ให้นักเรียนทำรายงานเรื่อง "การรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557" ทำลงในบล็อกของนักเรียนเอง และให้นักเรียนส่งรายงาน ให้ตรงห้องเรียนของนักเรียนด้วยภายใน 30 มิถุนายน 2557 วิชาการปกครองของไทย ระดับชั้น ม.4: นักเรียน ม.4/7 ปีการศึกษา 2556 ส่งงาน

วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2555

นักเรียน ม.4/7 ปีการศึกษา 2556 ส่งงาน

69 ความคิดเห็น:

 1. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 2. http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=1647377255128795332#editor/src=sidebar
  นางสาว พัชรพร วิทยสุนทร เลขที่44 ม.4/7

  ตอบลบ
 3. อาจารย์ขาหนูของส่งใหม่นะคะพอดีว่าอันที่ส่งไปแร้วมันเปิดดูไม่ได้คะ
  http://vdetrt.blogspot.com/2013/05/2013-2013-5-2013-3-12-13-13-united.html
  นางสาว พัชรพร วิทยสุนทร เลขที่ 44 ม. 4/7
  ขอบคุณคะ

  ตอบลบ
 4. http://www.uasean.com/aroundasean/449#
  นายสิรวิชญ์ คงจันทร์ เลขที่29 ม.4/7 ส่งแล้วน่ะค๊าบ

  ตอบลบ
 5. นางสาว กชกร แก้วอัมพร เลขที่ 9 ม.4/7

  ตอบลบ
 6. นางสาว จิราวดี บัวสม เลขที่ 34 ม.4/7

  ตอบลบ
 7. นางสาว เนตรทิชา ไข่เพ็ชร เลขที่ 10 ม.4/7

  ตอบลบ
 8. นางสาว เจนทิรา เรืองศรี เลขที่35 ม.4/7

  http://67jantijane.blogspot.com/201

  ตอบลบ
 9. นางสาว อาทิตยา นินทรกิจ เลขที่ 50 ม. 4/7
  http://hgeyjhgdihjk.blogspot.com/2013/05/1.htm

  ตอบลบ
 10. นาย ชญณัฐ เลิศวิทยาวิวัฒน์ เลขที่ 27 ม.4/7

  http://cht27.blogspot.com/

  ตอบลบ
 11. นางสาว ทิวาพร จันทรมณี เลขที่ 24 ม.4/7
  ส่งงานเรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกฯมาเลเซีย

  ตอบลบ
 12. นางสาว พัชรพร พรหมรัตน์ เลขที่ 30 ม.4/7
  mooknew.blogspot.com/2013/05/blog-post_25.html

  ตอบลบ
 13. นางสาวฐิตารีย์ บุญเรือง เลขที่ 4 ส่งเรื่องการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย http://thitaree41656.blogspot.com

  ตอบลบ
 14. นางสาว สุนิตา ชัยณรงค์ เลขที่ 12 ส่งเรื่องนายกรัฐมนตรีมาเลเซียhttp://httpsunita.blogspot.com/2013/05/blog-post.html

  ตอบลบ
 15. นายอิทธิพล สุขศรี ม.4/7 เลขที่33
  มาส่งงานแล้วครับ คุณครู
  http://ittipon1.blogspot.com/2013/05/5.html

  ตอบลบ
 16. นางสาวณัฐกฤตา สีปาน เลขที่ 5ส่งงานเรื่องการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย
  http://www.blogger.com/

  ตอบลบ
 17. นางสาว นภสร จันทร์สุข เลขที่ 40
  ส่งงานเรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกมาเล์เซีย

  ตอบลบ
 18. นางสาว อุไรรัตน์ อินทพันธ์ ม.4/7 เลขที่ 19 ส่งงานเรื่อง การเลือกตั้งมาเลเซ๊ย

  ตอบลบ
 19. นางสาว ณัฏฐณิชา มิ่งแก้ว เลขที่14 ม.4/7 ส่งงานเรื่อง นายกรัฐมนตรี มาเลเซีย
  http://Natthanicha1447.blogspot.com

  ตอบลบ
 20. นางสาวนุชรดี กิ้มเส้ง ม.4/7 เลขที่ 22 ส่งงานการเลือกตั้งมาเลเซีย
  http://malay-malaysiaelection.blogspot.com/

