ให้นักเรียนทำรายงานเรื่อง "การรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557" ทำลงในบล็อกของนักเรียนเอง และให้นักเรียนส่งรายงาน ให้ตรงห้องเรียนของนักเรียนด้วยภายใน 30 มิถุนายน 2557 วิชาการปกครองของไทย ระดับชั้น ม.4: นักเรียน ม.4/9 ปีการศึกษา 2556 ส่งงาน

วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2555

นักเรียน ม.4/9 ปีการศึกษา 2556 ส่งงาน

58 ความคิดเห็น:

 1. นางสาว มนชนก แก้วชูเชิด ม.4/9 เลขที่ 8
  ส่งงาน เรื่อง การเลือกตั้งในมาเลเซีย ค่ะ
  http://nailmonchanok.blogspot.com/p/blog-page_12.html

  ตอบลบ
 2. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ24 พฤษภาคม 2556 20:47

  ความคิดเห็นนี้ถูกลบโดยผู้ดูแลระบบของบล็อก

  ตอบลบ
 4. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 5. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 6. นางสาว วิลาวัณย์ จันทรรัตณะ เลขที่ 24
  ส่งงานเรื่อง การเลือกตั้งประเทศมาเลเซีย
  http://wilawanjanrattana.blogspot.com/

  ตอบลบ
 7. นายอานนท์ ยามา เลขที่ 35
  ส่งงานเรื่อง การเลือกตั้งประเทศมาเลเซียครับ
  http://arnonnonyama49.blogspot.com/

  ตอบลบ
 8. นางสาวนัฐกาล ซีทวาก เลขที่ 25
  ส่งงานเรื่อง การเลือกตั้งประเทศมาเลเซีย
  http://daunattakan.blogspot.com/

  ตอบลบ
 9. นางสาว เกศกนก ไตรสุวรรณ เขที่37
  ส่งงานเรื่อง การเลือกตั้งประเทศมาเลเซีย
  http://sanookke55.blogspot.com/

  ตอบลบ
 10. ส่งงานค่ะ เรื่อง การเลือกตั้งประเทศมาเลเซีย
  กัลยาณี หาญชนะ เลขที่ 36

  ตอบลบ
 11. น.ส.เขมจิรา สุขสันติกุล ชั้นม.4/9 เลขที่ 4
  ส่งงานค่ะ เรื่อง การเลือกตั้งของประเทศมาเลเซีย

  http://khamjiras.blogspot.com/p/blog-page.html

  ตอบลบ
 12. นางสาว นัฐริกา บุญสินธุ์ เลขที่ 28 ม.4/9
  ส่งงาน เรื่องการเลือกตั้งประเทศมาเลเซีย
  http://nattarikabunsin.blogspot.com/2013/05/5-2556-3-2556-12-13-2547-first-past.html

  ตอบลบ
 13. นางสาวเปมิกา ฐานะพันธุ์ เลขที่ 47
  ส่งงาน เรื่องการเลือกตั้งประเทศมาเลเซียค่ะ
  http://sapaicy.blogspot.com/

  ตอบลบ
 14. ไม่ระบุชื่อ30 พฤษภาคม 2556 05:38

  นางสาวจิราพร แซ่ก๊วย เลขที่ 22
  ส่งงาน เรื่องการเลือกตั้งประเทศมาเลเซียค่ะ

  ตอบลบ
 15. นางสาว ชมพูนุช รัตนะ เลขที่ 13 ม.4/9
  ส่งงาน เรื่องการเลือกตั้งประเทศมาเลเซียค่ะ
  http://chomphunutphang.blogspot.com/2013/05/2-6.html

  ตอบลบ
 16. นางสาว ณัฎฐนิช ส้มแก้ว ม.4/9 เลขที่ 31
  ส่งงานเรื่อง การเลือกตั้งประเทศมาเลเซีย
  http://nattanid.blogspot.com/2013/05/6.html

  ตอบลบ
 17. นางสาว มนัสวี เหมรัญ ม.4/9 เลขที่ 23
  ส่งงานเรื่อง การเลือกตั้งประเทศมาเลเซีย
  http://manutsawe.blogspot.com/2013/05/5-3-13.html

