ให้นักเรียนทำรายงานเรื่อง "การรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557" ทำลงในบล็อกของนักเรียนเอง และให้นักเรียนส่งรายงาน ให้ตรงห้องเรียนของนักเรียนด้วยภายใน 30 มิถุนายน 2557 วิชาการปกครองของไทย ระดับชั้น ม.4: ม. 4/8 ส่งงานที่นี่

วันพุธที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2555

ม. 4/8 ส่งงานที่นี่

101 ความคิดเห็น:

 1. นายธีรภัทร. วุฒิพันธุ์. ม.4/8. เลขที่ 17
  เรื่อง อาเซียน

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขาดการตกแต่ง ความสมบูรณ์ของเนื้อหา ยังต้องเพิ่มเติม

   ลบ
 2. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 3. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 4. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 5. นางสาว ธนัฏฐา ดำแดง ม.4/8 เลขที่35 เรื่องอาเซียน

  ตอบลบ
 6. ศิรินันท์ พรมเส้ง เลขที่47

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่มีเนื้อหาประวัติการปกครอง

   ลบ
 7. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 8. ปฎิมา ขุนทิพย์ เลขที่ 37 4/8
  เรื่อง อาเซียน

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่มีประวัติการปกครองไทย

   ลบ
 9. Thanyaluck Sanaksorn เลขที่36
  เรื่อง อาเซียน

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ยังไม่ได้สร้างบล็อก

   ลบ
 10. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 11. Thanyaluck Sanaksorn เลขที่36
  เรื่อง อาเซียน

  ตอบลบ
 12. ไม่ระบุชื่อ26 มิถุนายน 2555 22:12

  จริญญา ทองแกมแก้ว เลขที่ 20
  เรื่อง อาเซียน

  ตอบลบ
 13. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. กอริย๊ะใช่ไหม ไม่รู้ของใครตอบหน่อยครับ

   ลบ
 14. อิงกมล คชรินทร์ เลขที่ 6 เรื่อง อาเซียน

  ตอบลบ
 15. นายปฏิวัติ คำแก้ว เลขที่ 8 ม.4/8 ส่งงานเรื่องอาเซียนครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขาดประวัติการปกครองของไทย

   ลบ
 16. นายจิรายุ หวานใจ ม.4/8 เลขที่2
  เรื่อง อาเซี้ยน คร๊าฟ ฟ ฟ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

   ลบ
 17. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 18. นายภาณุวิชญ์ สุขเลื้อง เลขที่ 8
  เรื่อง อาเซียน
  http://nuloveinfinity.blogspot.com/

  ตอบลบ
 19. นายจิรายุ หวานใจ เลขที่ 2
  เรื่อง อาเซียน
  http://rukkypm.blogspot.com/

  ตอบลบ
 20. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 21. นายกันตพงศ์ เรืองศรี เลขที่ 15
  เรื่อง อาเซียน
  http://kantapongmos.blogspot.com/

  ตอบลบ
 22. นายกันตพงศ์ เรืองศรี เลขที่ 15
  เรื่อง ประวัติการปกครองของไทย
  http://kantapongmos.blogspot.com/p/blog-page_28.html

  ตอบลบ
 23. นายภาณุวิชญ์ สุขเลื้อง เลขที่ 8
  เรื่อง ประวัติการปกครองของไทย
  http://nuloveinfinity.blogspot.com/p/blog-page.html

  ตอบลบ
 24. นายจิรายุ หวานใจ เลขที่ 2
  เรื่อง ประวัติการปกครองของไทย
  http://rukkypm.blogspot.com/p/2-1.html

  ตอบลบ
 25. นางสาวสุดารัตน์ ปัตตะะพัฒน์ เลขที่ 5
  เรื่อง อาเซียน
  http://sudaratpattapat.blogspot.com/

  ตอบลบ
 26. นางสาวสุดารัตน์ ปัตตะพัฒน์ เลขที่5
  เรื่อง ประวัติกาปกครองของไทย
  http://sudaratpattapat.blogspot.com/2012/06/2-1.html

  ตอบลบ
 27. น.ส.อรัญญา แต้กิ้มใช้ เลขที่ 14 ม.4/8
  เรื่อง อาเซียน ค่ะ

  ตอบลบ
 28. นางสาวสรัลรัตน์ เฑียรฆโรจน์ เลขที่ 43 ม.4/8
  ได้ส่งงานเรื่องอาเซียนและการปกครองของไทยเรียบร้อยแล้ว ค่ะ

