สุวรรณรันต์
  ม.4/12 เลขที่ 16
  ลิงค์งานค่ะ
  http://sutidasuwannarat.blogspot.com/

  ตอบลบ
 84. ส่งงานเรื่อง"ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน"
  นางสาว พรปวีณ์ มีสวัสดิ์
  ม.4/12 เลขที่ 15
  ลิ้งค์งาน้ะค้ะครู
  http://kratae200340.blogspot.com/2012/07/blog-post.html

  ตอบลบ
 85. ส่งงานทั้งสองเรื่องค้ะ"
  นางสาว ธัญวรัตม์ พลภักดี
  ม.4/12 เลขที่ 13
  http://thunwarat412.blogspot.com/

  ตอบลบ
 86. ส่งงานเรื่อง ความรู้กี่ยวกับอาเซียน และ การเมืองการปกครองของไทย ครับ
  นายแอนดรูส์ กาวิน เจอร์ราร์ด
  ม.4/12 เลขที่ 28
  http://andrew412.blogspot.com/p/blog-page.html

  ตอบลบ
 87. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 88. ส่งงานค่ะนางสาวสุธิมา เสือดำ ม.4/12 เลขที่ 41
  เรื่องการปกครองของไทย
  http://sutimawat.blogspot.com/

  ตอบลบ