  ตอบลบ
 18. นาย รัชชานนท์ มัญยานนท์ ม.4/9 เลขที่ 21
  ส่งงานเรื่อง การเลือกตั้งประเทศมาเลเซีย
  http://ratchanonchum.blogspot.com/2013/05/133-222-13-2500-59-89-14-80-13-10-6.html

  ตอบลบ
 19. นางสาว อนุธิดา ปานถาวร เลขที่ 49
  ส่งงานเรื่อง การเลือกตั้งประเทศมาเลเซีย
  http://anutidafren.blogspot.com/2013/05/2.html

  ตอบลบ
 20. นางสาว ปานตะวัน ปทุมมณี เลขที่ 2 ม.4/9
  ส่งงานเรื่อง การเลือกตั้งประเทศมาเลเซีย
  http://prantawann.blogspot.com/2013/05/2500-6.html

  ตอบลบ
 21. นางสาว ธนัตตา แก้วศรี เลขที่ 20 ม.4/9 ส่งงานแล้วคะ
  http://thanattakrawsri.blogspot.com/

  ตอบลบ
 22. นาย สุรศักดิ์ สุวรรณสุนทร ม.4/9 เลขที่ 34
  ส่งงานเรื่อง การเลือกตั้งประเทศมาเลเซีย

  http://surasak12max.blogspot.com/

  ตอบลบ
 23. นางสาวเพ็ชรรัตน์ สุวรรณชาตรี ม.4/9 เลขที่ 44
  ส่งงานเรื่อง การเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีประเทศมาเลเซีย
  http://mookpetcharat.blogspot.com/

  ตอบลบ
 24. น.ส. มานิดา สมพงศ์ ม.4/9 เลขที่45 ส่งงานเรื่อง การเลือกตั้งในมาเลเซีย
  ้http://boommanid.blogspot.com

  ตอบลบ
 25. นางสาว ณัฐณิชา ชินวงศ์ ม.4/9 เลขที่ 38
  ส่งงานเรื่อง การเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีประเทศมาเลเซีย
  http://natnichanatt.blogspot.com/2013/06/13-133-222-3-89-10-13-80-2500-5.html

  ตอบลบ
 26. น.ส.วิชิตา แก้วสุก เลขที่47 ม.4/9
  ส่งงานเรื่อง การเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีประเทศมาเลเซีย
  http://vachita123.blogspot.com/2013/06/13-133-222-3-89-10-13-80-2500-5.html

  ตอบลบ
 27. นาย ภานุเดช ทองพรหม เลขที่18 ม.4/9
  ส่งงานเรื่อง การเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีประเทศมาเลเซีย
  http://panutdach.blogspot.com/2013/06/5-2556-3-2556-12-13-2547-first-past.html

  ตอบลบ
 28. นางสาว ธนพร สังข์ขรณ์ เลขที่ 39 ม.4/9
  ส่งงานเรื่อง การเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีประเทศมาเลเซีย

  http://tanaporns.blogspot.com/2013/05/2556.html

  ตอบลบ
 29. นาย ธนกฤษ ปรีชานุรักษ์ ม.4/9 เลขที่ 32
  ส่งงานเรื่อง การเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีประเทศมาเลเซีย
  http://tanakit111.blogspot.com/2013/06/13-133-222-3-89-10-13-80-2500-5.html

  ตอบลบ
 30. นางสาว มนชนก แก้วชูเชิด ม.4/9 เลขที่ 8
  ส่งงานเรื่อง วันแม่
  http://nailmonchanok.blogspot.com/p/blog-page_11.html

  ตอบลบ
 31. นายอานนท์ ยามา ม.4/9 เลขที่ 35
  ส่งงานเรื่อง วันแม่คับ
  http://arnonyama35.blogspot.com/

  ตอบลบ
 32. นางสาว นัฐริกา บุญสินธุ์ ม.4/9 เลขที่ 28
  ส่งงานเรื่อง วันแม่
  https://plus.google.com/u/0/100345693463851277139/posts

  ตอบลบ
 33. นางสาว เกศกนก ไตรสุวรรณ เลขที่37
  ส่งงานเรื่อง วันแม่แห่งชาติ
  อากาศไม่อาจผ่าน

