ให้นักเรียนทำรายงานเรื่อง "การรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557" ทำลงในบล็อกของนักเรียนเอง และให้นักเรียนส่งรายงาน ให้ตรงห้องเรียนของนักเรียนด้วยภายใน 30 มิถุนายน 2557 วิชาการปกครองของไทย ระดับชั้น ม.4: ม. 4/11 ส่งงานที่นี่

วันพุธที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2555

ม. 4/11 ส่งงานที่นี่

57 ความคิดเห็น:

 1. น.ส. ปาลิตา ทองบริบูรณ์ เลขที่ 31 ชั้น ม.4/11
  เรื่อง อาเซียน

  ตอบลบ
 2. ปาลิตา ทองบริบูรณ์ เลขที่ 31 ชั้น ม.4/11
  เรื่อง การปกครองของไทย

  ตอบลบ
 3. ปาลิตา ทองบริบูรณ์ เลขที่ 31 ชั้น ม.4/11
  เรื่อง อาเซียน

  ตอบลบ
 4. ปัทมวรรณ กิ้มเเก้ว เลขที่ 29 4/11
  เรื่อง อาเซียน

  ตอบลบ
 5. ปัทมวรรณ กิ้มเเก้ว เลขที่ 29 4/11
  เรื่อง อาเซียน

  ตอบลบ
 6. ปัทมวรรณ กิ้มเเก้ว เลขที่ 29 4/11
  เรื่อง การเมื่องการปกครองของไทย

  ตอบลบ
 7. อันธิกา เพชรสุด เลขที่43 4/11
  เรื่อง อาเซียน

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. หาบล็อกหนูไม่เจอเลยครับ

   ลบ
 8. อันธิกา เพชรสุด เลขที่43 4/11
  เรื่อง การเมืองการปกครอง (ล่างสุดคลิกที่บทความที่เก่ากว่าในหน้าของอาเซียน)

  ตอบลบ
 9. สโรชา พลับจีน เลขที่38 4/11
  เรื่อง อาเซียน

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. พอใช้ เนื้อหายังไม่สมบูรณ์ครับ

   ลบ
 10. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ใช่ส่งงานแบบนี้นะครับ ตอนนี้ครูตรวจบล็อกของหนูไม่เจอเลยครับ

   ลบ
 11. นาย จักรพงศ์ จันคง เลขที่ 18 ม.4/11 ส่งงานแล้วครับ

  ตอบลบ
 12. นาย เฉลิมเกียรติ นวลปาน เลขที่ 19 ม.4/11

  ตอบลบ
 13. นายกฤตนู สุสานนท์ ม.4/11 เลขที่ 13
  ส่งงานทั้งสองชิ้นคั้บ

  ตอบลบ
 14. นางสาว ปาลิตา ปานแก้ว เลขที่ 30 ม.4/11

  ส่งงาน เรื่อง อาเซียน ค่ะ : )

  ตอบลบ
 15. นางสาว ปาลิตา ปานแก้ว เลขที่ 30 ม.4/11

  ส่งงาน เรื่อง การปกครองของไทย ค่ะ : )

  ตอบลบ
 16. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 17. นาย วงศ์ศิวะชาต ชูหนู เลขที่ 1 ม.4/11
  ส่งงานทั้งสองชิ้นจ๋าจ้ะ . : D

  ตอบลบ
 18. นาย ภูะิป สำนัง เลขที่ 22 ม.4/11

  ส่งงานทั้ง2ชิ้นเเล้ว คั๊ บ

  ตอบลบ
 19. นางสาว รุจรดา รุ่งเรือง เลขที่ 35 ม.4/11
  ส่งงานทั้งสองชิ้นแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 20. นางสาววรพรรณ รัตนรัตน์ เลขที่ 5 ม.4/11

  ส่งงานทั้งสองชิ้น ค่ะ

  ตอบลบ
 21. นายธานินทร์ สมนึก เลขที่6 ม.4/11
  ส่งงานทั้งสองชิ้น ครับ

  ตอบลบ
 22. ครูค้าา !
  นาสาวสุนิษา สมเชื้อ
  ม4/11 เลขที่2
  ส่งงานทั้ง2ชิ้นค้าา

  ตอบลบ
 23. นาย นิติธร สระศรี เลขที่ 10 ม.4/11
  ส่งงานทั้งสองชิ้นครับ

  ตอบลบ
 24. นางสาว มนัชฌา หนูช่วย เลขที่ 4 ม.4/11

  ส่งงานทั้งสองชิ้นคะ

  ตอบลบ
 25. นางสาว วิลาวัลย์ ตันติพงศ์ ชั้น 4/11 เลขที่ 36
  ส่งงานเรื่อง "อาเซียน"

