ให้นักเรียนทำรายงานเรื่อง "การรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557" ทำลงในบล็อกของนักเรียนเอง และให้นักเรียนส่งรายงาน ให้ตรงห้องเรียนของนักเรียนด้วยภายใน 30 มิถุนายน 2557 วิชาการปกครองของไทย ระดับชั้น ม.4: ม.4/6 ส่งงานที่นี่

วันพุธที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2555

ม.4/6 ส่งงานที่นี่

176 ความคิดเห็น:

 1. นางสาวณิชกานต์ อนันตพงศ์
  ม.4/6 เลขที่ 34
  'ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน' ค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ผลงานยังขาดภาพธงชาติ รายละเอียดแยกเป็นประเทศอาเซียน ด้านประวัติการปกครองก็ยังขาดความสมบูรณ์ของเนื้อหาในสมัยปัจจุบัน
   รูปภาพประกอบน้อยเกินไป แต่ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี

   ลบ
 2. นางสาวณิชากร แก้วฉิมพลี
  ม.4/6 เลขที่ 38
  "ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน" ค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. การปกครองขาดข้อมูลสมัยปัจจุบัน แต่ก็ว่าอยู่ในเกณฑ์ดี

   ลบ
 3. นางสาว วิภาวี ทองเอียด
  เลขที่26 ม.4/6
  "ความรุ้เรื่องอาเซียน"

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขาดความสมบูรณ์ด้านรูปภาพและเนื้อหา

   ลบ
 4. นางสาวอรอุมา ฟองมณี
  เลขที่ 28 ม.4/6
  'ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน'

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขาดความสมบูรณ์ของเนื้อหาของประวัติการปกครอง รวมถึงรูปภาพประกอบด้วยครับ

   ลบ
 5. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. เนื้อประวัติการปกครองขาดความสมบูรณ์โดยเฉพาะปัจจุบัน ภาพประกอบก็น้อยเกินไป

   ลบ
 6. ส่งงานค่ะ เรื่องความรู้เกี่ยวกับอาเซียน http://asenvm.blogspot.com/
  น.ส.รัตนาภรณ์ อ่อนเกลี้ยง ม.4/6 เลขที่ 22 ค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ผลงานพอใช้ได้อยู่นะ

   ลบ
 7. นางสาวณัฐธิดา ชาตะวิทยากูล เเลขที่ 20 ม.4/6 ส่งงานเรื่องความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
  http://nattidanlb46.blogspot.com/

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. เรื่องประวัติการปกครองหนูทำได้ยังละ ตรวจไม่เห็นเจอเลยครับ

   ลบ
 8. เด็กหญิง ศลิษา ดำมี เลขที่ 47 ม.4/6
  - ส่งงานเรื่อง ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดีนะครับ

   ลบ
 9. นางสาวอมลรดา แก้วทอง
  ม.4/6 เลขที่ 25
  'ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน' ค่ะ http://amonradakaewtong.blogspot.com/

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ตาลายเลยนะลูก พื้นหลังไม่ควรเป็นภาพที่อ่านแล้วตาลาย เนื้อหาไม่ชวนอ่านครับ

   ลบ
 10. นางสาว สุปรียา เภามี
  เลขที่ 16 ม.4/6
  -ส่งงานเรื่อง ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ปรับปรุงการตกแต่ง เนื้อหาและเพิ่มรูปภาพให้สมบูรณ์กว่านี้นะครับ

   ลบ
 11. เด็กหญิงศิริยาพรรณ บุญเจริญ
  ม.4/6 เลขที่ 23
  "ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน" ค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ประวัติการปกครองอยู่ไหนเอ่ย ทำไมไม่ใส่รูปภาพ

   ลบ
 12. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ยังไม่สร้างบล็อกเลยครับหนู ยังไม่มีคะแนน

   ลบ
 13. นาย วิชญ์พล โมลิโต
  ม.4/6 เลขที่ 4
  ส่งงาน 'เรื่อง อาเซียน' ครับ:] ตามลิ้งค์ข้างล่างเรยครับ
  http://wichapol46.blogspot.com/

