ให้นักเรียนทำรายงานเรื่อง "การรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557" ทำลงในบล็อกของนักเรียนเอง และให้นักเรียนส่งรายงาน ให้ตรงห้องเรียนของนักเรียนด้วยภายใน 30 มิถุนายน 2557 วิชาการปกครองของไทย ระดับชั้น ม.4: นักเรียน ม.4/8 ปีการศึกษา 2556 ส่งงาน

วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2555

นักเรียน ม.4/8 ปีการศึกษา 2556 ส่งงาน

80 ความคิดเห็น:

 1. นาย วัชรชัย ไฝกอบสม เลขที่ 40

  ตอบลบ
 2. นายอณาวิล บุญมณี เลขที่ 29

  ตอบลบ
 3. นางสาว สุนิษา สี่ขัน เลขที่49

  ตอบลบ
 4. นาย กฤษณะ ดิษฐคล้าย เลขที่ 37

  ตอบลบ
 5. นางสาว วีรยา สุขศรี เลขที่47

  ตอบลบ
 6. นางสาวพรประภา แก้วคีรี เลขที่ 44

  ตอบลบ
 7. นาย อรรถพล แก้วพงษ์ษา เลขที่41

  ตอบลบ
 8. วณิชย์ แซ่ลิ่ม เลขที่ 28

  ตอบลบ
 9. https://plus.google.com/117815989072280552894/about
  ปุญญานิช ทรงเดชะ เลขที่ 5

  ตอบลบ
 10. ส่งงานครับ
  นาย วัชรชัย ไฝกอบสม เลขที่ 40

  ตอบลบ
 11. นางสาวนราธินี เทพศรี เลขที่ 24

  ตอบลบ
 12. นางสาวสุดารัตน์ ทองเจือ เลขที่ 48

  ตอบลบ
 13. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 14. นางสาว รัตนาพร รักสุย เลขที่ 10 ส่งงานเรื่องการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย http://httprattanaporn.blogspot.com/

  ตอบลบ
 15. นางสาว ชุติกาญจน์ นวลประสงค์ เลขที่ 9 ส่งงานการเลือกนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย http://nuengchutikan.blogspot.com/

  ตอบลบ
 16. ส่งงานคะ นางสาว สุนิษา สี่ขัน เลขที่49

  ตอบลบ
 17. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 18. นายธัญวิทย์ อ่อนดี เลขที่ 39
  http://mouse0317.blogspot.com/ ส่งงานแล้วครับ

  ตอบลบ
 19. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 20. นายศิรวิทย์ ภูมิสัย ม.4/8 เลขที่ 3
  http://electedmalaysia.blogspot.com/

  ตอบลบ
 21. สวัสดีค่ะ หนูชื่อ นางสาว สุพิชชา อมรอนุพงศ์ เลขที่ 32 เลขที่ 4/8 ส่งงานเรื่อง การเลือกตั้งนายกประเทศมาเลเซีย 2556 :)

  ตอบลบ
 22. นางสาว พรรณนิภา สรรพสมบัติ เลขที่21 http://took20.blogspot.com/

  ตอบลบ
 23. นายชวนชนะ บุรณนานนท์ เลขที่8
  ส่งงานเรื่อง การเลือกตั้งนายกประเทศมาเลเซีย 2556 :)

  ตอบลบ
 24. นางสาว ปริณดา แก้วสวัสดิ์ เลขที่ 20 ม.4/7 ส่งงานเรื่อง การเลือตั้งมาเลเซีย

  ตอบลบ
 25. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 26. นางสาว ญาณธิชา สำราญเจริญสุข เลขที่ 14 ม.4/8
  มาส่งงาน การเลือกตั้งนายกประเทศมาเลเซีย ค่ะ
  http://yanticha14.blogspot.com/

  ตอบลบ
 27. นางสาว ปริณดา แก้วสวัสดิ์ เลขที่20 ม.4/8 ขอส่งงาน การเลือกตั้งนายกประเทศมาเลเซีย
  http://parinada20.blogspot.com/

  ตอบลบ
 28. นางสาว พิชญานิน จันทร์์สมบูรณ์ เลขที่15
  http://phichayaninch.blogspot.com

  ตอบลบ
 29. ส่งงานค่ะเรื่องการเลือกตั้งนายกประเทศมาเลเซีย
  https://plus.google.com/117815989072280552894/posts

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ปุญญานิช ทรงเดชะ ม.4/8 เลขที 5 ค่ะ

   ลบ
 30. นางสาวลลิตา ดำแก้ว ชั้น ม.4/8 เลขที่ 22
  ส่งงานเเล้วค่ะ

  ตอบลบ
 31. นางสาว ภาวินีย์ จันทร์มาก เลขที่ 7
  ส่งงานเรื่อง การเลือกตั้งนายกประเทศมาเลเซีย
  http://hilight.kapook.com/view/85658
  http://www.voathai.com/content/polls-close-in-malaysias-tight-national-elections/1655031.html