  ตอบลบ
 29. นายธีรภัทร. วุฒิพันธุ์. เลขที่ 17
  เรื่อง ประวัติการปกครองของไทย

  ตอบลบ
 30. นางสาววรรณสิริ ขวัญทอง เลขที่ 45 ม.4/8
  ส่งงานเรื่อง อาเซียนและการปกครองของไทย เรียบร้อยแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 31. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 32. น.ส.ฉัตรพร หลุงชุม เลขที่ 32
  ส่งานเรื่องอาเซียนและการปกครองของไทยค่ะ :)
  http://www.chat-chatraporn.blogspot.com/

  ตอบลบ
 33. นายวุฒิภัทร คำสะระ เลขที่ 13
  เรื่องอาเซียนและประวัติการปกครองของไทย
  http://wuttipat48.blogspot.com/

  ตอบลบ
 34. นายเกรียงไกร มีสุข เลขที่ 21
  เรื่องอาเซียนและประวัติการปกครองของไทย
  http://kreakritor48.blogspot.com/

  ตอบลบ
 35. นายณัฐวุฒิ ศรีนาม เลขที่ 16
  เรื่องอาเซียนและประวัติการปกครองของไทย
  http://nattawut48cup.blogspot.com/

  ตอบลบ
 36. นายณัฐวุฒิ ศรีนอง เลขที่ 24
  เรื่องอาเซียนและประวัติการปกครองของไทย
  http://lollipopvery.blogspot.com/

  ตอบลบ
 37. น.ส จันทกานต์ หมื่นหนู เลขที่31
  ส่งงานเรื่อง อาเซียนและประวัติการปกครองของไทย :)

  ตอบลบ
 38. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 39. นายธีร์ภัทร จูเฉย เลขที่ 25
  ส่งงานอาเซียนและประวัติการปกครองของไทย ครับ :)
  http://ommandhot.blogspot.com/

  ตอบลบ
 40. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 41. นางสาว จริญญา ทองแกมแก้ว เลขที่20
  ส่งงานเรื่อง อาเซียนและการปกครองของไทย ค่ะ
  http://jarinya0220.blogspot.com/

  ตอบลบ
 42. นางสาวธัญญลักษณ์ สารอักษร เลขที่ 36
  เรื่อง การปกครองของไทย
  http://www.sanaksorn.blogspot.com/

  ตอบลบ
 43. นางสาว สุจิรัตน์ ตรีจุ้ย เลขที่ 48
  ส่งงานเรื่อง อาเซียนและการปกครองของไทย ค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ควรอยู่บล็อกเดียวกันทั้งสองเรื่อง

   ลบ
 44. นายฐาปกรณ์ จารุพงศา เลขที่ 22
  เรื่องอาเซียนและประวัติการปกครองของไทย
  http://thapakron48.blogspot.com/

  ตอบลบ
 45. อิงกมล คชรินทร์ เลขที่ 6 เรื่องการปกครอง

  ตอบลบ
 46. เรืองศักดิ์ สันฐมิตร เลขที่27

  ตอบลบ
 47. วงศธร เกิดอะโณ เลขที่9
  เรื่องอาเซียน

  ตอบลบ
 48. นางสาว ธนัฏฐา ดำแดง เลขที่35
  เรื่อง การปกครองของไทย

  ตอบลบ
 49. นางสาวปฎิมา ขุนทิพย์ เลขที่37 เรื่องการปกครองของไทย

  ตอบลบ
 50. วงศธร เกิดอะโณ เลขที่9
  เรื่อง การปกครองของไทย ส่งแล้วคับ

  ตอบลบ
 51. นิธิภรณื พันธ์มี ม.4/8 เลขที่ 1
  เรื่องอาเซียน

  ตอบลบ
 52. นิธิภรณ์ พันธ์มี ม.4/8 เลขที่ 1
  เรื่องการปกครองของไทย

  ตอบลบ
 53. สรัลรัตน์ เฑียรฆโรจน์ เลขที่ 43 ชั้นม.4/8
  เรื่องอาเซียนและการปกครองของไทย

  ตอบลบ
 54. สุมณฑา รัตนกาญจน์ เลขที่50 ม.4/8
  ส่งงาน เรื่อง อาเซี่ยนและการปกครองของไทย

  ตอบลบ
 55. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 56. สุมณฑา รัตนกาญจน์ เลขที่50 ม.4/8
  ส่งงาน เรื่อง อาเซี่ยน