  ตอบลบ
 14. นางสาว ธัญชนก ยกย่องกุล
  ม.4/6 เลขที่ 11
  ส่งงานเรื่อง ' ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ' ค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ยังไม่สร้างบล็อกเลยครับ ยังไม่มีบล็อก ยังไม่มีคะแนน

   ลบ
 15. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. เนื้อหาไม่สมบูรณ์ การตกแต่งยังไม่ค่อยมีเลยครับ

   ลบ
 16. นางสาวศิริภา รัตนเดชา
  ม.4/6 เลขที่ 48
  เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ยังไม่สร้างบล็อก ยังไม่มีคะแนน

   ลบ
 17. นางสาวณัฐธิชา ประทุมแสงหิรัญ
  เลขที่ 6 ม.4/6
  ส่งงาน 'เรื่อง อาเซียน' ตามลิ้งค์ล่างนี้นี้เรยค่ะ
  http://filmchillchill.blogspot.com/

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ยังไม่สมบูรณ์ ยังไม่มีการตกแต่ง

   ลบ
 18. นางสาวณิชกานต์ อนันตพงศ์
  ม.4/6 เลขที่ 34
  'ประวัติการปกครองของไทย' ค่ะ
  http://melonanantapong.blogspot.com

  ตอบลบ
 19. นางสาวชวิศา นิตตะโย
  ม.4/6 เลขที่ 32
  " ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน " ค่ะ

  ตอบลบ
 20. นางสาวหัสยา พัธุสะ

  ม.4/6 เลขที่ 17

  *ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน* ค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ครูหาเรื่องอาเซียนไม่เจอ ทำแล้วยังครับ

   ลบ
  2. เจอแล้วครับ

   ลบ
 21. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 22. ส่งงานครับครู
  นายวิดเกษม โผผิน
  ม.4/6 เลขที่ 44
  *ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน*
  *ประวัติการปกครองของไทย* ครับ

  ตอบลบ
 23. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 24. น.ส.รัตนาภรณ์ อ่อนเกลี้ยง เลขที่ 22 ม.4/6
  ส่งงานครั้งที่ 2 เรื่อง ประวัติการปกครองของไทยค่ะ

  ตอบลบ
 25. นางสาว ปิยารัตน์ กล้าแข็ง
  เลขที่ 8 ม.4/6
  ส่งงาน 'เรื่อง อาเซียน' ค่ะ ตามลิ้งค์นี้เลยค่ะ
  http://piyarat468.blogspot.com/2012/06/blog-post.html

  ตอบลบ
 26. นางสาว นุชนารถ เพชรมุณี
  เลขที่ 7 ม.4/6
  ส่งงาน 'เรื่อง อาเซียน' ตามลิ้งค์นี้เลยค่ะ
  http://nushanart46.blogspot.com/2012/06/blog-post.html

  ตอบลบ
 27. นาย วิชญ์พล โมลิโต
  เลขที่ 4 ม.4/6
  ส่งงาน 'เรื่อง การปกครองสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ กรุงอยุธยา กรุงสุโขทัยและกรุงธนบุรี' ตามลิงค์นี้เลยครับ
  http://wichapol46.blogspot.com/2012/06/blog-post.html

  ตอบลบ
 28. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 29. ไม่ระบุชื่อ23 มิถุนายน 2555 05:56

  นางสาว ศุภลักษณ์ บุญคง เลขที่ 37
  ม.46/ ส่งงานเรื่อง อาเซียน ค่ะ

  ตอบลบ
 30. นางสาว โสภิตา เพ็ชรจรูญ
  ม.4/6 เลขที่ 49
  "ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน" ค่ะ

  ตอบลบ
 31. นางสาว มนัสวี คงรักษ์
  ม.4/6 เลขที่ 45
  ส่งงาน 'เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน' ตามลิ้งค์นี้เลยค่ะ
  http://manatsawee46.blogspot.com/2012/06/blog-post.html

  ตอบลบ
 32. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 33. นางสาว ณัฐธิชา ประทุมแสงหิรัญ
  ม.4/6 เลขที่ 6
  ส่งงาน 'เรื่อง การปกครองสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ กรุงอยุธยา กรุงสุโขทัยและกรุงธนบุรี' ตามลิ้งค์นี้เลยค่ะ
  http://filmchillchill.blogspot.com/2012/06/blog-post.html

