ให้นักเรียนทำรายงานเรื่อง "การรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557" ทำลงในบล็อกของนักเรียนเอง และให้นักเรียนส่งรายงาน ให้ตรงห้องเรียนของนักเรียนด้วยภายใน 30 มิถุนายน 2557 วิชาการปกครองของไทย ระดับชั้น ม.4: ม.4/8

วันจันทร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2555

ม.4/8

100 ความคิดเห็น:

 1. http://puriput2748.blogspot.com/
  นายภูริภัทร แก้วอ่อน เลขที่ 27 ม.4/8

  ตอบลบ
 2. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ19 มิถุนายน 2557 17:40

  koawghost.blogspot.com/2014/06/blog-post.html?m=1. นายบารมี ประชุมชนะ เลขที่26 ม.4/8

  ตอบลบ
 4. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 5. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 6. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 7. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

   ลบ
 8. http://ccvvffssg.blogspot.com/
  นางสาวสิริมาดา กั้งเตี้ย เลขที่ 18 ม.4/8
  เรื่อง รัฐปรหารวันที่ 22 พ.ค 2557

  ตอบลบ
 9. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 10. http://kkjjhml.blogspot.com/
  นางสาวสิริมาดา กั้งเตี้ย เลขที่ 18 ม.4/8
  เรื่อง ประวัติการเสียดินแดน

  ตอบลบ
 11. ไม่ระบุชื่อ22 มิถุนายน 2557 06:41

  ไทยเสียดินแดน 14 ครั้ง http://koawghost.blogspot.com/2014/06/14.html?m=1
  ประวัติธงชาติไทย
  http://koawghost.blogspot.com/2014/06/blog-post_22.html?m=1
  นายบารมี ประชุมชนะ เลขที่26 ม.4/8

  ตอบลบ
 12. สรุปเหตุการณ์ระทึก 20-22 พ.ค. รัฐประหาร พ.ศ. 2557
  http://nareza2541.blogspot.com/2014/06/20-22.html
  ประเทศไทยเสียดนแดน14ครั้ง
  http://nareza2541.blogspot.com/2014/06/blog-post.html
  ประวัติธงชาติไทย
  http://nareza2541.blogspot.com/2014/06/blog-post_24.html
  นางสาวนารีซ่า เหล็มแล๊ะ เลขที่36 ,.ม.4/8

  ตอบลบ
 13. นางสาวชุติมณฑน์ รักคำมี เลขที่32 http://ant-chutimon.blogspot.com/

  ตอบลบ
 14. ไม่ระบุชื่อ25 มิถุนายน 2557 05:41

  นายบารมี ประชุมชนะ ม.4/8 เลขที่26 รัฐประหาร http://koawghost.blogspot.com/2014/06/2557.html

  ตอบลบ
 15. ไม่ระบุชื่อ26 มิถุนายน 2557 03:09

  นายบารมี ประชุมชนะ เลขที่26 ม.4/8 งานที่อาจาร์สั่งเพิ่มเติมมา http://koawghost.blogspot.com/
  CODE
  1.เวลา
  2.ปฎิทิน
  3.สภาพอากาศ
  4.วิทยุออนไลน์
  5.คลิปเรื่อง การเสียดินแดน กับ ประวัติธงชาติไทย และเพลงที่ตนเองชอบ (YOUTUBE)

  ตอบลบ
 16. http://thanradaploy.blogspot.com/
  นางสาวธัญรดา มะเลโลหิต
  เลขที่ 33 ม.4/8

  ตอบลบ
 17. นายภูริภัทร แก้วอ่อน เลขที่27 ม.4/8 http://puriput2748.blogspot.com/
  งาน ประวัติธงชาติไทย
  การเสียดินแดน

  ตอบลบ
 18. นายกฤติธี แก้วสุข เลขที่ 9 ม. 4/8http://krittitee2542.blogspot.com/
  งาน ประวัติธงชาติไทย
  การเสียดินแดน
  รัฐประหาร2557

  ตอบลบ
 19. นายภาคิน ทีปรักษพันธ์ เลขที่10 ม.4/8 http://pakhin6941.blogspot.com/
  ส่งงานเรื่อง ประวัติธงชาติไทย
  การเสียดินแดน 14ครั้ง
  รัฐประหาร2557

  ตอบลบ
 20. http://aum312542.blogspot.com/
  นางสาวชนาภัทร แก้วชูเสน เลขที่ 31 ม.4/8

  ตอบลบ
 21. นางสาวศศิธร ทับมาก เลขที่42 ม.4/8http://sasitorn06.blogspot.com/
  ส่งงานเรื่อง การทำรัฐประหาร2557

