ให้นักเรียนทำรายงานเรื่อง "การรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557" ทำลงในบล็อกของนักเรียนเอง และให้นักเรียนส่งรายงาน ให้ตรงห้องเรียนของนักเรียนด้วยภายใน 30 มิถุนายน 2557 วิชาการปกครองของไทย ระดับชั้น ม.4: ม. 4/10 ส่งงานที่นี่

วันพุธที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2555

ม. 4/10 ส่งงานที่นี่

39 ความคิดเห็น:

 1. abouthaseaninthaia.blogspot.com/2012/06/association-of-south-east-asian-nations.html
  อาจารย์ส่งงาน!
  นางสาวพรพิลาส ไฝทอง
  ม.4/10 เลขที่ 15

  ตอบลบ
 2. http://jaseegoo.blogspot.com/
  อาจารย์ส่งงาน!!
  นางสาวชุติกาญจน์ พลศรี
  ม.4/10 เลขที่ 32

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. อีกเรื่องอยู่ไหนครับ

   ลบ
 3. http://carboomthai.blogspot.com/
  อาจารย์ส่งงาน
  นางสาวศุภิสรา วิจิตรโสภา
  ม.4/10 เลขที่ 1

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. อีกเรื่องอยู่ไหนครับ ประวัติการปกครองของไทย

   ลบ
  2. http://cartoonty.blogspot.com/
   อันนี้เรื่อง การปกครองของไทยค่ะ
   นางสาวศุภิสรา วิจิตรโสภา
   ม.4/10 เลขที่ 1

   ลบ
 4. http://krukaroonpolitica.blogspot.com/2012/07/blog-post.html
  http://krukaroonpolitical.blogspot.com/
  อาจารย์ส่งงาน 2 เรื่อง
  นางสาวชยาภรณ์ สมนึก
  ม.4/10 เลขที่ 32

  ตอบลบ
 5. http://abouthaseaninthaia.blogspot.com/b/post-preview?token=YZ_OaTkBAAA.ROPQdAvFVZ0XF7t6n2pmWA.FhAHxI0RSAnFchQxf_YKog&postId=1686710811254006163&type=POST
  อาจารย์ส่งงานอีกเรื่อง
  เรื่องการปกครองของไทย!
  น.ส.พรพิลาส ไฝทอง
  ม.4/10 เลขที่15

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ตรวจแล้งโอเคครับ

   ลบ
 6. http://jaseegoo.blogspot.com/2012/08/blog-post.html
  อาจารย์ส่งงานอีกเรื่อง
  เรื่องการปกครองของไทย
  น.ส.ชุติกาญจน์ พลศรี
  ม.4/10 เลขที่ 32

  ตอบลบ
 7. http://anisa410.blogspot.com/2012/08/blog-post.html
  อาจารย์ส่งงาน!
  เรื่องการปกครองของไทย
  นางสาาวอนิสา เวียงจันทร์
  ม.4/10 เลขที่44

  ตอบลบ
 8. http://janejira410.blogspot.com/

  http://janejira410.blogspot.com/p/blog-page.html
  อาจารย์จ๊าาา!!! ส่งงาน
  เรื่องอาเซี่ยน กับ เรื่องการปกครองของไทย
  นางสาวเจนจิรา ลิ่วชัยชาญ
  ม.4/10 เลขที่ 31

  ตอบลบ
 9. http://anisa410.blogspot.com/2012/05/blog-post.html
  อาจารย์ส่งงาน!
  เรื่อง อาเซียน
  นางสาวอนิสา เวียงจันทร์
  ม.4/10 เลขที่ 44

  ตอบลบ
 10. http://mochaon.blogspot.com/
  อาจารย์ส่งงาน!!
  เรื่อง อาเซียน เเละ การปกครองของไทย
  นายพรชัย ทรายเเก้ว
  ม. 4/10 เลขที่ 24

  ตอบลบ
 11. http://thanaphatio.blogspot.com/
  อาจารย์ส่งงาน!
  เรือง อาเซียน
  นาย ธนภัทร สังข์คง
  ม. 4/10 เลขที่ 21

  ตอบลบ
 12. http://aboutaseaninthai.blogspot.com/2012_05_01_archive.html
  ครูขาาาาา ส่งงานค่ะ
  เรื่องอาเซี่ยน
  นางสาวศยามล รัตนมณี
  ม.4/10 เลขที่ 41

  ตอบลบ
 13. http://chinnachun.blogspot.com/
  เรียบร้อยเเล้วครับ
  Asean
  นาย ชินภัทร ชุณหวิริยะกุล ม.4/10 เลขที่ 7