  ทุกคนต้องมีวันที่ประทับใจ
  ไม่ว่าจะเป็นใครก็ไม่มีวันลบเลือน
  ภาพวันที่ดีวันนั้นยังคงย้ำเตือน
  เกิดขึ้นได้เสมือนเมื่อวันวานเพิ่งผ่านไป

  ฟ้าและเมฆช่างงามเฉิดฉันท์
  งามกว่าทุกวันเหมือนฝันโลกพลัดสดใส
  นก แมลง ส่งเสียงก้องกังวานไพร
  ต้อนรับวันฉันอยู่ในอ้อมกอดมารดา

  อบอุ่นจังเลย อบอุ่นในหัวใจ
  กว่าห่มผ้าผืนใดทีมีในห้วงเวหา
  เมื่อใจสองเราซาบซึ้งเป็นหนึ่งชีวา
  ฉันบอกรักแม่เท่าฟ้าผ่านดวงตาและยิ้มละไม

  อากาศอาจผ่านได้ทุกสิ่ง
  จะแข็งแรงยิ่งกว่าภูผาหรือต้นไม้
  แต่หว่างอ้อมกอดแม่นั้นไม่เหมือนที่ใด
  อากาศยังผ่านไม่ได้ด้วยใจรักแลพผูกพัน
  (เพราะใจสองเราเป็นดวงเดียวกัน)

  ตอบลบ
 34. นางสาววิชิตา แก้วสุก เลขที่ 49
  ส่งงานเรื่อง วันแม่แห่งชาติ

  หญิงคนหนึ่ง คนที่เรา เรียกว่าแม่
  หญิงคนที่ รักเราแท้ ไม่แปรผัน
  หญิงคนที่ รักเรา เท่าชีวัน
  หญิงคนนั้น ให้เราเกิด กำเนิดมา
  หญิงคนนี้ ที่เราควร จะกราบไหว้
  หญิงคนที่ เราทั้งหลาย ควรฝันหา
  หญิงคนนั้น คนที่เรา เรียกมารดา
  หญิงคนที่ เสียน้ำตา ตอนคลอดเรา
  วันเราเกิด หญิงคนนี้ ที่ต้องเจ็บ
  วันเราเจ็บ เขายิ่งเจ็บ กว่าหลายเท่า
  วันเราสุข หญิงคนนี้ สุขกว่าเรา
  วันเขาเศร้า แล้วเราไป อยู่ไหนกัน
  คิดบ้างเถิด ลูกทุกคน จงได้คิด
  คิดบ้างเถิด ใครที่ผิด ที่แปรผัน
  คิดบ้างเถิด เราหรือเขา ที่ลืมกัน
  คิดบ้างเถิด ใครลืมวัน ที่ผ่านมา
  เราต่างหาก ที่มัวเมา จนลืมคิด
  เราต่างหาก เราที่ผิด ไม่ไปหา
  เราต่างหาก ที่ไม่เคย มีเวลา
  เราต่างหาก ที่มันบ้า หลงลืมตัว
  กลับไปเถิด กลับไป เยี่ยมแม่บ้าง
  อย่าให้ท่าน ต้องอ้างว้าง ใจสลัว
  อย่าหลงไฟ หลงแสงสี จนลืมตัว
  อย่าเมามัว จนลืมแม่ ผู้รักเรา….

  (เครดิต : คุณสัจจาภรณ์ ไวจรรยา)

  ตอบลบ
 35. นางสาว ธินัฐดา คงสะระณะคง ม4/9 เลขที่ 40
  ส่งเรื่องการเลือกตั้งในมาเลเซียค่ะ

  ตอบลบ
 36. ส่งหลังจากนี้พริ้นส่งกับอาจารย์ผู้สอนเท่านั้นครับ

  ตอบลบ
 37. นางสาว มานิดา สมพงศ์ ส่งงานเรื่อง..วันแม่
  https://manidd.blogspot.com

  ตอบลบ
 38. นางสาว รัตตวรรณ มิตรสุวรรณ์ ม.4/9 เลขที่46
  การเลือกตั้งในประเทศมาเลเซีย
  การเลือกตั้งทั่วไปรอบล่าสุดของมาเลเซียที่จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2013 ที่ผ่านมาเกิดขึ้นหลังการประกาศของนายกรัฐมนตรีนาจิบ ราซัคเพื่อให้มีการยุบสภาอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน โดยการเลือกตั้งคราวนี้จะเป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รวมถึงสมาชิกสภาท้องถิ่นของรัฐต่างๆ จำนวน 12 รัฐจากทั้งหมด 13 รัฐทั่วประเทศ (ยกเว้นรัฐซาราวัค)