  ตอบลบ
 34. นางสาว โสภิตา เพ็ชรจรูญ
  ม.4/6 เลขที่ 49
  "การปกครองของไทย" ค่ะ

  ตอบลบ
 35. นาย ศุภวัชร์ จันทร ม.4/6 เลขที่ 5

  ส่งงาน เรื่อง ''ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน''

  ตอบลบ
 36. นางสาว สุปรียา เภามี ม.4/6 เลขที่ 16

  ส่ง' ประวัิติการปกครองไทย ' ค่ะ

  ตอบลบ
 37. นางสาวอภิชญา บินละหีม
  เลขที่ 9 ชั้นม4/6
  ส่งงาน เรื่องความรู้เกี่ยวกับอาเซียน

  ตอบลบ
 38. นางสาว นภัสสร นาคสิน
  ม.4/6 เลขที่ 12
  ส่งงาน เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ค่ะ
  http://napassorn46.blogspot.com/2012/06/blog-post.html

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. บล็อกยังไม่สร้าง

   ลบ
 39. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 40. นางสาวศุภกานต์ ประสานสงฆ์
  ม.4/6 เลขที่ 24
  'ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน' ค่ะ

  ตอบลบ
 41. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 42. นางสาวศุภกานต์ อินสุวรรโณ
  ม.4/6 เลขที่ 36
  ส่งงานเรื่อง ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนค่ะ
  http://mai-fangz.blogspot.com/2012/06/asian.html

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขาดประวัติการปกครอง

   ลบ
 43. นางสาว สุภัสรา ไชยรัตน์
  เลขที่ 39 ม.4/6
  ส่งงาน 'เรื่อง อาเซียน' ตามลิ้งนี้เลยค่ะ
  http://supatsara46.blogspot.com/2012/06/asean.html
  และส่งงาน 'เรื่องการปกครองสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ กรุงอยุธยา กรุงสุโขทัยและกรุงธนบุรี' ตามลิ้งค์เลยค่ะ
  http://supatsara46.blogspot.com/2012/06/blog-post.html

  ตอบลบ
 44. นางสาว นภัสสร นาคสิน
  ม.4/6 เลขที่ 12
  ส่งงาน เรื่อง ประวัติการปกครองของไทย ค่ะ
  http://napassorn46.blogspot.com/2012/06/blog-post_29.html

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ยังไม่สร้างบล็อก

   ลบ
 45. นางสาว ธัญชนก ยกย่องกุล
  ม.4/6 เลขที่ 11
  ส่งงาน " ประวัติการปกครองของไทย " ค่ะ
  http://thunchanok46.blogspot.com/p/blog-page.html

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ยังไม่สร้างบล็อก

   ลบ
 46. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 47. นางสาว หัสยา พันธุสะ
  ม.4/6 เลขที่ 17

  ส่งงาน ประวัติการปกครองของไทย ค่ะ
  http://hassaya6.blogspot.com/

  ตอบลบ
 48. นางสาว จุฑารัตน์ นวลแก้ว
  ม.4/6 เลขที่10
  ส่งงาน ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนค่ะ
  http://jutaratnuankeaw46.blogspot.com/2012/06/association-of-south-east-asian-nations_29.html

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ยังไม่สร้างบล็อก

   ลบ
 49. นางสาวรติรส สุขเกษม
  ม.4/6 เลขที่14
  ส่งงานความรู้เกี่ยวกับอาเซียนค่ะ
  http://ratiros416.blogspot.com/

  ตอบลบ
 50. นางสาว นุชนารถ เพชรมุณี
  ม.4/6 เลขที่ 7
  ส่งงาน 'เรื่อง การปกครองของไทย' ค่ะ ตามลิ้งค์นี้เลยค่ะ
  http://nushanart46.blogspot.com/2012/06/blog-post_29.html

  ตอบลบ
 51. นางสาว ปิยารัตน์ กล้าแข็ง
  ม.4/6 เลขที่ 8
  ส่งงาน 'เรื่อง การปกครองของไทย' ตามลิ้งข้างล่างนี้เลยค่ะ
  http://piyarat468.blogspot.com/2012/06/blog-post_29.html

  ตอบลบ
 52. นางสาวรติรส สุขเกษม
  ม.4/6 เลขที่14
  ส่งงานเรื่องการปกครองไทยแล้วค่ะ
  http://ratiros416.blogspot.com/

