ให้นักเรียนทำรายงานเรื่อง "การรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557" ทำลงในบล็อกของนักเรียนเอง และให้นักเรียนส่งรายงาน ให้ตรงห้องเรียนของนักเรียนด้วยภายใน 30 มิถุนายน 2557 วิชาการปกครองของไทย ระดับชั้น ม.4: นักเรียน ม.4/6 ปีการศึกษา 2556 ส่งงาน

วันพุธที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2555

นักเรียน ม.4/6 ปีการศึกษา 2556 ส่งงาน

96 ความคิดเห็น:

 1. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 2. หนูส่งงานแล้วน่ะค่ะ
  นางสาวจุฑามณี วรรณรัตน์ ม.4/6 เลขที่ 39 ค่ะ

  ตอบลบ
 3. มาส่งงานแล้วค่ะ
  นางสาวจิราพร พลฤทธิ์ ม.4/6 เลขที่ 38 ค่ะ

  ตอบลบ
 4. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 5. นางสาวศิริพร อิสระภาพ ชั้น ม.4/6 เลขที่ 47 ส่งงาน แล้วนะค่ะ
  http://llooiop.blogspot.com/2013/05/133.html

  ตอบลบ
 6. นางสาวปิยนันท์ พรมประถม ชั้นม.4/6 เลขที่ 44 ส่งงานแล้วน่ะค่ะ

  ตอบลบ
 7. นายศิลาณัฐ เชื้อพรมมา ชั้น ม .4/6 เลขที่ 12 ส่งงานแล้วครับ
  http://silanatchuapromma.blogspot.com/

  ตอบลบ
 8. นายราชพัฒน์ สุริยะเกียรติดำรง ชั้น ม.4/6 เลขที่ 2
  ส่งงานแล้วครับ

  ตอบลบ
 9. นางสาวกัญญาลักษณ์ สุดรัก ชั้น ม .4/6 เลขที่ 36
  ส่งงาน แล้ว ค้ะ

  ตอบลบ
 10. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 11. เด็กหญิงพิชามญชุ์ นิลพงษ์ ชั้นม.4/6 เลขที่14
  เรื่องการเลือกตั้งประธานาธิปดีมาเลเซียค่ะ
  http://pichamonwork1.blogspot.com/2013/05/blog-post.html

  ตอบลบ
 12. นางสาวลักษมี ตันตินิจกุล เลขที่46 ชั้น4 /6
  ส่งงานค่ะ

  ตอบลบ
 13. นางสาว จิดาภา บริสุทธิ์ ม.4/6 เลขที่ 13 ส่งงานค่ะ

  ตอบลบ
 14. นาย ธราวัฒน์ ศิวาโมกข์ ม.4/6 เลขที่ 28 ส่งงานครับ

  ตอบลบ
 15. นางสาว นัฐติยาพร จันทรักษ์ เลขที่ 6 ม.4/6 ขอส่งงานค่ะ
  http://nattiyapornja.blogspot.com/

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ตรวจแล้ว แต่ Exam อยู่ที่ไหนครับ

   ลบ
  2. ตรวจแล้ว แต่ Exam อยู่ที่ไหนครับ

   ลบ
 16. ส่งงานค่ะ :)))) นางสาวเซียร่า ลิมะพันธุ์ เลขที่ 9 ม.4/6
  http://siasiara.blogspot.com/p/blog-page_17.html

  ตอบลบ
 17. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 18. ส่งงานค่ะ น.ส.สิริวรรณ พูลเกิด ม.4/6 เลขที่ 4การเลือกตั้งนายกของมาเลเซีย

  ตอบลบ
 19. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 20. ส่งงานค่ะ นางสาว อภิญญา สลีสองสม เลขที่ 17 ชั้น ม.4/6
  http://apinyasalee.blogspot.com/

