ให้นักเรียนทำรายงานเรื่อง "การรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557" ทำลงในบล็อกของนักเรียนเอง และให้นักเรียนส่งรายงาน ให้ตรงห้องเรียนของนักเรียนด้วยภายใน 30 มิถุนายน 2557 วิชาการปกครองของไทย ระดับชั้น ม.4: นักเรียน ม.4/13 ปีการศึกษา 2556 ส่งงาน

วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2555

นักเรียน ม.4/13 ปีการศึกษา 2556 ส่งงาน

54 ความคิดเห็น:

 1. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ส่งงานเเล้วครับ นายปฏิภาณ บูเอียด เลขที่27 ม.4/13 http://siidthestar.blogspot.com/2013/05/blog-post_11.html

   ลบ
  2. ทำไมไม่ปรากฎงานในหน้าแรกล่ะครับ

   ลบ
 2. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 3. การเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีของมาเลเชีย
  นาย ศุภวิชญ์ พรหมเทพ ม.4/13 เลขที่28
  http://omzaza008.blogspot.com/

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ทำไมไม่ปรากฎในหน้าแรก

   ลบ
 4. ส่งงานค่ะ ' ผลการเลือกตั้งมาเลย์เซีย (อันเก่าไม่ได้บันทึก)
  นางสาว ณิชกานต์ นวลมังสอ ม. 4/13 เลขที่ 29

  ตอบลบ
 5. ส่งงานแล้ว "การเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีมาเลซีย แล้วค่ะ นางสาวนิภาพร ทองไฝ ม.4/13 เลขที่ 32 http://poppy07.blogspot.com/

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ควรให้ชิ้นแรกปรากฎอยู่ในหน้าแรก

   ลบ
 6. ส่งงานค่ะ ผลการเลือกตั้งมาเลเซีย
  น.ส.กรกนก โกศิลญวงศ์ ม.4/13 เลขที่8
  http://kornkanok2540kosinyawong.blogspot.com/

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. มองไม่เห็นชิ้นงาน

   ลบ
 7. ส่งงานค่ะ ผลการเลือกตั้งมาเลเซีย น.ส.วศินี ศรีนิล ม.4/13 เลขที่ 22
  http://wasineesrinin.blogspot.com/2013/05/blog-post.html

  ตอบลบ
 8. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 9. ชื่อ นาย พชร เจริญฤทธิ์ เลขที่24 ม.4/13 เรื่อง การเลือกตั้งมาเลเซีย http://padchara.blogspot.com/2013/05/blog-post.html

  ตอบลบ
 10. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 11. ส่งงานค่ะ เรื่อง ผลการเลือกตั้งมาเลเซีย น.ส.อภิสรา มาสะพันธ์ ม.4/13 เลขที่ 21

  ตอบลบ
 12. หนูมาส่งงานใหม่ค่ะ
  ชื่อ น.ส.กรกนก โกศิลญวงศ์ เลขที่ 8 ม.4/13
  http://kornkanok2540kosinyawong.blogspot.com/

  ตอบลบ
 13. ส่งใหม่ครับ ชื่อ นาย ปฏิภาณ บูเอียด ม.4/13 เลขที่ 27 ครับ
  https://plus.google.com/113663736687535976102/posts

  ตอบลบ
 14. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 15. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 16. ชื่อ น.ส.อาทิตยา วิชสโร ชั้น ม.4/13 เลขที่41 ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 17. ชื่อ น.ส.ปิยนุช ละอองโชค ชั้น ม.4/13 เลขที่33 ส่งงานแล้วค้ะ

  ตอบลบ
 18. น.ส.ทิพยมาศ รักช้าง เลขที่9
  http://tippayamas.blogspot.com/p/2013-2013-5-2013-3-12-13-13-united.html

  ตอบลบ
 19. นส ปิย์วรา สุวรรณ์ ชั้น ม.4ห้อง 13 เลขที่ 34 http://piwara.blogspot.com/

  ตอบลบ
 20. ชื่อ น.ส.ธัญชนก จิตติเลิศสกุลชัย ชั้น ม.4/13 เลขที่ 15 ส่งงานแล้วค่ะhttp://scoopyfon.blogspot.com/2013/05/blog-post_29.html

