ให้นักเรียนทำรายงานเรื่อง "การรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557" ทำลงในบล็อกของนักเรียนเอง และให้นักเรียนส่งรายงาน ให้ตรงห้องเรียนของนักเรียนด้วยภายใน 30 มิถุนายน 2557 วิชาการปกครองของไทย ระดับชั้น ม.4: นักเรียน ม.4/14 ปีการศึกษา 2556 ส่งงาน

วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2555

นักเรียน ม.4/14 ปีการศึกษา 2556 ส่งงาน

66 ความคิดเห็น:

 1. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

   ลบ
 2. น.ส.กิรดา ทองเพ็ชร เลขที่ 9

  ตอบลบ
 3. นางสาวธันยพร ดวงไฟ เลขที่ 4

  ตอบลบ
 4. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 5. น.ส.ปวริศา เอียดทิม เลขที่ 13

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่เห็นชิ้นงาน

   ลบ
  2. ส่งงานค่ะ น.ส.ปวริศา เอียดทิม เลขที่ 13

   ลบ
 6. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 7. นางสาวศรวณีย์ คงเพ็ชร ม4/14 ค้ะ เลขที่ 47

  ตอบลบ
 8. ส่งงานค่ะ เรื่องการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย
  http://kanokonmam.blogspot.com/
  น.ส. กนกอร จันทรวัฒน์ เลขที่ 2

  ตอบลบ
 9. ส่งงาน ค่าบบ เรื่อง การเลือตั้งนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย
  นาย ณชนก มาระเสนา เลขที่ 39

  ตอบลบ
 10. ส่งงานครับบ เรื่อง การเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย
  นาย ณภัทร์ มาระเสนา เลขที่ 5

  ตอบลบ
 11. นางสาวธันยพร ดวงไฟ เลขที่ 4
  ส่งงาน เรื่องการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีของประเทศมาเลเซีย

  ตอบลบ
 12. นางสาว ณดา มาระเสนา เลขที่ 43

  ตอบลบ
 13. เสาวลักษณ์ มหากาฬ เลขที่ 35

  ตอบลบ
 14. นางสาวศรวณีย์ คงเพ็ชร
  ส่งงานแล้วค้ะ.

  ตอบลบ
 15. นางสาวศศิวิมล สุขจันทร์ เลขที่24
  http://waninspirit.blogspot.com/

  ตอบลบ
 16. นางสาวสกุญกาญจน์ ณ สุวรรณ เลขที่25
  http://momayexo.blogspot.com/2013/05/80-13.html

  ตอบลบ
 17. น.ส.บุษยาภา บุญสร้าง เลขที่ 22

  ตอบลบ
 18. นายสมภพ ดวงจันทร์ เลขที่21

  ตอบลบ
 19. นางสาวอาภาสิริ แสงศรีคำ เลขที่50

  ตอบลบ
 20. นางสาว ภาวิณี วิไลสวัสดิ์ เลขที่23

  ตอบลบ
 21. นางสาว ฐิตวันต์ ชนะสงคราม เลขที่ 42

  เอางานมาส่งแล้วค่ะ!

  http://kaemimza01.blogspot.com/2013/05/blog-post.html

  ตอบลบ
 22. นางสาวกิรดา ทองเพ็ชร เลขที่ 9 แก้ไขแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 23. นิธินาถ ราชแก้ว เลขที่ 30

  ตอบลบ
 24. นางสาว รวิสร ตันติวิทยมาศ เลขที่ 36 ค่ะ

  ตอบลบ
 25. นางสาวอุไรวรรณ แท่นแก้ว เลขที่ 51 ค่ะ

  ตอบลบ
 26. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 27. ส่งงานค่ะ
  น.ส.สริดา ทวีอมรรัตนา เลขที่ 48 ค่ะ ^^

  ตอบลบ
 28. น.ส.จุฑามณี ศรีระสันต์ เลขที่ 10
  ส่งงานเล้วค่ะ ^^

  ตอบลบ
 29. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 30. น.สณัฏฐณิชา ศิริไชย เลขที่ 27
  ส่งงานค่ะ :D

  ตอบลบ
 31. ปรมินทร์ ทรัพย์ทวีพิพัฒน์ เลขที่ 15
  ส่งงานครับผมม

  ตอบลบ
 32. น.ส.มายสุรีย์ เหมแอ เลขที่ 46
  ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. http://mild1.blogspot.com/2013/05/2013-6-2-3.html

   https://plus.google.com/u/0/106718898803008947372/posts

   ลบ
 33. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

   ลบ
 34. วทันยา ธุระทำ ส่งงานใหม่ค่ะ :D
  ผลการเลือกตั้งมาเลเซีย นาจิบ ราซัค ชนะได้รับเลือกเป็นนายกฯ สมัยที่ 2
  http://hilight.kapook.com/view/85658

  ตอบลบ
 35. น.ส. มัลลิกา รอดทองเสน เลขที่45 ส่งงานค่ะ

  ตอบลบ
 36. น.ส.กวินธิดา พุดแก้ว เลขที่ 18
  http://gwyneth1998.blogspot.com/

  ตอบลบ
 37. น.ส.ณัฐวรา ไพนุพงศ์ เลขที่ 44

  http://sohyunbbcexoticelf.blogspot.com/

  ตอบลบ
 38. นางสาวชัญญานุช จันศรี ม.4/14 เลขที่41
  ส่งงานแล้วค่ะ
  http://chayanud101.blogspot.com/2013/05/6.html

  ตอบลบ
 39. น.สชิตปภา คงดำ ชั้น ม.4/14 เลขที่ 3
  ส่งงานเเล้วค่ะ

  ตอบลบ
 40. นางสาวอุรชา ฉลวยธนาพร ชั้น ม.4/14 เลขที่ 12
  ส่งงานเเล้วค่ะ

  ตอบลบ
 41. น.ส.ณัฎฐ์ พ่วงแสง เลขที่11 ม.4/14
  ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 42. น.ส.วชิราภรณ์ ดอกดวง เลขที่16
  http://jaoporpor.blogspot.com/

  ตอบลบ
 43. น.ส. สุวรินธร สงภักดิ์ เลขที่49
  http://heyhiheart.blogspot.com/

  ตอบลบ
 44. นายศุภณัฐ วีเงิน ชั้น ม.4/14 เลขที่ 6
  ส่งงานคับ

  ตอบลบ
 45. น.ส.กนกกาญจน์ ขุนแก้ว เลขที่ 7
  http://kanokkankarn.blogspot.com/2013/06/blog-post.html

  ตอบลบ
 46. น.ส.สุธาสินี พรหมมณี เลขที่ 13
  http://jammii1998.blogspot.com/2013/06/blog-post.html

  ตอบลบ
 47. นายบุญญฤทธิ์ วุฒิชาญ เลขที่ 40
  http://noteboonyarit.blogspot.com/2013/08/5.html

  ตอบลบ
 48. นางสาวสุวรินธร สงภักดิ์ เลขที่ 49
  http://heyhiheart.blogspot.com/

  ตอบลบ
 49. ส่งหลังจากนี้ พริ้นส่งอาจารย์ผู้สอนเท่านั้น

  ตอบลบ
 50. นางสาวกนกอร จันทรวัฒน์ เลขที่ 2
  http://kanokonmam.blogspot.com/p/blog-page_6377.html

  ตอบลบ
 51. นางสาว สกุลกาญจน์ ณ สุวรรณ เลขที่25 ม.4/14
  http://momayexo.blogspot.com/

  ตอบลบ