  ตอบลบ
 21. ส่งงานค่ะ
  นางสาว อชิรญา พรหมสถิตย์ ชั้นม.4/6 เลขที่ 49

  ตอบลบ
 22. http://thamonwans.blogspot.com/

  ส่งงานค่ะ
  นางสาวธมลวรรณ ศิริพันธุ์ เลขที่ 27 ม.4/6

  ตอบลบ
 23. ส่งงานค่ะ น.ส.ฐานุสรา สุขธร เลขที่ 10 ม.4/6
  http://thanusara.blogspot.com/

  ตอบลบ
 24. ส่งงานค่ะ น.ส.พิมพ์ชนก สิทธิมาน เลขที่ 45 ม.4/6

  ตอบลบ
 25. ส่งงานค่ะ นางสาว วริษฐา ฉิมประเสริฐ เลขที่ 7 ม.4/6
  http://warittha07.blogspot.com/

  ตอบลบ
 26. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 27. ส่งงานค่ะ นางสาว ปัญญาพร สันตะโร เลขที่ 20 ม.4/6
  http://panyaporn20.blogspot.com/

  ตอบลบ
 28. ส่งงานค่ะ นางสาว ยศวดี ขุนศรีแก้ว เลขที่ 21 ม.4/6
  http://yodsawade21.blogspot.com/

  ตอบลบ
 29. ส่งงานค่ะ นางสาว ณัฐชา พูลแก้ว เลขที่ 41 ม.4/6
  http://natchapoonkaew.blogspot.com/

  ตอบลบ
 30. ส่งงานค่ะ นางสาวปวริศา รักขิโต ม.4/6 เลขที่ 42 ค่ะ

  ตอบลบ
 31. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 32. นางสาวปิยมน พลศรี เลขที่ 3 ม.4/6 ขอส่งงานค่ะ
  http://piyamonn.blogspot.com/

  ตอบลบ
 33. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 34. ส่งงานคับ นายณัฐนนท์ แก้ววิจิตร ม.4/6 เลขที่ 30
  http://markzaza92.blogspot.com/

  ตอบลบ
 35. ส่งงาน ชื่อ นางสาวเสาวลักษณ์ สุขแก้ว ม4/6เลขที่48
  เรื่องการเลือกตั้งมาเลเซีย

  ตอบลบ
 36. ส่งงาน เรื่องการเลือกตั้งมาเลเซีย
  นางสาวจรินยา โส๊ะหมัด ม4/6เลขที่25

  ตอบลบ
 37. นางสาว กัญญาลักษณ์ สุดรัก เลขที่ 36 ม. 4/6 ส่งงานแล้วคะ
  http://kanyaluck.blogspot.com/

  ตอบลบ
 38. ส่งงานค่ะ
  นางสาวกมลชนก คชรัตน์ ม.4/6 เลขที่ 23
  http://kamonchanok141.blogspot.com/

  ตอบลบ
 39. ส่งงานค่ะ การเลือกตั้งรัฐมลตรีมาเลเซีย
  นางสาว กิริฎา ชัววัลลี ม.4/6 เลขที่26

  ตอบลบ
 40. ส่งงานค่ะ
  นางสาวกัญญารัตน์ กิจปาโล ม.4/6 เลขที่ 8
  http://kanyarat42173.blogspot.com/

  ตอบลบ
 41. นางสาว พัชราภรณ์ ตั้งชู เลขที่ 1 ม.4/6 มาส่งงานแล้วคะ
  http://patcharaporn406.blogspot.com/2013/06/2013-2013-5-2013-3-12-13-13-united.html

  ตอบลบ
 42. ่ส่งใหม่ค่ะ นางสาว เสาวลักษณ์ สุขแก้ว ชั้น ม4/6 เลขที่48

  ตอบลบ
 43. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 44. ส่งงาใหม่ค่ะ นางสาว ณัฐชา พูลแก้ว เลขที่ 41 ชั้น ม.4/6

  ตอบลบ
 45. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 46. ส่งงานแล้วค่ะ นางสาว ณัฐชา พูลแก้ว เลขที่ 41 ม.4/6