  ผลการเลือกตั้งที่ออกมาว่าพรรคการเมือง 13 พรรคที่เป็นพันธมิตรฝ่ายรัฐบาล ที่เรียกตัวเอง “บาริซัน เนชันแนล” (บีเอ็น) ที่มีพรรค “United Malays National Organisation” หรือพรรคองค์การสหมาเลย์แห่งชาติ (อัมโน) ของนายกรัฐมนตรีนาจิบ ราซัคเป็นแกนนำยังคงสามารถคว้าชัยชนะมาครองได้อีกครั้ง ด้วยจำนวนที่นั่งในสภา 133 ที่นั่ง แม้จะลดลงจากการเลือกตั้งครั้งก่อน 7 ที่นั่ง ขณะที่พรรคแนวร่วมฝ่ายค้าน 3 พรรคในนาม “ปากาตัน รักยัต” ภายใต้การนำของนายอันวาร์ อิบราฮิมคว้ามาได้ 89 ที่นั่ง เพิ่มขึ้น 7 ที่นั่งจากการเลือกตั้งครั้งที่แล้ว

  อย่างไรก็ดี เป็นที่น่าสังเกตว่าแนวร่วมฝ่ายค้านภายใต้การนำของนายอันวาร์ กลับเป็นฝ่ายที่ได้รับคะแนน “ป็อปปูลาร์ โหวต” จากประชาชนสูงกว่าพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลที่ราว 5.6 ล้านเสียง ต่อ 5.2 ล้านเสียง ขณะที่จำนวนผู้ที่ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศอยู่ที่ระดับ 84.84 เปอร์เซ็นต์

  หลังมีการประกาศผลการเลือกตั้งเพียง 1 วัน นายกรัฐมนตรีนาจิบ ราซัค ได้เข้าทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ ต่อสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซียเมื่อวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคมเพื่อเข้ารับตำแหน่งบริหารประเทศสมัยที่ 2 แม้การเลือกตั้งทั่วไปที่เพิ่งจบสิ้นลง จะถูกฝ่ายค้านประณามว่าเต็มไปด้วย “การทุจริต”

  ตอบลบ
 39. นางสาวรัตตวรรณ มิตรสุวรรณ์ เลขที่46 ม.4/9
  เรื่องแม่
  หนุรักแม่ของหนูมาก หนูอยากได้อะไรที่เหมาะสมและสมควร แม่ก็หามาให้ได้ทุกอย่าง...หนูทำผิดแม่ไม่เคยโกรธ แม่อภัยให้หนูทุกครั้ง..รักแม่ที่สุดเลยค่ะ
  ณ วันนี้ลูกซาบซึ้งพระคุณแม่
  บริสุทธิ์แท้ความรักแม่ที่กลั่นได้
  หากลูกทำผิดพลาดแม่เสียใจ
  โปรดอภัยให้กับลูกที่กระทำ
  ลูกสัญญาหากลูกก้าวเป็นผู้ใหญ่
  แทนคุณไซร้ให้แม่ไม่ตรากตรำ
  เพราะทุกอย่างแม่พร่ำสอนลูกทุกคำ
  ลูกจะนำสิ่งแม่สอนประพฤติตน
  ท้ายสุดนี้ลูกขอกราบดั่งแทบเท้า
  จะคอยเฝ้าดูแลแม่ทุกแห่งหน
  ความรักแม่เปรียบเสมือนดั่งสายชล
  กว้างเหลือล้นยากแทนคุณดั่งมารดา