  ตอบลบ
 22. นางสาว มัลลิกา สังข์ทอง ม.4/8 เลขที่ 12
  http://ingingza03.blogspot.com/

  ตอบลบ
 23. นส ปาณิสา คนทารักษ์ ม.4/8 เลขที่ 38
  http://panisabee.blogspot.com/

  ตอบลบ
 24. นส สุวโรชา คงเรือง ม.4/8 เลขที่43
  http://suwarocha.blogspot.com/

  ตอบลบ
 25. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 26. นางสาวเสาวลักษณ์ ชุมภูทอง เลขที่ 19 ชั้น ม.4/8 ค่ะ ^^
  http://blogger-pang.blogspot.com/

  ตอบลบ
 27. http://armykung5592.blogspot.com/ นายรัชกร พรหมอนุมัติ เลขที่ 28 ชั้น ม.4/8 เรื่อง รัฐประหาร 2557

  ตอบลบ
 28. ส่งงาน
  ประวัติความเป็นมาของธงชาติไทยhttp://sasitornmai.blogspot.com/
  ประวัติการเสียดินแดนในประเทศไทยhttp://maiofear.blogspot.com/
  นางสาวศศิธร ทับมาก เลขที่42 ม.4/8

  ตอบลบ
 29. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 30. นางสาว นัทรียา สนตอน เลขที่ 5 ชั้นม.4/8 http://natthareeya41.blogspot.com/
  การทำรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557
  ประวัติความเป็นมาธงชาติไทย
  ประวัติการเสียดินแดน

  ตอบลบ
 31. นายภูริภัทร เเก้วอ่อน เลขที่27 ม.4/8 งานที่อาจาร์สั่งเพิ่มเติมมาhttp://puriput2748.blogspot.com/
  CODE
  1.เวลา
  2.ปฎิทิน
  3.สภาพอากาศ
  4.วิทยุออนไลน์
  5.คลิปเรื่อง การเสียดินแดน กับ ประวัติธงชาติไทย และเพลงที่ตนเองชอบ (YOUTUBE)

  ตอบลบ
 32. นางสาวนวินดา มาระเสนา เลขที่ 21 ม.4/8 http://kikieenarak55.blogspot.com/
  การทำรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557
  ประวัติความเป็นมาของธงชาติไทย
  ประวัติการเสียดินแดน

  ตอบลบ
 33. นางสาววาสนา อะตะราใจ เลขที่41 ม.4/8 http://balowbowindy31.blogspot.com/
  การทำรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557
  ประวัติความเป็นมาของธงชาติไทย
  ประวัติการเสียดินแดน

  ตอบลบ
 34. http://bbhhlliiyp.blogspot.com/
  นางสาวสิริมาดา กั้งเตี้ย เลขที่ 18 ม.4/8
  เรื่อง ประวัติธงชาติไทย

  ตอบลบ
 35. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 36. http://wanida345.blogspot.com/
  นางสาว วนิดา วิจิตรจินดา เลขที่ 40

  ตอบลบ
 37. นางสาวสุวรา ไชยสาลี เลขที่16 ชั้นม.4/8
  ส่งงานเรื่อง การทำรัฐประหาร22 พ.ค.http://buaysuwara.blogspot.com/

  ตอบลบ
 38. นางสาวสุวรา ไชยสาลี เลขที่16 ชั้นม.4/8
  ส่งงานเรื่อง ประวัติความเป็นมาของธงชาติไทยhttp://suwarabuay.blogspot.com/
  ประวัติการเสียดินแดนของประเทศไทย http://suwara456.blogspot.com/

  ตอบลบ
 39. นางสาว ปรางทอง ทองนาทับ เลขที37 ชั้นม.4/8
  ส่งงานเรื่อง ประวัติธงชาติไทย
  - เรื่องรัฐประหาร
  - การเสียดินแดนครั้งที14 http://oybui.blogspot.com/

  ตอบลบ
 40. นางสาว ปรางทอง ทองนาทับ เลขที่ 37 ชั้นม.4/8
  ส่งงานเรื่อง-ประวัติธงชาติไทย
  -รัฐประหาร
  -การเสียดินแดนครั้งที14

  ตอบลบ
 41. นางสาวโสริยา หนูปลอด เลขที่ 20 ม.4/8 http://poppynarak55.blogspot.com/
  การทำรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557
  ประวัติความเป็นมาของธงชาติไทย
  ประวัติการเสียดินแดน

  ตอบลบ
 42. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 43. นางสาว ฑิฆัมภร แกล้วทนงค์ เลขที่ 11 ชั้นม.4/8 คะ ส่งงานรัฐประหาร 22 พษภาคม ไทยเสียดินแดน 14 ครั้ง และเพลงธงชาติไทย ขอบคุณคะ http://thikamporn4242.blogspot.com/