  ตอบลบ
 47. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 48. ส่งงานแล้วนะค่ะ นางสาวขนิษฐา จันทะ ม.4/6 เลขที่ 37

  ตอบลบ
 49. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 50. นาย สิรภพ จินดาเพชร ม.4/6 เลขที่ 29
  ส่งงานค้าบ

  ตอบลบ
 51. นางสาวอภิชญา เสนเกื้อ ชั้น ม.4/6 เลขที่50
  ขอส่งงาน เรื่องวันแม่ค่ะ
  http://newswork2.blogspot.com/

  ตอบลบ
 52. http://siasiara.blogspot.com/p/blog-page_22.html
  ส่งงานค่ะ .วันแม่.
  นางสาวเซียร่า ลิมะพันธุ์ เลขที่ 9 ม.4/6

  ตอบลบ
 53. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 54. นางสาวจิราพร พลฤทธิ์ เลขที่ 38 ชั้น ม. 4/6
  ส่งงานวันแม่แห่งชาติค่ะ
  http://jiraporn38.blogspot.com/2013/07/mother-day.html

  ตอบลบ
 55. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 56. นายณัฐนนท์ แก้ววิจิตร ม.4/6 เลขที่ 30
  ส่งงานวันแม่แห่งชาติคับ
  http://markzaza27.blogspot.com/2013/07/blog-post.html

  ตอบลบ
 57. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 58. นางสาว ณัฐชา พูลแก้ว เลขที่ 41 ม.4/6
  ส่งงานวันแม่แห่งชาติค่ะ
  http://natchapoonkaew.blogspot.com/2013

  ตอบลบ
 59. ชื่อนางสาวเสาวลักษณ์ สุขแก้ว เลขที่48 ม.4/6
  ส่งงานวันแม่ค่ะ
  http://sawwaluksukkaew.blogspot.com/

  ตอบลบ
 60. นส.พิมพ์ชนก สิทธิมาน ม.4/6 เลขที่ 45
  ส่งงานวันแม่ค่ะ
  http://pimchanok-sitthiman.blogspot.com/

  ตอบลบ
 61. นส.ปิยนันท์ พรมประถม ม.4/6 เลขที่ 44
  ส่งงานวันแม่ค่ะ
  http://piyananzz.blogspot.com/

  ตอบลบ
 62. นส.พิชามญชุ์ นิลพงษ์ ม.4/6 เลขที่ 14
  ส่งงานค่ะ http://pichamonwork2.blogspot.com/2013/08/blog-post.html

  ตอบลบ
 63. น.ส ฐานุสรา สุขธร เลขที่ 10 ชั้น ม.4/6
  ส่งงานวันแม่ค่ะ
  http://sookhatorn.blogspot.com/

  ตอบลบ
 64. น.ส.ปวริศา รักขิโต ม.4/6 เลขที่ 42
  ส่งงานเรื่องแม่ค่ะ

  ตอบลบ
 65. น.ส.กมลชนก คชรัตน์ ม.4/6 เลขที่ 23
  ส่งงาน วันแม่ค่ะ
  http://kamonchanok141.blogspot.com/2013/08/blog-post.html

  ตอบลบ
 66. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 67. น.ส.จรินยา โส๊ะหมัด ม.4/6 เลขที่25 ส่งงานวันเเม่ค่ะ
  http://boolanhcharinya.blogspot.com/2013/08/blog-post.html