  ตอบลบ
 21. ชื่อ นส.เสาวลักษณ์ เจียดคงเลขที่ 14 ม.4ห้อง 13 ส่งงานแล้วค่ะ http://biwsaowalak.blogspot.com/

  ตอบลบ
 22. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 23. ชื่อ นส.ดารารัตน์ หนูเกิด เลขที่ 11 ม.4ห้อง13 ส่งงานเเล้วค่ะ http://maidarut.blogspot.com/

  ตอบลบ
 24. ส่งงานค่ะ นางสาวณัฐซีตา ชูสาย เลขที่ 3 ม.4/11 http://baifernchusai.blogspot.com/

  ตอบลบ
 25. ส่งงานค้ะ ชื่อ นางสาว ฐิตาพร ปลอดมณี เลขที่ 2 ม.4/13 ค้ะ :)

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

   ลบ
 26. ส่งงาน น.ส. ทักษิณา ตั้งกิจเชาวลิต ม.4/13 เลขที่ 30 http://jrnwju.blogspot.com/

  ตอบลบ
 27. ส่งงานค่ะ ชื่อ นางสาวพิมพ์ลภัส จำนงค์ ม.4/13 เลขที่ 10 http://pimlapat413.blogspot.com/

  ตอบลบ
 28. ชื่อนายฐปนนท์ นวลทอง ม.4/13 เลขที่26 ส่งงานครับ http://thapanonnualtong.blogspot.com/

  ตอบลบ
 29. ชื่อ นางสาว มยุรดา สาแหละ ม.4/13 เลขที่37 ส่งงานค่ะ http://mayurada.blogspot.com/2013

  ตอบลบ
 30. ชื่อ นางสาววัชราภรณ์ หลำหลี ม.4/13 เลขที่ 23 ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 31. ชื่อนางสาวอรดา เต็มพร้อม ม.4/13 เลขที่ 40 ส่งงานเรื่องการเลือกตั้งมาเลเซีย http://jennyjamjung.blogspot.com/

  ตอบลบ
 32. นาย ปฏิภาณ บูเอียด เลขที่ 27 ม.4/13 เรื่อง วันแม่ ส่งงานเเล้วครับ http://siidthes.blogspot.com/

  ตอบลบ
 33. นางสาว ทิพยมาศ รักช้าง เลขที่9 ม.4/13 ส่งงานเรื่อง วันแม่ คะ
  http://tippayamas.blogspot.com/2013/08/blog-post.html

  ตอบลบ
 34. นางสาว นิภาพร ทองไฝ เลขที่ 32 ม.4/13 ส่งงานเรื่อง "วันแม่" ส่งแล้วค่ะhttp://poppy07.blogspot.com/2013/08/blog-post.html

  ตอบลบ
 35. นายฐปนนท์ นวลทอง ชั้นม.4/13 เลขที่26 (ส่งงานวันแม่) http://thapanonkiki.blogspot.com

  ตอบลบ
 36. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 37. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 38. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 39. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 40. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 41. นางสาว นภัสสร อัตตะพันธ์ ม.4/13 เลขที่ 12 ส่งงานเรื่อง"วันแม่"http://napassorn135.blogspot.com

  ตอบลบ
 42. นางสาว นภัสสร อัตตะพันธ์ ม.4/13 เลขที่ 12 ส่งงานเรื่อง "วันเเม่" http://napassorn135.blogspot.com

  ตอบลบ
 43. นาย พชร เจริญฤทธิ์ ม.4/13 เลขที่24 บล็อกวันเเม่ http://padchara.blogspot.com/2013/08/blog-post.html

  ตอบลบ
 44. นส.วศินี ศรีนิล ม.4/13 เลขที่ 22 ส่งงานวันแม่http://wasineesrinin.blogspot.com/2013/08/blog-post.html

  ตอบลบ
 45. ส่งหลังจากนี้ ให้พริ้นส่งอาจารย์ผู้สอนเท่านั้น

  ตอบลบ
 46. ครูขา ส่งงานวันเเม่ค้ะ น.ส.ธัญชนก จิตติเลิศสกุลชัย เลขที่ 15

  ตอบลบ
 47. น.ส.ณัฐนิช ภักดี เลขที่19 ม.4/13
  http://beam12121.blogspot.com/

  ตอบลบ