ให้นักเรียนทำรายงานเรื่อง "การรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557" ทำลงในบล็อกของนักเรียนเอง และให้นักเรียนส่งรายงาน ให้ตรงห้องเรียนของนักเรียนด้วยภายใน 30 มิถุนายน 2557 วิชาการปกครองของไทย ระดับชั้น ม.4: ม. 4/9 ส่งงานที่นี่

วันพุธที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2555

ม. 4/9 ส่งงานที่นี่

51 ความคิดเห็น:

 1. น.ส นวิยา เขียวบุญจัทร์ ม. 4/9 เลขที่ 14
  เรื่อง อาเซียน ค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. น่าจะรวมไว้ในบล็อกเดียวกัน

   ลบ
 2. น.ส ฮูด้า บิหมัด ม. 4/9 เลขที่ 18
  เรื่อง ความรู้เรื่อง อาเซียน ค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ควรรวมทั้งสองเรื่องไว้ในบล็อกเดียวกัน

   ลบ
 3. นางสาว อรวี เชยชม
  ม . 4/9 เลขที่ 48

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ควรรวมสองเรื่องเอาไว้ในบล็อกเดียวน่าจะดีกว่าครับ

   ลบ
 4. นางสาว อรวี เชยชม
  ม. 4/9 เลขที่ 48
  ส่งงานทั้งสองชิ้นค้ะ

  ตอบลบ
 5. นางสาวรุ่งนภา สังข์สินไชย ม.4/9 เลขที่ 15
  ส่งทั้งสองชิ้นค่ะ

  ตอบลบ
 6. น.ส.ณัฐธิดา แก้วอ่อน ม. 4/9 เลขที่ 12
  ส่งงานทั้งสองชิ้นค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่เจอบล็อกของหนูเลยนะครับ

   ลบ
 7. นางสาว สุดารัตน์ บุญสวัสดิ์ ม.4/9 เลขที่ 32
  ส่งงานทั้งสองชิ้นค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ตรวจแล้วก็โอเคครับ

   ลบ
 8. http://ketkanok49.blogspot.com/
  http://karoonpoli.blogspot.com/
  น.ส.เกษกนก ครอบแก้ว
  ม.4/9 เลขที่35
  ส่งงานทั้งสองชิ้นแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 9. นายวิโรจน์ สุนันท์ยืนยง ม.4/9 เลขที่ 26
  ส่งงานสองชิ้นครับ

  ตอบลบ
 10. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 11. นางสาวสุภัค สุวรรณรัศมี ม.4/9 เลขที่ 47
  ส่งงานทั้งสองชิ้นค่ะ

  ตอบลบ
 12. นางสาว สุกัญญา พักบดี
  ม.4/9 เลขที่ 29
  ส่งทั้งสองชิ้นค่ะ :)

  ตอบลบ
 13. นางสาวปัทมาภรณ์ นุ้ยแกว ม.4/9 เลขที่ 13
  ส่งงานทั้งสองชิ้นค่ะ

  ตอบลบ
 14. นางสาวชุติมา สุวรรณขำ ม.4/9 เลขที่ 38
  ส่งงานทั้งสองชิ้นค้ะ.

  ตอบลบ
 15. นางสาววราภรณ์ คงศรี ม.4/9 เลขที่ 16
  ส่งงานทั้งสองชิ้นค้ะ '

  ตอบลบ
 16. นางสาว อรจิรา แซ่ลี้ ม.4/9 เลขที่8
  ส่งงาน เรื่อง
  -อาเซียน
  -รูปแบบการปกครองของไทยค่ัะ

  ตอบลบ
 17. นางสาว อมราวดี วงศ์สุวรรณ
  ชั้นม.4/9 เลขที่ 22
  ส่งงานทั้งสองชิ้นค่ะ
  - ความรู้เรื่องอาเซียน http://amravadee49.blogspot.com/2012/05/blog-post.html
  - รูปแบบการปกครอง http://amravadee49.blogspot.com/2012_07_01_archive.html

  ตอบลบ
 18. นางสาว อัญชลีพร พรมขวัญ
  ชั้นม4/9 เลขที่ 49
  ส่งงานสองชิ้นค้ะ

  ตอบลบ
 19. นางสาว วิลาสินี ช่วยสงคราม
  ชั้นม. 4/9 เลขที่่ 45
  ส่งงานทั้งสองชิ้นค่ะ

  ตอบลบ
 20. นางสาว สกาวใจ ขุนแก้ว
  ชั้น ม.4/9 เลขที่ 46
  ส่งงานสองชิ้นค่ะ

  ตอบลบ
 21. นางสาวฐิตาภา ฤทธิ์มงคล
  ชั้น ม.4/9 เลขที่ 33
  ส่งงานทั้งสองชิ้นค้ะ

  ตอบลบ
 22. http://niramon49.blogspot.com/
  นางสาว นิรมล สุขแดง
  ชั้น ม.4/9 เลขที่ 41
  ส่งงานสองชิ้นค่ะ