  ตอบลบ
 21. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 22. นางสาววราคณา ราชแก้ว ม.4/7 เลขที่ 46 ส่งงานการเลือกตั้งมาเลเซีย
  http://www.thairath.co.th/content/oversea/343423

  ตอบลบ
 23. นายชวมน ทองส่งโสม ม.4/7 เลขที่ 28 ส่งงานการเลือกตั้งมาเลเซีย
  http://www.uasean.com/aroundasean/449

  ตอบลบ
 24. ด.ญ.วราภรณ์ รัตนสังข์ ม.4/7 เลขที่ 23 ส่งงานเรื่อง การเลือกตั้งมาเลเซีย

  ตอบลบ
 25. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 26. นางสาวปารณีย์ มณีโชติ ม.4/7 เลขที่ 43 ส่งงานเรื่อง การเลือกตั้งประธานาธิบดีประเทศมาเลเซีย ปี2013
  http://moddang043.blogspot.com/

  ตอบลบ
 27. นางสาว พุธพรรณ สุบินรัส ม.4/7 เลขที่ 15 มาส่งงานค่ะ เรื่องการเลือกตั้งของมาเลเซีย
  http://putpun.blogspot.com/

  ตอบลบ
 28. นายถิรวัฒน์ สูงศักดิ์ เลขที่ 7 ม.4/7
  http://thirawat0747.blogspot.com/

  ตอบลบ
 29. นางสาวณัฐวดี กิ้มเส้ง ม.4/7 เลขที่ 37 ส่งงานเรื่องการเลือกตั้งของประเทศมาเลเซีย
  http://www.thairath.co.th/content/oversea/343069

  ตอบลบ
 30. นางสาววิชุรดา บุญศรี ม.4/7 เลขที่ 47 มาส่งงานเรื่องการเลือกตั้งของมาเลเซีย
  http://www.dailynews.co.th/world/202355

  ตอบลบ
 31. นางสาว วิชิตา ไชยพรม ม.4/7 เลขที่16 ส่งงานแล้วนะคะ
  http://wichitachaiprom16.blogspot.com/

  ตอบลบ
 32. นางสาวสุชาวดี นาแก้ว ม.4/7 เลขที่ 17 ส่งงานแล้วนะคะ
  http://suchawadeenakaew17.blogspot.com/

  ตอบลบ
 33. นางสาว กชกร แก้วอัมพร ชั้น ม. 4/7 เลขที่ 9
  ส่งงานเรื่อง การเลือกตั้งประเทศมาเลเซีย http://kodchakornkaewamporn.blogspot.com/2013/05/blog-post.html

  ตอบลบ
 34. นางสาว นลพรรณ คงนุ้ย ม.4/7 เลขที่ 8
  ส่งงานค่ะ
  https://plus.google.com/106279209340331005824/posts?partnerid=gplp0

  ตอบลบ
 35. นางสาวเนตรทิชา ไข่เพ็ชร เลขที่10
  ส่งงานเรื่อง การเลือกตั้งมาเลเซีย http://nooknaidticha.blogspot.com/

  ตอบลบ
 36. นายธีรธาดา และสุวรรณ ชั้น ม.4/7 เลขที่1
  ส่งงานเรื่องการเลือกตั้งของมาเลเซีย
  http://peter1598.blogspot.com/2013/05/2013-4.html

  ตอบลบ
 37. นางสาวณัฏฐณิชา มาเอียด เลขที่ 36
  ส่งงานเรื่องการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย
  http://nattnichapeary.blogspot.com/

  ตอบลบ
 38. นางสาว ชรรนค์ บาลัน ม.4/7 เลขที่ 13 ส่งงานแล้วคะ
  http://phichayaninch123.blogspot.com/

  ตอบลบ
 39. นายพิสิษฐ์ ศรีสมานุวัตร เลขที่ 20 ม.4/7
  ส่งงานเรื่องการเลือกตั้ง
  http://gunzaza155.blogspot.com/2013/05/blog-post.html

  ตอบลบ
 40. น.ส.กัญญาณัฐ เสมอจิตต์ เลขที่ 29 ม.4/9
  ส่งงานเรื่องการเลือกตั้งของประเทศมาเลเซีย
  (ไม่รู้หมดเขตส่งหรือยัง รบกวนด้วยค่ะ)


  http://marasaii.blogspot.com/

  ตอบลบ
 41. นางสาว สุทธินันท์ แซ่ย่วน เลขที่ 48 ม.4/9
  http://sutthinan123.blogspot.com/