  ตอบลบ
 40. นาย คมชาญ สายทองคำ เลขที่ 30. ม.4/9
  ส่งงานวันแม่
  หญิงคนนั้น คนที่เรา เรียกมารดา
  หญิงคนที่ เสียน้ำตา ตอนคลอดเรา
  วันเราเกิด หญิงคนนี้ ที่ต้องเจ็บ
  วันเราเจ็บ เขายิ่งเจ็บ กว่าหลายเท่า
  วันเราสุข หญิงคนนี้ สุขกว่าเรา
  วันเขาเศร้า แล้วเราไป อยู่ไหนกัน
  คิดบ้างเถิด ลูกทุกคน จงได้คิด
  คิดบ้างเถิด ใครที่ผิด ที่แปรผัน
  คิดบ้างเถิด เราหรือเขา ที่ลืมกัน
  คิดบ้างเถิด ใครลืมวัน ที่ผ่านมา
  เราต่างหาก ที่มัวเมา จนลืมคิด
  เราต่างหาก เราที่ผิด ไม่ไปหา
  เราต่างหาก ที่ไม่เคย มีเวลา
  เราต่างหาก ที่มันบ้า หลงลืมตัว
  กลับไปเถิด กลับไป เยี่ยมแม่บ้าง
  อย่าให้ท่าน ต้องอ้างว้าง ใจสลัว
  อย่าหลงไฟ หลงแสงสี จนลืมตัว
  อย่าเมามัว จนลืมแม่ ผู้รักเรา….

  ตอบลบ
 41. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 42. สารินา หมัดสา เลขที่ 48 ม.4/9
  ส่งงานเรื่องการเลือกตั้งของมาเลเซียค่ะ
  http://sarina01.blogspot.com/2013/07/blog-post.html

  ตอบลบ
 43. ไม่ระบุชื่อ4 กันยายน 2556 04:10

  นางสาว จิราพร แซ่ก๊วย เลขที่ 22
  ส่่งงานเรื่องแม่
  ขอน้อมนอบ หมอบกราบแท้ พระแม่แก้ว สำนึกแล้ว ความเลว เคยเหลวไหล ลูกซึ้งแล้ว แนววิถี ที่เป็นไป
  แม่ช้ำใจ เพราะลูกมา จนชาชิน ลูกสร้างกรรม ทำบาป กราบเท้าแม่ ซึ้งใจแท้ แม่อภัย ให้หมดสิ้น
  น้ำตาแม่ แต่ละหยด ที่รดริน ลูกแทบสิ้น ดังน้ำกรด รดหัวใจ จะทำดี เพื่อแม่ ต่อแต่นี้
  เป็นคนดี ต่อสังคม ไม่หลงไหล จะเป็นคน ดีของแม่ ตลอดไป ไม่ยอมให้ เสียใจซ้ำ ย่ำน้ำตา
  หนูรักแม่มากค่ะ แม่ทำทุกอย่างให้กับหนู แม่ไม่เคยบ่นเลยว่าเหนื่อยว่าท้อ ต่อให้จะลำบากแค่ไหนแม่ไม่เคยบอก
  วันแม่ปีนี้ถึงจะไม่ได้กราบแม่ แม่ก็บอกรักแม่ ไม่ว่าจะในวันแม่หรือวันไหนๆค่ะ

  ตอบลบ
 44. นางสาว ปานตะวัน ปทุมมณี เลขที่ 2 ม.4/9
  ส่งงานเรื่อง กลอนวันแม่

  อบอุ่นจังเลย อบอุ่นในหัวใจ
  กว่าห่มผ้าผืนใดทีมีในห้วงเวหา
  เมื่อใจสองเราซาบซึ้งเป็นหนึ่งชีวา
  ฉันบอกรักแม่เท่าฟ้าผ่านดวงตาและยิ้มละไม

  อากาศอาจผ่านได้ทุกสิ่ง
  จะแข็งแรงยิ่งกว่าภูผาหรือต้นไม้
  แต่หว่างอ้อมกอดแม่นั้นไม่เหมือนที่ใด
  อากาศยังผ่านไม่ได้ด้วยใจรักแลพผูกพัน
  (เพราะใจสองเราเป็นดวงเดียวกัน)

  ตอบลบ
 45. นางสาว มนัสวี เหมรัญ ม.4/9 เลขที่ 23
  ส่งงานเรื่อง กลอนวันแม่

  หากลูกทำผิดพลาดแม่เสียใจ
  โปรดอภัยให้กับลูกที่กระทำ
  ลูกสัญญาหากลูกก้าวเป็นผู้ใหญ่
  แทนคุณไซร้ให้แม่ไม่ตรากตรำ
  เพราะทุกอย่างแม่พร่ำสอนลูกทุกคำ
  ลูกจะนำสิ่งแม่สอนประพฤติตน
  ท้ายสุดนี้ลูกขอกราบดั่งแทบเท้า
  จะคอยเฝ้าดูแลแม่ทุกแห่งหน
  ความรักแม่เปรียบเสมือนดั่งสายชล
  กว้างเหลือล้นยากแทนคุณดั่งมารดา

  ตอบลบ
 46. http://daunattakarn.blogspot.com/
  น.ส นัฐกาล ซีทวาก เลขที่ 25
  ส่งงานเรื่องวันแม่ค้ะ !!!

