ให้นักเรียนทำรายงานเรื่อง "การรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557" ทำลงในบล็อกของนักเรียนเอง และให้นักเรียนส่งรายงาน ให้ตรงห้องเรียนของนักเรียนด้วยภายใน 30 มิถุนายน 2557 วิชาการปกครองของไทย ระดับชั้น ม.4: ม.4/10

วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2555

ม.4/10

78 ความคิดเห็น:

 1. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 2. น.ส. พรนัชชา ชุมทอง เลขที่38 ส่งงานชิ้นที่1แล้วค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. วางลิงก์บล็อกของหนูไว้ด้วยครับ

   ลบ
 3. นส นันฑิตา กฤษณาพันธ์ เลขที่ 35

  ตอบลบ
 4. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 5. นางสาว ธัญพิชชา วงศ์วาสนา เลขที่ 14 http://tunpithcha2589.blogspot.com/

  ตอบลบ
 6. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 7. นางสาวอุไรวรรณ ขุนฤทธิรงค์ เลขที่ 15 http://uraiwan1998.blogspot.com/

  ตอบลบ
 8. น.ส.สิริอนงค์ พันธ์จู เลขที่10

  ตอบลบ
 9. น.ส.กุลิสรา ชูเชื้อ เลขที่7

  ตอบลบ
 10. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 11. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 12. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 13. นายธนัตถ์ แสงงาม เลขที่ 6 ม.4/10

  ตอบลบ
 14. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 15. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 16. น.ส. อนัญญา จาระโห เลขที่ 3 ม.4/10
  ananyaja.blogspot.com

  ตอบลบ
 17. นาย ธนภัทร รัตนะ เลขที่ 28 ม.4/10

  >> http://filmthanapat.blogspot.com/ <<+

  ตอบลบ
 18. นางสาวกวิสรา ดาราวี เลขที่ 32 ม.4/10
  http://icedrv898.blogspot.com/

  ตอบลบ
 19. นางสาวสกุณา สุระกำแหง เลขที่ 22 ส่งงานชิ้นแรกแล้วค่ะ
  http://pu-sakuna.blogspot.com/

  ตอบลบ
 20. นางสาวสกุณา สุระกำแหง เลขที่ 22 ส่งงานชิ้นที่ 2,3 แล้วค่ะ
  http://pu-sakuna.blogspot.com/

  ตอบลบ
 21. นางสาวพรนัชชา ชุมทอง เลขที่38
  https://plus.google.com/115782386083281394239?wwc=1#

  ตอบลบ
 22. นางสาวอาริตา สังข์แก้ว เลขที่ 24 ส่งงานชิ้นที่ 1 แล้วค่ะ
  http://aritasangkaw.blogspot.com/

  ตอบลบ
 23. นางสาวอาริตา สังข์แก้ว เลขที่ 24 ส่งงานชิ้นที่ 2,3 แล้วค่ะ
  http://aritasangkaw.blogspot.com/

  ตอบลบ
 24. น.ส.เมตตา โรจน์ศักดิ์ศรี เลขที่9 ส่งงานเเล้วคะ
  http://metta5891.blogspot.com/

  ตอบลบ
 25. น.ส. สุไบนา ดำริหมัด เลขที่ 23 ส่งงานชิ้นที่ 1,2,3 แล้วค่ะ
  http://subainadamrimad.blogspot.com/

  ตอบลบ
 26. น.ส.ศิริวรรณ บัวงาม เลขที่20 ส่งงานชิ้นที่1,2,3แล้วค่ะ
  http://newbowwy.blogspot.com/
  ตอบ

  ตอบลบ
 27. น.ส.พรรษมน เพ็ชร์สิงห์ เลขที่ 39 ส่งงานชิ้นที่1,2,3 แล้วค่ะ
  http://aimscpuz.blogspot.com/

  ตอบลบ
 28. นางสาว ปิยธิดา พรสยม เลขที่ 36 http://piyatida2336.blogspot.com/

  ตอบลบ
 29. น.ส.ณัฐธิตา สอนเนียม เลขที่ 13 http://pinknattita.blogspot.com/

  ตอบลบ
 30. นางสาว วริศรา สังข์ทอง เลขที่ 5 http://waritsara4105.blogspot.com/

  ตอบลบ
 31. นางสาว พรนัชชา ชุมทอง เลขที่ 38 ส่งงานชิ้นที่ 1,2,3 แล้วค่ะ
  http://pornnatchaworanari.blogspot.com/