  ตอบลบ
 68. ส่งงานวันแม่ค่ะ
  น.ส.จุฑามณี วรรณรัตน์ ม.4/6 เลขที่ 39

  ตอบลบ
 69. ส่งงานวันแม่ค่ะ
  นางสาวปัญญาพร สันตะโร ม.4/6 เลขที่ 20

  ตอบลบ
 70. ส่งงานวันแม่คะ
  นส.ยศวดี ขุนศรีแก้ว ม.4/6 เลขที่ 21

  ตอบลบ
 71. ส่งงานวันเเม่เเร้วน๊ะคับ
  นาย กิตติศักดิ์ สุกใส ม.4/6 เลขที่24

  ตอบลบ
 72. ส่งงานวันแม่ค่ะ
  นส.กิริฎา ชัววัลลี ม.4/6 เลขที่26
  http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=7771804071782422472#editor/target=post;postID=6669704354186839745;onPublishedMenu=overview;onClosedMenu=overview;postNum=0;src=postname

  ตอบลบ
 73. ส่งงานวันแม่ค่ะ
  นส.กัญญาลักษณ์ สุดรัก ม.4/6 เลขที่ 36
  https://plus.google.com/u/0/118432690776481885313/posts

  ตอบลบ
 74. ส่งงานวันแม่น่ะค่ะ
  นส.โซเรดา โต๊ะเฮง ม.4/6 เลขที่ 40

  ตอบลบ
 75. ส่งงานวันแม่ค่ะ
  น.ส.อชิรญา พรหมสถิตย์ ม4/6 เลขที่ 49

  ตอบลบ
 76. ส่งหลังจากนี้ ให้พริ้นส่งกับอาจารย์ผู้สอนโดยตรงครับ

  ตอบลบ
 77. http://sorayda1.blogspot.com/ เรื่องการเลือกตั้งประธานาธิปดีมาเลเซียค่ะ

  http://soraydatohheng.blogspot.com/ เรื่องวันแม่แห่งชาติค่ะ

  น.ส.โซเรดา โต๊ะเฮง เลขที่ 40 ม.4/6

  ตอบลบ
 78. http://motherdayth.blogspot.com/

  เรื่องวันแม่แห่งชาติค่ะ
  น.ส.ธมลวรรณ ศิริพันธุ์ ม.4/6 เลขที่27

  ตอบลบ
 79. ส่งงานวันแม่ค่ะ http://sufeearthanx.blogspot.com/
  ส่งงานนายกรัฐมนตรีค่ะ http://sufeearthanf.blogspot.com/
  นางสาวปิ่นรวีร์ อาจหาญ เลขที่ 43

  ตอบลบ
 80. นส.ณิชารีย์ อิสระ เลขที่ 16
  ส่งงานวันแม่
  ส่งงานการเลือกตั้งค่ะ(ส่งใหม่)

  ตอบลบ
 81. นส.ณิชารีย์ อิสระ เลขที่16
  ส่งงานแม่ http://nicharee1606.blogspot.com/2013/09/blog-post_4.html
  ส่งงานการเลือกตั้ง(ส่งใหม่) http://nicharee1606.blogspot.com/2013/09/blog-post.html

  ตอบลบ
 82. ส่งงานเขาพระวิหารค่ะ
  นางสาวอภิชญา เสนเกื้อ ม.4/6 เลขที่50
  http://newswork3.blogspot.com/

  ตอบลบ
 83. ส่งเขาพระวิหารค่ะ
  นางสาวจุฑามณี วรรณรัตน์ ม.4/6 เลขที่ 39
  http://choamkhsant.blogspot.com/

  ตอบลบ
 84. http://siasiara.blogspot.com/p/blog-page_31.html ลิงค์เขาพระวิหารค่ะ
  นางสาวเซียร่า ลิมะพันธุ์ เลขที่ 9 ม.4/6

  ตอบลบ
 85. นางสาวปัญญาพร สันตะโร ม.4/6 เลขที่20 http://891561.blogspot.com/

  ตอบลบ
 86. นางสาวยศวีดี ขุนศรีแก้ว ม.4/6 เลขที่่ 21 http://181695.blogspot.com/

  ตอบลบ
 87. ส่งปราสาทเขาพระวิหารค่ะ
  นางสาวอชิรญา พรหมสถิตย์ ม.4/6 เลขที่ 49
  http://hotnewsachiraya.blogspot.com/

  ตอบลบ