  ตอบลบ
 47. ทุกคนต้องมีวันที่ประทับใจ
  ไม่ว่าจะเป็นใครก็ไม่มีวันลบเลือน
  ภาพวันที่ดีวันนั้นยังคงย้ำเตือน
  เกิดขึ้นได้เสมือนเมื่อวันวานเพิ่งผ่านไป

  ฟ้าและเมฆช่างงามเฉิดฉันท์
  งามกว่าทุกวันเหมือนฝันโลกพลัดสดใส
  นก แมลง ส่งเสียงก้องกังวานไพร
  ต้อนรับวันฉันอยู่ในอ้อมกอดมารดา

  อบอุ่นจังเลย อบอุ่นในหัวใจ
  กว่าห่มผ้าผืนใดทีมีในห้วงเวหา
  เมื่อใจสองเราซาบซึ้งเป็นหนึ่งชีวา
  ฉันบอกรักแม่เท่าฟ้าผ่านดวงตาและยิ้มละไม

  อากาศอาจผ่านได้ทุกสิ่ง
  จะแข็งแรงยิ่งกว่าภูผาหรือต้นไม้
  แต่หว่างอ้อมกอดแม่นั้นไม่เหมือนที่ใด
  อากาศยังผ่านไม่ได้ด้วยใจรักแลพผูกพัน
  (เพราะใจสองเราเป็นดวงเดียวกัน)

  น.ส. นัฐกาล ซีทวาก เลขที่ 25
  ส่งเรื่อง กลอนวันแม่ค้ะ !

  ตอบลบ
 48. นาย คมชาญ สายทองคำ ม.4/9 เลขที่ 30
  การเลือกตั้งประเทศมาเลเซีย
  http://komchan001.blogspot.com/b/post-preview?token=fd-x7kABAAA.ZoGzLMM4VgzdfzBTMT50og.uqfMIpZnIPBmb_gAO51zyA&postId=8911007224997373561&type=POST

  ตอบลบ
 49. ไม่ระบุชื่อ5 กันยายน 2556 00:44

  นาสาว จิราพร แซ่ก๊วย ม.4/9 เลขที่ 30
  เรื่อง วันแม่
  http://jirapornsaekouy.blogspot.com/p/blog-page.html

  ตอบลบ
 50. น.ส. ยวิษฐา เรืองแก้ว ม.4/9 เลขที่15
  ส่งงานเรื่อง การเลือกตั้งของประเทศมาเลเซีย
  http://thatarb2sty.blogspot.com/

  ตอบลบ
 51. นางสาว ปรีดาพร จันวันทนะ เลขที่14 ม.4/9
  การเลือกตั้งประเทศมาเลเซีย
  http://preedapornjanwantana.blogspot.com/

  ตอบลบ
 52. นาย ธนภัทร แสงสุวรรณ ม.4/9 เลขที่ 10
  ส่งงานเรื่อง การเลือกตั้งมาเลเซีย
  การเลือกตั้งทั่วไปรอบล่าสุดของมาเลเซียที่จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2013 ที่ผ่านมาเกิดขึ้นหลังการประกาศของนายกรัฐมนตรีนาจิบ ราซัคเพื่อให้มีการยุบสภาอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน โดยการเลือกตั้งคราวนี้จะเป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รวมถึงสมาชิกสภาท้องถิ่นของรัฐต่างๆ จำนวน 12 รัฐจากทั้งหมด 13 รัฐทั่วประเทศ (ยกเว้นรัฐซาราวัค)