  ตอบลบ
 32. นางสาว สิเรียม รุ่งเรืองจรัส เลขที่ 42 ส่งงานชิ้นที่ 1,2,3 ค่ะ
  http://namiizamerica.blogspot.com/

  ตอบลบ
 33. น.ส. จุฬารัตน์ จันทร์ดิษฐวงษ์ ม.4/10 เลขที่ 33
  ส่งงานชิ้นที่ 1 รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ.2557
  http://jularat9074.blogspot.com/2014/06/blog-post_30.html
  ส่งงานชิ้นที่ 2 ประวัติความเป็นมาของธงชาติไทย
  http://jularat9074.blogspot.com/2014/06/blog-post_7801.html
  ส่งงานชิ้นที่ 3 การเสียดินแดนทั้ง 14 ครั้งของไทย
  http://jularat9074.blogspot.com/2014/06/14.html

  ตอบลบ
 34. น.ส. ณิชกานต์ ศรีพิทักษ์ ม.4/10 เลขที่ 34
  ส่งงานชิ้นที่ 1 รัฐประหารในประเทศไทย http://nitchakarn994.blogspot.com/2014/06/blog-post.html
  ส่งงานชิ้นที่ 2 ประวัติธงชาติไทย http://nitchakarn994.blogspot.com/2014/06/httpyoutu.html
  ส่งงานชิ้นที่ 3 ประวัติการเสียดินแดนของไทย 14 ครั้ง http://nitchakarn994.blogspot.com/2014/06/blog-post_6301.html

  ตอบลบ
 35. น.ส. มนัสชนก เพ็ชรัตน์ ม.4/10 เลขที่ 40
  ส่งงานชิ้นที่ 1 รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557 http://manaschanok7235.blogspot.com/2014/06/blog-post.html
  ส่งงานชิ้นที่ 2 ประวัติความเป็นมาของธงชาติไทย http://manaschanok7235.blogspot.com/2014/06/blog-post_30.html
  ส่งงานชิ้นที่ 3 การเสียดินแดนทั้ง 14 ครั้งของไทย http://manaschanok7235.blogspot.com/2014/06/14.html

  ตอบลบ
 36. น.ส.กรฎา จันทร์นวล ม.4/10 เลขที่ 11
  ส่งงานชิ้นที่ 1 รัฐประหารในประเทศไทย http://korada9074.blogspot.com/2014/07/blog-post_2265.html
  ส่งงานชิ้นที่ 2 ประวัติธงชาติไทย http://korada9074.blogspot.com/2014/07/blog-post_9303.html
  ส่งงานชิ้นที่ 3 ประวัติการเสียดินแดน14ครั้ง http://korada9074.blogspot.com/2014/07/14.html

  ตอบลบ
 37. ลูกศิษย์ที่ไม่ส่งบล็อกได้แก่ ,2,4,12,16,17,18,19,21,,25,26,27,29,30,31,37,41,43,44

  ตอบลบ
 38. นางสาว พัชราพร ศรีวรรณ เลขที่ 4 ม.4/10
  http://paifonpatcharapron.blogspot.com/

  ตอบลบ
 39. นส. กัลยรัตน์ หนูทองแก้ว เลขที่ 21 ห้อง 4/10
  http://kunyarat110457.blogspot.com/2014/07/blog-post.html

  ตอบลบ
 40. นางสาวกมลทิพย์ อิ่มทั่ว ม4/10 เลขที่ 18 ส่งงานครบแร้ววค่ะ
  http://nokyongza.blogspot.com/2014/07/blog-post_9.html

  ตอบลบ
 41. http://punyawee012345.blogspot.com/2014/07/blog-post_6809.html
  http://punyawee012345.blogspot.com/2014/07/blog-post_2679.html
  http://punyawee012345.blogspot.com/2014/07/blog-post.html
  นางสาวปุณยวีร์ ภัทรพงศ์พันธ์ ม.4/10 เลขที่ 37

  ตอบลบ
 42. ตรวจล่าสุด 22 กค. 2557. ไม่ปรากฎว่านายทวีศักดิ์ ส่งบล็อกแต่ประการใด. ที่ทวีศักดิ์ว่าส่งแล้ว ไม่รู้ว่าส่งอะไร หลักฐานการส่งไม่มีแต่ประการใดครับ

  ตอบลบ