  ตอบลบ
 32. นาย ณัชพล สุวรรณรัตน์ เลขที่ 2
  ส่งงานเรื่อง การเลือกตั้งนายกประเทศมาเลเซีย
  https://plus.google.com/102663903296523077062/posts/FNhDJAQ65iJ

  ตอบลบ
 33. นางสาว วีรยา สุขศรี เลขที่47 ส่งงานแล้วคะ

  ตอบลบ
 34. นางสาวพรประภา แก้วคีรี เลขที่44
  https://plus.google.com/101398975197464258080/posts
  ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 35. น.ส. ณัฐลิตา ชวนวัฒนา ม.4/8 เลขที่26
  https://plus.google.com/110590625930193361331/posts
  ส่งงานค่ะ

  ตอบลบ
 36. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 37. นางสาวพชกร มัชฌิมาภิโร ม.4/8 เลขที่ 25
  http://potchakorn.blogspot.com/2013/05/blog-post.html
  ส่งงานแล้วค่ะ :D

  ตอบลบ
 38. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 39. นางสาว ภคพร มากเอียด ม.4/8 เลขที่ 34 ส่งงานการเลือกตั้งนายกประเทศมาเลเซียค่ะ

  ตอบลบ
 40. นางสาวลักษณา คงมี เลขที่ 31 ส่งงานค่ะ

  ตอบลบ
 41. นางสาวภาวิณี แก้วมูณี เลขที่46

  ตอบลบ
 42. นางสาว ปุณยนุช ปฐมรัตน์ ม.4/8 เลขที่43
  ส่งงานแร้วค่ะ

  ตอบลบ
 43. http://apichatkarajunto.blogspot.com/
  นาย อภิชาติ กาฬจันโท เลขที่ 13 ม.4/8

  ตอบลบ
 44. นางสาว นภัสชญา วัฒนไกรกูล เลขที่ 19 ม.4/8
  ส่งงานแล้วค้ะ

  ตอบลบ
 45. นางสาวสุดารัตน์ ธุระพัฒน์ เลขที่11 ม.4/8
  ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 46. นางสาวพิมพ์ศร สุวรรณ เลขที่ 16

  ตอบลบ
 47. http://apichayayoong56.blogspot.com/
  นางสาว อภิชาญา แก้วอัมพร เลขที่ 50 ม4/8
  ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 48. https://plus.google.com/u/0/115942570988793758519/posts
  นางสาว กิตติวรรณ เจริญพงศ์ เลขที่ 4 ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 49. https://plus.google.com/u/0/102981898569298700175/posts
  นางสาว ภาวินีย์ จันทร์มาก เลขที่ 7 ส่งงานใหม่ค่ะ

  ตอบลบ
 50. นางสาวอุไรภรณ์ คงศรี เลขที่ 12 https://lh6.googleusercontent.com/-UB8F69xFvQU/Ub3Njo-3fvI/AAAAAAAAAC0/rXP41Ir9Si0/w506-h281-o/202585.jpg

  ตอบลบ
 51. http://wanwisarzaa.blogspot.com/
  นางสาววันวิสาข์ พันธ์ผล เลขที่ 17
  ส่งงานแล้วค้ะ

  ตอบลบ
 52. ส่งงานเรื่องผลการเลือกตั้งปะเทศมาเลเซีย
  น.ส. ณิชกานต์ ทองล่อง เลขที่18
  ส่งงานแล้วน่ะค่ะ

  ตอบลบ
 53. ส่งงานเรื่องวันแม่แห่งชาติแล้วค่ะ
  นางสาว พรประภา แก้วคีรี เลขที่ 44
  https://plus.google.com/u/0/101398975197464258080/posts

  ตอบลบ
 54. ส่งงานวันแม่แห่งชาติแล้วค่ะ
  นางสาว สุนิษา สี่ขัน เลขที่ 49

  ตอบลบ
 55. ส่งงานวันแม่แห่งชาติแล้วค่ะ
  นางสาว วีรยา สุขศรี เลขที่ 47

  ตอบลบ
 56. https://plus.google.com/u/0/108360254032603463008/posts
  ส่งงาน เรื่องวันแม่แห่งชาติ แล้วคะ
  นางสาว ภาวิณี แก้วมูณี เลขที่46 ม.4/8

  ตอบลบ
 57. https://plus.google.com/102981898569298700175/posts
  ส่งงาน เรื่องวันแม่แห่งชาติ แล้วค่ะ
  นางสาว ภาวินีย์ จันทร์มาก เลขที่ 7 ม.4/8 ค่ะ