  ตอบลบ
 53. นางสาว มนัสวี คงรักษ์
  ม.4/6 เลขที่ 45
  ส่งงาน 'เรื่อง การปกครองของไทย' ตามลิ้งค์นี้เลยค่ะ
  http://manatsawee46.blogspot.com/2012/06/blog-post_30.html

  ตอบลบ
 54. นาย ณัฐวัชร อนันตพงศ์

  ม.4/6 เลขที่ 1

  ส่งงานเรื่อง ความรู้เรื่องอาเซียน

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ยังไม่สร้างบล็อกที

   ลบ
 55. นางสาวกาญจนาพร นิลละเอสงฆ์ ม. 4/6 เลขที่ 31
  ส่งงานค่ะ ครูการุณย์ @ ขอบคุณค่ะ

  http://knpboing.blogspot.com/ (ตรวจด้วยน่ะค่ะ)

  ตอบลบ
 56. นางสาว จุฑารัตน์ นวลเเก้ว ม.4/6 เลขที่ 10
  ส่งงานเรื่อง การปกครองของไทย ตามลิ้งนี้เลยค่ะ
  http://jutaratnuankeaw46.blogspot.com/

  ตอบลบ
 57. นางสาว กนกวรรณ จันทร เลขที่ 30

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขาดประวัติการปกครองของไทย

   ลบ
 58. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 59. นาย ศุภวัชร์ จันทร เลขที่ 5 ม.4/6

  ส่งงาน 'เรื่อง การปกครองของไทย'

  ตอบลบ
 60. นาย ณัฐวัชร อนันตพงศ์

  ม.4/6 เลขที่ 1
  ส่งงานทั้งสอง ชิ้น ครับ

  ตอบลบ
 61. น ส ณัฐวดี ทัวยะบัตร ชั้น ม.4/6 เลขที่21
  ส่งงานเรื่อง อาเซียนค่ะ
  http://nattawadee46pip.blogspot.com/

  ตอบลบ
 62. นาย ปฏิภาณ แซ่ลิ่ม
  เลขที่ 43 ม.4/6
  ส่งงาน 'เรื่อง อาเซียน' ตามลิ้งค์นี้เลยครับ
  http://patiparn4643.blogspot.com/2012/06/asean.html
  ส่งงาน 'เรื่อง การปกครอง' ตามลิงค์นี้เลยครับ
  http://patiparn4643.blogspot.com/2012/07/blog-post.html

  ตอบลบ
 63. ชื่อ นางสาวอุษา ชาตรี เลขที่3 ม.4/6ค๊า
  ส่งงานเรื่อง' การปกครองของไทย ' ตามลิ้งข้างล่าง
  http://difeiee.blogspot.com/2012_07_01_archive.html
  ส่งงานเรื่อง' อาเซี่ยน ' ตามลิ้งข้างล่าง
  http://difeieen.blogspot.com/

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ควรเอาไว้ในบล็อกเดียวกันนะครับ

   ลบ
 64. นางสาวอริสรา พรหมอินทร์ เลขที่2 ม.4/6 คะ ส่งงานอาเซียน http://ariss1199.blogspot.com/2012/07/blog-post.html การเมืองการปกครอง http://ariss1199.blogspot.com/2012/07/blog-post_01.html ตามลิงค์เลยค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ควรเอาไว้ในบล็อกเดียวกัน

   ลบ
 65. นางสาว ธวัลกร ยิ้มแก้ว
  ม.4/6 เลขที่ 19
  ส่งงาน 'เรื่อง อาเซียน' ตา่มลิงค์นี้เลยค่ะ
  http://tawankorn.blogspot.com/2012/07/blog-post.html
  ส่งงาน 'เรื่อง การปกครองของไทย' ตามลิงค์นี้เลยค่ะ
  http://tawankorn.blogspot.com/2012/07/blog-post.html

