ให้นักเรียนทำรายงานเรื่อง "การรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557" ทำลงในบล็อกของนักเรียนเอง และให้นักเรียนส่งรายงาน ให้ตรงห้องเรียนของนักเรียนด้วยภายใน 30 มิถุนายน 2557 วิชาการปกครองของไทย ระดับชั้น ม.4: ม. 4/7 ส่งงานที่นี่

วันพุธที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2555

ม. 4/7 ส่งงานที่นี่

64 ความคิดเห็น:

 1. นางสาวนิตยา จินดารัตน์
  ม.4/7 เลขที่ 38
  'ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน' ค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่เจอบล็อกหนูทีนะครับ

   ลบ
 2. http://nattanon47.blogspot.com/
  นาย ณัฐนนท์ น่วมทะวงษ์
  ม 4/7 เลขที่ 19
  อาเชี่ยน

  ตอบลบ
 3. http://siravit5555.blogspot.com/
  นาย สิรวิชญ์ กิจอุดมอนันต์
  ม 4/7 เลขที่ 3
  อาเชี่ยน

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขาดประวัติการปกครองของไทยครับ

   ลบ
 4. http://methawin47.blogspot.com/
  นาย เมธาวิน บิลยะหีม
  ม 4/7 เลขที่ 28
  อาเชี่ยน

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. อีกเรื่องอยู่ไหนครับ

   ลบ
 5. http://ronnarit087.blogspot.com/
  นาย รณฤทธิ์ คงเพ็ชร
  ม 4/7 เลขที่ 29
  อาเชี่ยน

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขาดประวัติการปกครองของไทย

   ลบ
 6. http://wasunthara2539.blogspot.com/
  นางสาว วสุนธรา สอดำ
  เลขที่ 45
  ส่งงานอาเซียน

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขาดอีกเรื่องครับ

   ลบ
 7. http://rungtip2555.blogspot.com/
  นางสาว รุ่งทิพย์ พลสวัสดิ์
  เลขที่ 10
  ส่งงานอาเซียน

  ตอบลบ
 8. http://nadtika.blogspot.com/2012/06/asean.html
  Nadtika Sriwan
  ม.4/7
  ส่งงานอาเซียน

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ยังขาดอีกเรื่องหนึ่งครับ

   ลบ
 9. http://tanakan2555.blogspot.com/
  Tanakan kamsanor
  ม.4/7
  ส่งงานอาเซียน

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขาดประวัติการปกครองของไทย

   ลบ
 10. http://sivakorn555.blogspot.com/2012/06/asean.html
  นายศิวกร หลีเจริญ
  ม.4/7
  ส่งงานคับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขาดการปกครองของไทย

   ลบ
 11. http://bowwy19.blogspot.com/
  นางสาว นุชนาถ สังข์ศิลป์ชัย
  ม.4/7
  ส่งงานอาเซียนค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขาดอีกเรื่องครับ

   ลบ
 12. http://aunzazad.blogspot.com/2012/06/asean.html
  ปภัสสรา ด้วงแก้ว
  เลขที่ 21
  ส่งงานค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขาดอีกเรื่องนะครับ

   ลบ
 13. http://tonnacup.blogspot.com/2012/06/asean.html
  ศุภฤกษ์ เยี่ยมแสง
  เลขที่2
  ส่งงานคับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขาดประวัติการปกครองของไทย

   ลบ
 14. http://annthongmee.blogspot.com/2012/06/asean.html
  นางสาว มนพร ทองมี
  ส่งงานค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขาดประวัติการปกครองของไทย

   ลบ
 15. http://parkpoom46.blogspot.com/2012/07/asean_03.html

  นายภาคภูมิ สกนธวุฒิ ม.4/7
  เลขที่ 12

  ส่งงานเรื่อง Asean

  ตอบลบ
 16. http://parkpoom46.blogspot.com/2012/07/asean.html

  นายภาคภูมิ สกนธวุฒิ ม.4/7
  เลขที่ 12

  ส่งงานเรื่อง การเมืองการปกครองของไทย

  ตอบลบ
 17. น.ส. นิษาวดี ศรีสาย
  เลขที่4
  http://nisawadee.blogspot.com/

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ตรวจงานแล้วใช้ได้ครับ

   ลบ
 18. นางสาววีรอร สีนุ่น ชั้น ม.4/7 เลขที่46
  http://weeraon.blogspot.com/
  ส่งงาน:การปกครองและอาเซียน ค่ะ