  ตอบลบ
 58. นายศิรวิทย์ ภูมิสัย ม.4/8 เลขที่3 ส่งงานวันแม่แห่งชาติครับ

  http://momday2556.blogspot.com/

  ตอบลบ
 59. นางสาวอุไรภรณ์ คงศรี ม.4/8 เลขที่ 12 ส่งงานวันแม่แห่งชาติ
  https://plus.google.com/104682570462373348779/posts

  ตอบลบ
 60. นาย วัชรชัย ไฝกอบสม ม.4/8 เลขที่ 40 ส่งงานวันแม่แห่งชาติ
  https://plus.google.com/u/0/111059512810898025744/posts

  ตอบลบ
 61. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 62. นายวณิชย์ แซ่ลิ่ม ม.4/8 เลขที่ 28 ส่งงานวันแม่เเห่งชาติ ครับ
  http://wanitwitethai.blogspot.com/

  ตอบลบ
 63. นายณัชพล สุวรรณรัตน์ ม.4/8 เลขที่ 2 ส่งงานวันแม่เเห่งชาติ ครับ :)
  https://plus.google.com/102663903296523077062/posts

  ตอบลบ
 64. นางสาวปริณดา แก้วสวัสดิ์ ม.4/8 เลขที่20ขอส่งงานเรื่องวันแม่ค่ะ
  http://pangparinada.blogspot.com/

  ตอบลบ
 65. นางสาวพรรณนิภา สรรพสมบัติ เลขที่21 ชั้น ม.4/8 มาส่งงานเรื่องวันแม่ค่ะ

  ตอบลบ
 66. น.ส.ลักษณา คงมี เลขที่31 4/8

  ตอบลบ
 67. นางสาว พิชญานิน จันทร์สมบูรณ์ เลขที่ 15 ชั้นม 4/8 มาส่งวันแม่ค่ะ
  http://lovemom15.blogspot.com/

  ตอบลบ
 68. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 69. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 70. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 71. นางสาวนภัสชญา วัฒนไกรกูล เลขที่19 ม.4/8 ค้ะมาส่งงานวันแม่ค้ะ

  ตอบลบ
 72. นางสาวรัตนาพร รักสุย เลขที่ 10 ม.4/8

  ตอบลบ
 73. นาย ธัญวิทย์ อ่อนดี เลขที่ 39 ม.4/8
  http://mouse0317.blogspot.com/
  ส่งงานแล้วครับ

  ตอบลบ
 74. นายอรรถพล แก้วพงษ์ษา ม.4/8เลขที่ 41
  ถ้าจะเอาแผ่นฟ้ามาแทนกระดาษ เอาน้ำในมหาสมุทรมาแทนน้ำหมึก เอาเขาพระสุเมรุ ที่ถือว่าเป็นภูเขาที่ใหญ่ที่สุด มาแทนปากกา แล้วบรรจงเขียนพรรณนา พระคุณของพ่อ พระคุณของแม่ จนกระทั่งตัวอักษรเต็มผืนฟ้า น้ำทะเลหมดมหาสมุทร เขาพระสุเมรุทั้งลูกก็สึกราบเรียบไปหมด แม้กระนั้นก็ยังพรรณนาพระคุณของท่านไม่จบเลย
  ส่วนผู้ที่เป็นลูกก็เหมือนกัน นอกจากจะทำตัวเป็นลูกที่ดี เชื่อฟังและทำตามที่คุณแม่ ได้อบรมสั่งสอนอย่างดีแล้ว ถ้าคุณแม่ของใครยังไม่ทำทาน ยังไม่รักษาศีล ยังไม่นั่งสมาธิ ก็ต้องพยายาม ที่จะทำให้ท่าน รักในการทำทาน รักษาศีล และนั่งสมาธิ จนกระทั่งท่านเข้าถึงพระธรรมกายในตัวได้ ไม่อย่างนั้นก็ไม่ใช่ลูกแก้วอีกเหมือนกัน
  เพราะฉะนั้น ต่างคนต่างกลับไปดูใจของตัวเองก็แล้วกัน ว่าเป็นแม่แก้ว หรือว่าเป็นลูกแก้ว กันหรือยัง

  ตอบลบ
 75. นายพศวัชร์ รักขพันธ์ เลขที่ 1 ม.4/8 ส่งงานเรื่อง การเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีประเทศมาเลเซียและวันแม่แห่งชาติครับ http://boatpotsawat.blogspot.com/

  ตอบลบ
 76. นางสาวพิมพ์ศร สุวรรณ เลขที่16 ม.4/8 ส่งงานเรื่อง วันแม่แห่งชาติค่ะ http://pimsonsuwan.blogspot.com/p/blog-page_8.html

  ตอบลบ
 77. https://plus.google.com/u/0/
  นางสาว ณัฐลิตา ชวนวัฒนา เลขที่ 26 ม.4/8
  ส่งงานเรื่อง วันแม่แห่งชาติค่ะ

  ตอบลบ