ให้นักเรียนทำรายงานเรื่อง "การรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557" ทำลงในบล็อกของนักเรียนเอง และให้นักเรียนส่งรายงาน ให้ตรงห้องเรียนของนักเรียนด้วยภายใน 30 มิถุนายน 2557 วิชาการปกครองของไทย ระดับชั้น ม.4: แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียน ม.4/6-4/14 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

วันพุธที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2556

แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียน ม.4/6-4/14 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

สวัสดีครับนักเรียน
เนื่องจากปัจจุบันนี้มีความเจริญทางด้านเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก จนเกิด social network ที่ให้บริการแก่ผู้ใช้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันระบบการศึกษาก็มีการปฏิรูปยกระดับให้นักเรียนก้าว สู่ความเป็นพลโลก ตามแนวโรงเรียนมาตรฐานสากล เน้นในการพัฒนาพลเมืองให้มีคุณภาพรองรับการแข่งขันกันอย่างจริงจังในปี พ.ศ.2558 ในกลุ่มเพื่อนประเทศอาเซียนด้วยกัน
การใช้ blog,facebook เข้ามาเป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ผู้สอนมีความเชื่อว่าสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนใช้ social network โดยเฉพาะ blog,facebook ให้เกิดประโยชน์เปลี่ยนทรรศนะคติของผู้ที่มองแต่ผลเสียของ facebook แต่เพียงด้านเดียว
1. ขอบข่ายวิชา
2. วิธีการเรียน
 • เรียนในห้องเรียนปกติเรียนรู้ด้วยตนเองจากบล็อคประจำวิชา http://karoonpolitical.blogspot.com
 • สมัครอีเมล์ของ gmail ที่ www.gmail.com
 • สมัครเป็นสมาชิกของ facebook ที่ www.facebook.com ใช้เพื่อการเรียนวิชานี้
 • สร้างบล็อคจาก www.blogger.com คนละ 1 บล็อค
 • ทำแบบทดสอบออนไลน์แบบไม่บันทึกคะแนน
 • ทำแบบทดสอบออนไลน์แบบบันทึกคะแนน โดยให้สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์นี้ทุกคนwww.exam.in.th เสียก่อน จึงเข้าทำแบบทดสอบได้
 • การทำรายงานนำส่งทางบล็อคส่งโดยคลิกส่งจากบล็อค http://karoonpolitical.blogspot.com หัวข้อนักเรียนส่งงาน

3. กติกา
ใน social network ของนักเรียนทุกชนิด ห้ามใช้คำหยาบหรือคำที่ไม่สุภาพ คำที่ไม่ถูกต้องตามหลักภาษาไทย โดดเด็ดขาด

4. โดยสรุปนักเรียน 1 คน ต้องมีอุปกรณ์ Socialmedia ดังนี้

4.1 อีเมล์ 1 account แนะนำให้ใช้ gmail
4.2 facebook 1 account
4.3 Blog หรือเว็บล็อค คนละ 1 บล็อค แนะนำให้ใช้ Blogger (ควรใช้ username และpassword เดียวกันกับ facebook)
4.4 สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ www.exam.in.th(ควรใช้ username และpassword เดียวกันกับ facebook)
4.5 อัพโหลดภาพถ่ายเฉพาะส่วนหน้าอกขึ้นไปในชุดเครื่องแบบนักเรียน ให้เป็นรูปประจำตัว (หากใช้ภาพอื่นจะไม่อนุญาตให้เข้ากลุ่มเด็ดขาด)
***ชื่อของนักเรียนตอนสมัคร Socialmedia แต่ละอย่างให้ใช้ดังนี้ ตรงชื่อให้ต่อท้ายด้วยตัวเลขห้องเรียน เช่น ชื่อวินัย เขียวจีน ม.4/7 เวลากรอกตอนสมัครให้ใช้วินัย47 ครูจะได้ทราบว่าวินัย อยู่ห้อง 4/7 ครูจะจัดเข้ากลุ่ม 4/7 ได้ง่ายยิ่งขึ้นครับ

คำถามที่พบบ่อย
1. แล้วนักเรียน ม.4 ห้องไหนบ้าง ที่ต้องทำตามข้อ 4.1-4.5 ตอบคือนักเรียนที่เรียนกับครูการุณย์ สุวรรณรักษา ได้แก่ ม.4/6-4/14 ครับ
2. จะเริ่มทำจากข้อ 4.1-4.5 ตั้งแต่เมื่อไหร่ ตอบเริ่มทำตั้งแต่ 16 พ.ค 55 -16 มิ.ย 2556

1 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ27 พฤษภาคม 2555 02:44

  สวัสดีครับ นาย พีรธัช โอลเดนเบอร์เกอร์ ม.4/14 เลขที่ 20 ครับ

  ตอบลบ