  ตอบลบ
 19. นางสาว สุดารัตน์ หยูทอง เลขที่ 48 ชั้น ม4/7
  http://sudarut225.blogspot.com/
  ส่งงาน อาเซี่ยนและการปกครอง ค่ะ

  ตอบลบ
 20. อารีรัตน์ เทพวารินทร์ ม.4/7 เลขที่49

  ตอบลบ
 21. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 22. นางสาว ศยามล เจริญ ม.4/7 เลขที่ 47
  ส่งงาน อาเซี่ยนและการปกครอง

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขาดประวัติการปกครองของไทย

   ลบ
 23. นส อภิสรา แก้วเส้ง เลขที่ 6
  อาเชี่ยน
  http://apisara803.blogspot.com/

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขาดประวัติการปกครองของไทย

   ลบ
  2. อ่อ เจอแล้วครับ

   ลบ
 24. http://nadtika.blogspot.com/
  นส ณัฐธิกา ศรีวรรณ์ เลขที่ 34
  อาเซี่ยน

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขาดประวัติการปกครองของไทย

   ลบ
  2. อยู่นี่ค่ะ http://nadtika.blogspot.com/

   ลบ
 25. นส ปภาวดี ใสแวว เลขที่ 40
  เลขที่ 40
  http://papawadee47.blogspot.com/

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขาดเรื่องประวัติการปกครองของไทย

   ลบ
 26. น.ส.ธนพร วีระชโย ม.4/7 เลขที่ 36 ส่งงานเเล้วค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. อีกเรื่องอยู่ไหนครับ

   ลบ

 27. นางสาว ณัฐมน บุญแก้วคง ชั้น ม.4/7 เลขที่ 35
  ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 28. http://suttida47.blogspot.com/นางสาว สุทธิดา พุดจันทร์ ม.4/7 เลขที่16 ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 29. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 30. http://jimpiko.blogspot.com/ (อาเซียนค่ะ)
  http://jimpiko2.blogspot.com/ (การปกครองของไทยค่ะ)

  นางสาวสุรัสวดี แก้วมัน ม.4/7 เลขที่25

  ตอบลบ
 31. นายศิริพงษ์ เจริญเหล่าศิริ ชั้นม.4/7 เลขที่ 30
  http://siripongaof47.blogspot.com
  ส่งงาน อาเซียนและการปกครองของไทยครับ

  ตอบลบ
 32. https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=781477946649759935#editor/target=post;postID=2147510695621860494
  https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=781477946649759935#editor/target=post;postID=8836015119480255588
  นายเมธาวิน บินยะหีม ม. 4/7 เลขที่ 28

  ตอบลบ
 33. นางสาว นิธิพร จิตรภักดี เลขที่39 ม.4/7
  ส่งงานเรื่อง การปกครองของไทยและอาเซี่ยน

  ตอบลบ
 34. นางสาว อรนรินทร์ สุวรรณขำ ม.4/7 เลขที่22

  ตอบลบ
 35. นายธนภัทร บางเสน ชั้นม.4/7 เลขที่ 27
  http://thanapatcup.blogspot.com
  ส่งงาน อาเซียนและการปกครองของไทย

  ตอบลบ
 36. นางสาว อภิชญา ธรรมโม ชั้น ม.4/7 เลขที่ 23
  http://gedgatecg.blogspot.com/
  ส่งเรื่อง รายงานผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา

  ตอบลบ
 37. http://rungtip2555.blogspot.com/
  นางสาวรุ่งทิพย์ พูลสวัสดิ์ ชั้นม.4/7 เลขที่ 10
  ส่งเรื่อง รายงานผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา

  ตอบลบ