  ตอบลบ
 42. นางสาวนิรชรา บัวผิน เลขที่ 41 ม.4/7
  http://nirachara345.blogspot.com/

  ตอบลบ
 43. ดาราวรรณ บุญเรืองรุ่ง เลขที่ 39
  http://darawanbunruengrung.blogspot.com/2

  ตอบลบ
 44. http://guru.sanook.com/pedia/topic/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8
  วันแม่ส่งแล้วครูครับ

  ตอบลบ
 45. นางสาว จิราวดี บัวสม เลขที่34

  http://lovemomanddad11.blogspot.com/201

  ตอบลบ
 46. นางสาว ดาราวรรณ บุญเรืองรุ่ง เลขที่39
  http://darawanbunruengrung.blogspot.com/2013/07

  ตอบลบ
 47. นางสาว พัชรพร พรหมรัตน์ เลขที่30ม.4/7 ส่งเรื่อง บทความเรื่องแม่ http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=8107336279175619613#allposts

  ตอบลบ
 48. นางสาว เจนทิรา เรืองศรี เลขที่35
  http://rdfgghbfjduhdfju.blogspot.com/2013/

  ตอบลบ
 49. นายธีรธาดา และสุวรรณ เลขที่ 1 ม.4/7
  http://peter158.blogspot.com/

  ตอบลบ
 50. นางสาวฐิตารีย์ บุญเรือง เลขที่ 4 ม.4/7
  http://titareeta750.blogspot.com/

  ตอบลบ
 51. นางสาว ปารณีย์ มณีโชติ เลขที่่ 43 ม. 4/7 มาส่งงานเรื่อง วันแม่ ค่ะ
  http://mod0333.blogspot.com/

  ตอบลบ
 52. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 53. นางสาว พุธพรรณ สุบินรัส ม.4/7 เลขที่ 15 มาส่งงานวันแม่ค่ะ
  http://putpun.blogspot.com/

  ตอบลบ
 54. นางสาว อุไรรัตน์ อินทพันธ์ ม.4/7 เลขที่ 19 มาส่งงาน วันแม่แห่งชาติ ค่ะ

  ตอบลบ
 55. นางสาว นุชรดี กิ้มเส้ง ม.4/7 เลขที่ 22 ส่งงานวันแม่แห่งชาติค่ะ

  http://motherday2556.blogspot.com/

  ตอบลบ
 56. นางสาว วรรณวิศา เพ็ชรจรูญ เลขที่ 45 ม.4/7 ส่งงานเรื่องนายกมาเลเซียค่ะ
  http://mookmookm039.blogspot.com/

  ตอบลบ
 57. นางสาว ณัฐกฤตา สีปาน ม.4/7 เลขที่ 5 ส่งงานเรื่อง วันแม่แห่งชาติhttp://www.blogger.com/blogger.g?blogID=8746470273425507830#editor

  ตอบลบ
 58. นางสาว ชนรรค์ บาลัน ม4/7 เลขที่ 13 ส่งงานเรื่องวันแม่ http://chanunlovemom.blogspot.com/

  ตอบลบ
 59. http://patcharapornlovemom.blogspot.com/
  นางสาวพัชรพร วิทยสุนทร เลขที่ 44 ม.4/7 ส่งบล็อควันแม่ค่ะ

  ตอบลบ
 60. นางสาว ทิวาพร จันทรมณี ม.4/7 เลขที่ 24
  ส่งงานเรื่อง วันแม่แห่งชาติ
  http://tiwaporn75.blogspot.com

  ตอบลบ
 61. หากส่งหลังจากนี้ ให้พริ้นส่งกับอาจารย์ผู้สอนโดยตรง

  ตอบลบ
 62. นางสาว อาทิตยา นินทรกิจ เลขที่ 50
  http://ghkjikujg.blogspot.com/2013/09/201

  ตอบลบ
 63. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 64. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 65. นางสาว ธนัญรัตม์ ทองสั้น เลขที่25 ม.4/7
  http://gfhgyju.blogspot.com/2013/09/6-2556-1_5.htm

  ตอบลบ