  ตอบลบ
 26. นางสาว พิริยา บัวทอง เลขที่ 33 ม.4/11
  ส่งงานเรื่อง อาเซียนค่ะ

  ตอบลบ
 27. นาย นิติกร วีระแกล้ว เลขที่ 9 ม.4/11
  ส่งงานเรื่อง อาเซียน และการปกครองของไทย ครับ

  ตอบลบ
 28. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 29. นางสาวศิริวรรณ แซ่พัง เลขที่ 37 ม.4/11
  ส่งงานเรื่องอาเชียนค่ะ

  ตอบลบ
 30. นายภาสกร หมื่นพวงศ์ เลขที่ 15 ม.4/11
  ส่งงานทั้งสองชิ้นคั้บ

  ตอบลบ
 31. นางสาวจุฑามาศ เกิดทิพย์ เลขที่ 26
  เรื่อง อาเซียน

  ตอบลบ
 32. นางสาวอัญจณา พร้อมจิตร เลขที่ 42
  เรื่อง อาเซียน

  ตอบลบ
 33. นางสาว อลิสา แก้ววิชิต เลขที่41
  เรื่องอาเซียน
  เรื่องการปกครองของไทย

  ตอบลบ
 34. นางสาวอันธิกา เพรชสุด
  ม,4/11 เลขที่43
  ส่งงานทั้ง2ชิ้น

  ตอบลบ
 35. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 36. นางสาว นาลีซ่าห์ หมันหลี เลขที่ 28
  เรื่อง การปกครองของไทย
  เรื่อง อาเซี่ยน

  ตอบลบ
 37. นางสาว นัยทพร อินสะโร เลขที่ 27 ม.4/11
  ส่งงานแล้วน่ะค่ะ
  ครั้งก่อนลืมเขียนเลขที่ค่ะ
  ก็เลยส่งใหม่ค่ะ

  ตอบลบ
 38. นางสาว นันทพร อินสะโร เลขที่ 27 ม.4/11
  ส่งงานทั้ง 2 อย่างแล้วน่ะค่ะ
  ครั้งก่อนลืมเขียนเลขที่ค่ะ

  ตอบลบ
 39. นายกรรฉัตร เขียวเจริญ เลขที่ 16 ม.4/11
  ส่งงานทั้งสองชิ้นค่าบผ้ม

  ตอบลบ
 40. นางสาว สุภลักษณ์ หงษ์มณี เลขที่ 39 ม.4/11
  ส่งงานแล้วน่ะค่ะ

  ตอบลบ
 41. นาย กฤตย์ ไมสัน ม.4/11 เลขที่ 17 ส่งงานครบแล้ว คร้าบบบบ

  ตอบลบ
 42. นางสาวอิศวพร รัตนประกอบ
  ม.4/11 เลขที่ 44
  เรื่อง การปกครอง
  เรื่อง อาเซียน
  ( ส่งงานแล้วน๊าค๊าาา )

  ตอบลบ
 43. นางสาว กัญญาภัค จันเจริญ ม.4/11 เลขที่ 24 ส่งงานทั้งสองเรื่องแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 44. นางสาว ปาริชาติ เพ็งทอง ม.4/11 เลขที่ 7 ส่งงานทั้งสองชิ้นค้ะ

  ตอบลบ
 45. นางสาว ปาริชาติ เพ็งทอง เลขที่ 7 ม.4/11

  ส่งงานทั้งสองชิ้นค่ะ

  ตอบลบ
 46. นางสาว ธนวรรณ ดิศรพงศ์ เลขที่ 3 ม.4/11
  ส่งงานเรื่องอาเชียนค่ะ

  ตอบลบ
 47. นางสาว สโรชา พลับจีน เลขที่38 ม.4/11
  ส่งงานทั้ง2ชิ้นค่ะ

  ตอบลบ
 48. http://supalui.blogspot.com/2012/09/blog-post.html
  นางสาวสุภลักษณ์ หงษ์มณี เลขที่ 39 ชั้นม.4/11
  ส่งงานเรียบร้อยแล้วค่ะ ครูการุณย์ สุวรรณรักษา

  ตอบลบ
 49. น.ส. อันธิกา เพชรสุด เลขที่ 43 ม.4/11
  ส่งงานทั้งสองชิ้นค่ะ

  ตอบลบ
 50. นายอนุทัศน์ ไชยบัญดิษฐ์ ที่ 11 4/11
  ส่งงาน เรื่อง อาเฃียน

  ตอบลบ
 51. นาย ศุภกิจ สองไทย ชั้นม.4/11 เลขที่ 23
  ส่งงานทั้งสองชิ้นครับ

  ตอบลบ
 52. http://taezaza009.blogspot.com/
  นาย วิรภัทร์ ชยุตสาหกิจ ม4/11 เลขที่ 34
  เรื่อง การเลือกตั้งรัฐมนตรีมาเลเซีย

  ตอบลบ