  ผลการเลือกตั้งที่ออกมาว่าพรรคการเมือง 13 พรรคที่เป็นพันธมิตรฝ่ายรัฐบาล ที่เรียกตัวเอง “บาริซัน เนชันแนล” (บีเอ็น) ที่มีพรรค “United Malays National Organisation” หรือพรรคองค์การสหมาเลย์แห่งชาติ (อัมโน) ของนายกรัฐมนตรีนาจิบ ราซัคเป็นแกนนำยังคงสามารถคว้าชัยชนะมาครองได้อีกครั้ง ด้วยจำนวนที่นั่งในสภา 133 ที่นั่ง แม้จะลดลงจากการเลือกตั้งครั้งก่อน 7 ที่นั่ง ขณะที่พรรคแนวร่วมฝ่ายค้าน 3 พรรคในนาม “ปากาตัน รักยัต” ภายใต้การนำของนายอันวาร์ อิบราฮิมคว้ามาได้ 89 ที่นั่ง เพิ่มขึ้น 7 ที่นั่งจากการเลือกตั้งครั้งที่แล้ว

  อย่างไรก็ดี เป็นที่น่าสังเกตว่าแนวร่วมฝ่ายค้านภายใต้การนำของนายอันวาร์ กลับเป็นฝ่ายที่ได้รับคะแนน “ป็อปปูลาร์ โหวต” จากประชาชนสูงกว่าพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลที่ราว 5.6 ล้านเสียง ต่อ 5.2 ล้านเสียง ขณะที่จำนวนผู้ที่ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศอยู่ที่ระดับ 84.84 เปอร์เซ็นต์

  หลังมีการประกาศผลการเลือกตั้งเพียง 1 วัน นายกรัฐมนตรีนาจิบ ราซัค ได้เข้าทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ ต่อสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซียเมื่อวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคมเพื่อเข้ารับตำแหน่งบริหารประเทศสมัยที่ 2 แม้การเลือกตั้งทั่วไปที่เพิ่งจบสิ้นลง จะถูกฝ่ายค้านประณามว่าเต็มไปด้วย “การทุจริต”

  ตอบลบ
 53. นาย ธนภัทร แสงสุวรรณ ม.4/9 เลขที่ 10
  ส่งงานเื่อง กลอนวันแม่
  หญิงคนหนึ่ง คนที่เรา เรียกว่าแม่
  หญิงคนที่ รักเราแท้ ไม่แปรผัน
  หญิงคนที่ รักเรา เท่าชีวัน
  หญิงคนนั้น ให้เราเกิด กำเนิดมา
  หญิงคนนี้ ที่เราควร จะกราบไหว้
  หญิงคนที่ เราทั้งหลาย ควรฝันหา
  หญิงคนนั้น คนที่เรา เรียกมารดา
  หญิงคนที่ เสียน้ำตา ตอนคลอดเรา
  วันเราเกิด หญิงคนนี้ ที่ต้องเจ็บ
  วันเราเจ็บ เขายิ่งเจ็บ กว่าหลายเท่า
  วันเราสุข หญิงคนนี้ สุขกว่าเรา
  วันเขาเศร้า แล้วเราไป อยู่ไหนกัน
  คิดบ้างเถิด ลูกทุกคน จงได้คิด
  คิดบ้างเถิด ใครที่ผิด ที่แปรผัน
  คิดบ้างเถิด เราหรือเขา ที่ลืมกัน
  คิดบ้างเถิด ใครลืมวัน ที่ผ่านมา
  เราต่างหาก ที่มัวเมา จนลืมคิด
  เราต่างหาก เราที่ผิด ไม่ไปหา
  เราต่างหาก ที่ไม่เคย มีเวลา
  เราต่างหาก ที่มันบ้า หลงลืมตัว
  กลับไปเถิด กลับไป เยี่ยมแม่บ้าง
  อย่าให้ท่าน ต้องอ้างว้าง ใจสลัว
  อย่าหลงไฟ หลงแสงสี จนลืมตัว
  อย่าเมามัว จนลืมแม่ ผู้รักเรา….

  ตอบลบ
 54. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 55. นางสาว ณัฏฐนิช ส้มแก้ว เลขที่ 31 ม.4/9
  ส่งการเลือกตั้งประเทศมาเลเซียค่ะ
  http://nattanid.blogspot.com/2013/05/6.html

  ตอบลบ