  ตอบลบ
 14. http://www.blogger.com/profile/06723049259444599599
  ส่งงานครับผม
  นายชาญณรงค์ ซี่ซ้าย 4/10

  ตอบลบ
 15. http://www.blogger.com/profile/02655552664977025740
  ส่งงานทั้งหมดครับ
  นายวนวิช ใจแจ้ง
  เลขที่ 25 4/10

  ตอบลบ
 16. http://aunsayana.blogspot.com/
  ครูคะ ส่งงานค่ะ
  เรื่องอาเซียน
  นางสาว อัณศยา สุวรรณขำ
  ม.4/10 เลขที่ 14

  ตอบลบ
 17. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 18. http://aseaninthaiza.blogspot.com/2012/08/blog-post.html
  การปกครองของไทย
  http://aseaninthaiza.blogspot.com/2012/07/asean-one-vision-one-community.html
  อาเซียน
  ส่งแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 19. http://aboutthaiasean.blogspot.com/
  ส่งงานค่ะคุณครู
  เรื่องอาเซียน
  นางสาวบัณฑิตา เเก้วทอง
  ม.4/10 เลขที่ 38

  ตอบลบ
 20. อมรรัตน์ ไกรคุ้ม เลขที่ 45
  เรื่องอาเซียนและการปกครอง

  ตอบลบ
 21. ส่งงานครับอาจารย์
  นายธนพัฒน์ อยู่เจริญ
  ม.4/10 เลขที่ 20

  http://informationaboutasean.blogspot.com/ = เรื่อง อาเซียน
  http://politicalofthailand.blogspot.com/ = เรื่อง การเมืองการปกครองไทย

  URL: http://www.blogger.com/profile/16219416785583189916

  ตอบลบ
 22. ส่งงานครับอาจารย์
  http://janeziiasen.blogspot.com/
  น.ส.จุรีพร ไชยมณี
  ม.4/10 เลขที่ 30

  ตอบลบ
 23. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 24. ส่งงานค่ะอาจารย์
  นางสาวอามิตา แก่นเพ็ชร
  ม.4/10 เลขที่ 47
  http://armita47.blogspot.com/= เรื่องอาเซี่ยน
  http://kanpogkrong.blogspot.com/= เรื่องการปกครองของไทย
  URL:http://www.blogger.com/profile/17772757847729607950

  ตอบลบ
 25. http://letgoasean.blogspot.com/ เรื่องอาเซียน
  http://kanpokkrongthai.blogspot.com/ เรื่องการปกครองของไทย
  ส่งงานค่ะอาจารย์
  นางสาวอรวรรญา ปลอดเปลี่ยว
  ม.4/10 เลขที่ 46

  ตอบลบ
 26. http://khemjira836.blogspot.com/ เรื่องอาเซียน
  http://khemjir.blogspot.com/ เรื่องการปกครองของไทย
  ส่งงานค่ะอาจารย์
  นางสาวเขมจิรา รัตนะ
  ม.4/10 เลขที่ 29

  ตอบลบ
 27. http://htkaroonpolitical.blogspot.com/ เรื่องอาเซียน
  http://httpkaroonpolitical.blogspot.com/ เรื่องการปกครองของไทย
  ส่งงานครับอาจารย์ !!!!!!!!!!
  นางสาวประกายทิพย์ ยุระพันธุ์
  ม.4/10 เลขที่ 39

  ตอบลบ
 28. http://promsiriporn.blogspot.com/ อาเซียน
  http://promsiriporn2.blogspot.com/ การปกครองของไทย

  ส่งงานค่ะอาจารย์
  นางสาวพรหมศิริพร ณ นคร
  ม.4/10 เลขที่ 40

  ตอบลบ
 29. http://toommook.blogspot.com/
  อาเซียนน่ะ
  อาจารย์ส่งงาน!!
  นางสาวเบญจรัตน์ ฉลวยธนาพร
  ม.4/10 เเลขที่ 14
  http://toommook.blogspot.com/2012/09/blog-post_7243.html
  การปกครองของไทยน่ะ
  นางสาวเบญจรัตน์ ฉลวยธนาพร
  ม.4/10 เลขที่ 14

  ตอบลบ
 30. ส่งงานค้ะ
  http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6803593460591567343#editor/target=post;postID=581549828997599223
  การปกครองน้ะค้ะ
  http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6803593460591567343#editor/target=post;postID=1532646814656428142
  อาเซียนค้ะ
  นางสาว สุวภัทร ทองหล่อ เลขที่8 ค้ะ

  ตอบลบ