  ตอบลบ
 57. อิงกมล คชรินทร์ เลขที่ 6 ม. 4/8 ส่งงานเรื่อง การปกครอง

  ตอบลบ
 58. วิจิตรา ประทุมวรรณ เลขที่ภุ ม.4/8
  ส่งงาน เรื่อง การปกครองและการก้าวสู่อาเซี่ยน

  ตอบลบ
 59. จริญญา ทองแกมแก้ว ม.4/8 เลขที่ 20
  ส่งงานเรื่องอาเซียนและการปกครองค่ะ

  ตอบลบ
 60. ศิรินันท์ พรมเส้ง เลขที่ 47 ม. 4/8

  ตอบลบ
 61. นาย ภาณุวิชญ์ ภูมี เลขที่28
  ส่งงานเรื่องอาเซี่ยนกับการปกครองครับ

  ตอบลบ
 62. ณัฐวุฒิ ศรีนาม 4/8 เลขที่ 16
  ส่งงานเรื่องอาเซี่ยนกับการปกครองครับ
  http://nattawut48cup.blogspot.com/

  ตอบลบ
 63. นางสาวพัทธมน มะลิพันธ์ ม.4/8 เลขที่ 39
  ส่งงานเรื่องการปกครองของไทยและอาเซียน
  http://pattamonm.blogspot.com/

  ตอบลบ
 64. น.ส.ชนกนันท์. สุวรรณมณี
  ม.4/8. เลขที่ 3
  เรื่อง อาเซียนและการปกครองไทย

  ตอบลบ
 65. นาย ธีรภัทร จูเฉย เลขที่ 25

  ตอบลบ
 66. ลีลาวดี พิทย์ธนวัฒน์ เลขที่ 44
  เรื่อง อาเซียนและการปกครองของไทย

  ตอบลบ
 67. ส่งงานค่ะ
  นส.ธนพร เฑียรกาญจน์
  เลขที่ 4
  เรื่อง การปกครองไทย
  http://tanaporn48.blogspot.com/2012/08/blog-post.html
  เรื่อง กำเนิดอาเซียน
  http://tanaporn48.blogspot.com/2012/08/tanaporn-tainkarn.html

  ตอบลบ
 68. นายณภัทร นันทสาโร เลขที่23
  ส่งงานเรื่องอาเซี่ยนกับการปกครองครับ

  ตอบลบ
 69. นาย เกรียงไกร มีสุข เลขที่21 ส่งงานเรื่องงอาเซียนกับการปกครองของไทยครับ

  ตอบลบ
 70. นายจิรายุ หวานใจ เลขที่ 2
  ส่ง อาเซี่ยน และ การปกครองคับ

  ตอบลบ
 71. Thanyaluck sanaksorn เลขที่ 36
  เรื่องการปกครองกับอาเซียน

  ตอบลบ
 72. Lapatlada thananimit เลขที่42
  ส่งงานการปกครองและอาเซี่ยน

  ตอบลบ
 73. นางสาวอิงกมล คชริทร์ เลขที6
  ส่งงานเรื่องการปกครองค่ะ

  ตอบลบ
 74. ธัญญลักษณ์ สารอักษร 35
  เรื่อง อาเซียน และ การปกครองของไทย

  ตอบลบ
 75. นางสาวพีรยา พิสิฐนรชัย 40

  ตอบลบ
 76. นางสาว พรประพา ทองแก้วเจริญ 37

  ตอบลบ
 77. เรื่องอาเซียนกับการปกครองของไทย
  พัชรินทร์ นิลรัตน์ 12

  ตอบลบ
 78. นายไพบูลย์ สุวรรณเรืองศรี เลขที่10
  ส่งงานเรื่อง อาเซี่ยนกับการปกครอง

  ตอบลบ
 79. นายพงศร จิระโร เลขที่ 18
  ส่งงานเรื่อง อาเซียนกับการปกครอง

  ตอบลบ
 80. นายภิเษกพงศ์ ธรรมขุนนุ้ย เลขที19
  ส่งงานเรื่องอาเซี่นยและการปกครอง

  ตอบลบ
 81. นาย ธีรภัทร. วุฒิพันธ์ุ. เลขที่ 17
  เรื่อง ผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา

  ตอบลบ
 82. สวัสดีค่ะ ชื่อ นางสาวสุพิชชา อมรอนุพงศ์ เลขที่ 32 ม.4/8
  ส่งงาน เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกประเทศมาเลเซีย ปี 2556

  ตอบลบ