  ตอบลบ
 23. นางสาว ลักขณาวรรณ วิบูลพันธ์
  ม.4/9 เลขที่44
  ส่งงานสองชิ้นค่ะ

  ตอบลบ
 24. นางสาว กรองกาญจน์ มณีรัตน์
  ม4/9 เลขที่ 1
  ส่งงานทั้งสองชิ้นค้ะ ^^

  ตอบลบ
 25. นางสาว ชนากานต์ กกก่อเส็ง
  ชั้นม. 4/9 เลขที่37
  ส่งงานทั้งสองชิ้นค้ะ

  ตอบลบ
 26. นางสาว มลฑาทิพย์ รอดผล
  ชั้นม.4/9 เลขที่ 43
  ส่งงานทั้งสองชิ้นค้ะ

  ตอบลบ
 27. นางสาว จิณะตา วรรณศุกร์
  ชั้น ม.4/9 เลขที่ 36
  ส่งงาน เรื่ิง อาเซียนค่ะ

  ตอบลบ
 28. นางสาว ศุภรดา คชไกร
  เลขที่ 6 ส่งงาน เรือง อาเซียนค้ะ ^^

  ตอบลบ
 29. นางสาว จิณะตา วรรณศุกร์
  เลขที่ 36 ส่งงาน เรื่อง การปกครองของไทย
  นะจะ

  ตอบลบ
 30. นางสาว ศุภรดา คชไกร เลขที่ 6
  ส่งงานเรื่อง การปกครองของไทย ค่ะ
  ตอนนี้ก้อส่งครบ 2 ชิ้นน้ะค้ะ ><

  ตอบลบ
 31. นายบัซรีย์ บินโหรน เลขที่ 7
  ส่งงาน การปกครอง และอาเซียน ครับ
  ทั้งสองงานมันรวมอยู่ในบล็อกเดียว
  เลยนะครับ คุณครูที่เคารพ

  ตอบลบ
 32. นางสาว พรลภัส ทองคำ เลขที่21
  ส่งงานเรื่องอาเซียนและการปกครองของไทย

  ตอบลบ
 33. นางสาว สุพิชญา คชกาญจน์
  ชั้นม.4/9 เลขที่ 3
  ส่งงานทั้งสองชิ้นค่ะ
  -ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน http://abolthaseaninhai.blogspot.com/
  -การปกครองของไทย http://politicsoo.blogspot.com/

  ตอบลบ
 34. นางสาว พิชญา บุญศรี
  ชั้นม.4/9 เลขที่28
  ส่งงานทั้งสองชิ้น
  -อาเซียน http://pichaya49.blogspot.com/
  -การปกครองของไทย http://pichayazalovedaddymammy.blogspot.com/

  ตอบลบ
 35. นางสาว ภัสสร แก้วมณี
  ชั้นม.4/9 เลขที่ 10
  ส่งงานทั้งสองชิ้นค่ะ
  -อาเซียน http://gifepatsorn.blogspot.com/
  -การปกครองของไทย http://patsorn12.blogspot.com/

  ตอบลบ
 36. นางสาว นันทอร ฤิทธิโก
  ชั้นม.4/9 เลขที่ 40
  ส่งงานทั้งสองชิ้น
  -อาเซียน http://nuntaon.blogspot.com/
  -การปกครองของไทย http://nuntaon40.blogspot.com/

  ตอบลบ
 37. นางสาว ยุพเยาว์ สุนกิจ
  ชั้นม.4/9 เลขที่ 29
  ส่งงานทั้งสองชิ้นค่ะ
  -อาเซียน
  -การปกครองของไทยค่ะ
  อยู่ในไฟล์เดียวกันนะคะ

  ตอบลบ
 38. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. นางสาว พรรณนิภา ทองยอด
   ชั้นม.4/9 เลขที่ 42
   ส่งงานสองชิ้นค่ะ

   ลบ
 39. อาเซียน http://parichat49suwannarat.blogspot.com/2012/09/blog-post_35.html
  การปกครอง http://parichat49suwannarat.blogspot.com/2012/09/blog-post_8306.html
  อาจารย์ส่งงาน
  น.ส.ปาริชาติ สุวรรณรัตน์
  ม.4/9 เลขที่ 27

  ตอบลบ
 40. นางสาวอาภาสิริ อุ๋ยจ๋าย เลขที่ 50
  ส่งงานครบทั้งสองชิ้นแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 41. น.ส อรจิรา แซ่ลี้ เลขที่8
  ส่งงานผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา
  http://obamapratan.blogspot.com/

  ตอบลบ
 42. น.ส.อมราวดี วงศ์สุวรรณ เลขที่ 21
  ส่งงานเรื่อง " รายงานผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา " ค่ะ
  http://amravadee49.blogspot.com/2012/11/blog-post.html

  ตอบลบ
 43. น.ส. พรลภัส ทองคำ เลขที่ 20
  ส่งงานผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา
  http://pornlapats.blogspot.com/

  ตอบลบ