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ควรเอาไว้ในบล็อกเดียวกัน

   ลบ
 66. นางสาว ธนาภรณ์ ร่างสีคง
  ม.4/6 เลขที่ 16
  ส่งงาน 'เรื่อง อาเซียน' ตามลิ้งค์เลยค่ะ
  http://eyerangsikong.blogspot.com/2012/07/blog-post.html
  ส่งงาน 'เรื่อง การปกครองของไทย' ตามลิ้งเลยค่ะ
  http://eyerangsikong.blogspot.com/2012/07/blog-post_02.html

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ควรเอาไว้ในบล็อกเดียวกัน

   ลบ
 67. นางสาวอมลรดา แก้วทอง
  ม.4/6 เลขที่ 25
  ส่งงาน 'เรื่อง การปกครองของไทย' ตามลิ้งเลยค่ะ
  http://amonradakaewtong.blogspot.com/p/blog-page.html

  ตอบลบ
 68. นางสาวณิชากร แก้วฉิมพลี
  ม.4/6 เลขที่ 38
  ส่งงานเรื่อง "ประวัติการปกครองของไทย" ค่ะ
  ตามลิ่งนี้เลยน่ะค่ะ http://wwwnichakorn.blogspot.com

  ตอบลบ
 69. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 70. น ส ณัฐวดี ทัวยะบัตร ชั้น ม.4/6 เลขที่21
  ส่งงานเรื่อง การปกครองของไทย ค่ะ
  http://nattawadee46pip.blogspot.com/p/6-1.html

  ตอบลบ
 71. นางสาว ชวิศา นิตตะโย
  ม.4/6 เลขที่ 32
  ส่งงาน 'เรื่อง อาเซียน' ตามลิงก์เลยค่ะ
  http://miniduck46.blogspot.com/


  ส่งงาน 'เรื่อง การปกครองของไทย' ตามลิงก์เลยค่ะ
  http://miniduck46.blogspot.com/p/4-1.html

  ตอบลบ
 72. นางสาว พีรกานต์ บัวบาน
  ม.4/6 เลขที่ 13
  ส่งงาน เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ค่ะ
  http://peerakarn46.blogspot.com/2012/07/association-of-south-east-asian-nations.html

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขาดประว้ติการปกครองของไทย

   ลบ
 73. นาย ศุภวัชร์ จันทร
  ม.4/6 เลขที่ 5

  ส่งงาน ทั้ง 2 ชิ้น คับ ' :)

  ลิ้งนี้ นะคับ http://newsuperut.blogspot.com/

  ตอบลบ
 74. ด.ญ.ศศินา มณีวิทย์
  เลขที่ 15 ม.4/6
  ส่งงานอาเซียนกับประวัติการปกครองของไทยค่ะ
  ลิงค์นี้นะค่ะ
  http://sasina46maneewit.blogspot.com/

  ตอบลบ
 75. นางสาว วิภาวี ทองเอียด
  เลขที่ 26 ม.4/6
  ส่งงาน อาเซียนและการปกครองของไทย
  ลิ้งนี้ค่ะ
  http://kisstaforyou.blogspot.com/

  ตอบลบ
 76. เด็กหญิงอรอุมา ฟองมณี เลขที่28 ม.4/6
  ส่งงาน การปกครองของไทย
  ลิ้งี้ค่ะhttp://onumafongmanee.blogspot.com/p/blog-page.html

  ตอบลบ
 77. น.ส ณัฐธิดา ชาตะวิทยากูล เลขที่ 20 ม.4/6
  ส่งงาน การปกครองของไทย ชิ้นที่ 2
  http://nattidanlb46.blogspot.com/p/blog-page.html

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ประวัติการปกครองอยู่ไหนเอ่ย

   ลบ
 78. น.ส.อรอุมา ฟองมณี เลขที่ 28 ม.4/6
  ส่งงานเรื่อง อาเซียน
  http://onumafongmanee.blogspot.com/p/blog-page.html

  ตอบลบ
 79. น.ส.อภิชญา บินละหีม
  เลขที่ 9 ม4/6
  ส่งงานเรื่อง การปกครองของไทย

  ตอบลบ
 80. ส่งงาน การปกครองของไทยค่ะ

  http://knpboing.blogspot.com/

  ตามลิงก์นี้เลยค่ะ กาญจนาพร นิลละเอสงฆ์ เลขที่ 31 ค่ะ 4/6

  ตอบลบ
 81. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 82. นางสาวชนัษฎา หนูรอด
  เลขที่ 42 ม.4/6
  ส่งงานเรื่อง อาเซียน
  http://chanatsada46.blogspot.com/2012/07/blog-post.html
  ส่งงานเรื่อง การปกครองค่ะ
  http://chanatsada46.blogspot.com/2012/07/blog-post_24.html

  ตอบลบ
 83. นางสาวพิมพ์ลภัส พรมใบ
  เลขที่ 41 ม.4/6
  ส่งงานเรื่อง อาเซียน ค่ะ
  http://pempymchoc69.blogspot.com/2012/07/blog-post_24.html
  ส่งงานเรื่อง การปกครอง ค่ะ
  http://pempymchoc69.blogspot.com/2012/07/blog-post.html

  ตอบลบ
 84. นาย ณัฐวัชร อนันตพงศ์
  ชั้นม4/6 เลขที่1
  ส่งงานเรื่อง บุคคลสำคัญเเล้วคัป

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ยังไม่ได้สร้างบล็อกใช่ไหมครับ

   ลบ
 85. นางสาวสุภาวดี อรุณ ม.4/6 เลขที่27
  เรื่อง อาเซียน ค่ะ
  ลิงค์ค่ะ http://supswadee.blogspot.com/

  ตอบลบ
 86. นางสาวณิชกานต์ อนันตพงศ์
  เลขที่ 34 ม.4/6
  เพิ่มเติมงานเรื่องอาเซียนตามที่ครูได้บอกแล้ว
  http://melonanantapong.blogspot.com/

  ตอบลบ
 87. นางสาวศิริภา รัตนเดชา
  ม.4/6 เลขที่ 48
  'ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน' ค่ะ

  ตอบลบ
 88. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 89. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 90. ส่งงานค่ะ
  ธัญชนก ยกย่องกุล
  ม.4/6 เลขที่ 11
  เรื่อง อาเซียน กับ การปกครองของไทย

  ตอบลบ
 91. นส.พีรกานต์ บัวบาน
  ม4/6 เลขที่ 13
  ส่งงาย การปกครองของไทย ค่ะ
  http://peerakarnm46.blogspot.com/2012/08/blog-post.html

  ตอบลบ
 92. ส่งงาน การปกครองของไทย ค่ะ
  http://opalploy.blogspot.com/

  ส่งงาน อาเซียน ค่ะ
  http://chanatda406.blogspot.com/

  นางสาว ชนัษฎา หนูรอด
  ม.4/6 เลขที่ 42 ค่ะ

  ตอบลบ
 93. น.ส.ศิริยาพรรณ บุญเจริญ
  ม4/6 เลขที่23
  http://lovetoey78.blogspot.com/p/blog-page.html
  การปกครองของไทยค่ะ

  ตอบลบ
 94. นาย ศุภวิชญ์ ปาณะศรี
  ม.4/6 เลขที่30
  ส่งงานเรื่อง การเลือกตั้งประธานาธิบดี คับ
  http://jompolitic.blogspot.com/

  ตอบลบ
 95. ส่งงานครับครู
  นายวิดเกษม โผผิน
  มใ 4/6 เลขที่ 45
  ส่งงานเรื่อง รายงานผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา
  http://witkasem46.blogspot.com/p/blog-page_10.html
  ขอบคุณมากครับ

  ตอบลบ
 96. นาย ณัฐวัชร อนันตพงศ์
  ม.4/6 เลขที่1
  ส่งงานเรื่อง รายงานผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา
  nutza123.blogspot.com

  ตอบลบ
 97. นางสาวอภิชญา บินละหีม
  ม4/6 เลขที่ 10
  ส่งงานเรื่อง รายงานผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา

  ตอบลบ
 98. นางสาว ศลิษา ดำมี
  ม.4/6 เลขที่ 48 (ใหม่) 47 (เก่า)
  ส่งงานเรื่อง รายงานผลการเลือกตั้งประธานาบิดีสหรัฐอเมริกา
  http://salisaasean.blogspot.com/p/blog-page_14.html

  ตอบลบ
 99. นางสาว รติรส สุขเกษม
  ม4/6 เลขที่ 15(ใหม่)
  ส่งงานคำถาม
  http://ratiros15.blogspot.com/

  ตอบลบ