  ตอบลบ
 44. นางสาว มาตาร์ พัฒโนทัย เลขที่13 ชั้น ม4/8
  http://matagun333.blogspot.com/
  เรื่อง รัฐประหาร
  นาฬิกา
  ปฎิธิน
  พยากรณ์อากาศ
  วิทยุออนไลน์
  ค่ะ

  ตอบลบ
 45. นางสาว มาตาร์ พัฒโนทัย ม.4/8 เลขที่13
  เรื่อง ประวัติธงชาติไทย http://matagun.blogspot.com/
  เรื่อง การเสียดินแดนของไทย http://matagun33.blogspot.com/
  ค่ะ

  ตอบลบ
 46. นางสาว ญาณิศา มีมงคล ม.4/8 เลขที่ 23
  http://yanisa42.blogspot.com/
  เรื่อง รัฐประหาร
  นาฬิกา
  ปฏิทิน
  พยากรณ์อากาศ
  วิทยุออนไลน์ ค่ะ

  ตอบลบ
 47. นางสาว ญาณิศา มีมงคล ม.4/8 เลขที่23
  http://eveyanisa1.blogspot.com/ การเสียดินแดนของไทย
  http://eveyanisa12.blogspot.com/ ประวัติธงชาติไทย
  ส่งงานค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. พอใช้ได้แต่ยังไม่ถูกต้อง

   ลบ
 48. นางสาว ณัฐชา สุวรรณปราการ เลขที่ 3 ชั้น ม4/8
  http://nutchanan23.blogspot.com/
  เรื่อง รัฐประหาร
  นาฬิกา
  ปฎิธิน
  พยากรณ์อากาศ
  วิทยุออนไลน์
  ค่ะ

  ตอบลบ
 49. นางสาว ณัฐชา สุวรรณปราการ ม.4/8 เลขที่ 3
  http://nannutcha23.blogspot.com/
  เรื่อง การเสียดินแดนของไทยและประวัติธงชาติไทย คะ

  ตอบลบ
 50. นางสาว มณฑาทิพย์ เพ็งสุวรรณ ม.4/8 เลขที่39 http://poppy1753.blogspot.com/
  การเสียดินแดนของไทย
  ประวัติธงชาติไทย
  รัฐประหาร 2557

  ตอบลบ
 51. นาย รัชกร พรหมอนุมัติ ม.4/8 เลขที่28
  การเสียดินแดนของไทย ประวัติธงชาติไทย
  armykung5592.blogspot.com

  ตอบลบ
 52. นางสาวรักชนก กาญจนะ เลขที่ 17 ม. 4/8
  http://kam-rakchanok.blogspot.com/

  ตอบลบ
 53. นางสาวอารยา ค้าสุวรรณ เลขที่14http://araya8858.blogspot.com/

  ตอบลบ
 54. น.ส.กัญญารัตน์ ยังรอด ชั้นม.4/8 เลขที่ 30 ส่งครบทุกเรื่องค่ะ
  http://kanyarat2541.blogspot.com/

  ตอบลบ
 55. นางสาวกิตติรัชย์ สุวรรณกมลาศ เลขที่2
  http://nudtee75.blogspot.com/ ส่งครบทุกเรื่อง

  ตอบลบ
 56. นางสาว สรัญญา มุณีพรหม ชั้น ม. 4/8 เลขที่ 7
  ขอส่งงานค่ะ
  - ประวัติการเสียดินแดน
  - ประวัติธงชาติไทย

  ตอบลบ
 57. นางสาว สวรส จันคง ชั้น ม.4/8 ขอส่งงานค่ะ
  http://fsawarot.blogspot.com/

  ตอบลบ
 58. นางสาวนัทธินันท์ พรมทอง เลขที่ 35 ม.4/8 http://donutnuttinun7586.blogspot.com/
  การทำรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557
  ประวัติความเป็นมาของธงชาติไทย
  ประวัติการเสียดินแดน

  ตอบลบ
 59. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 60. นางสาวนฤภร มาถนอม เลขที่ 34 ม.4/8 http://jiwapa.blogspot.com/
  การทำรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557
  ประวัติความเป็นมาของธงชาติไทย
  ประวัติการเสียดินแดน

  ตอบลบ
 61. นายนรากร เกตุโยธิน เลขที่ 25 ม.4/8 http://gigogguss.blogspot.com/
  การทำรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557
  ประวัติความเป็นมาของธงชาติไทย
  ประวัติการเสียดินแดน

  ตอบลบ
 62. นางสาวณัฐชยา เพชรประกอบ เลขที่ 4 ม.4/8 http://nongeungnarak55.blogspot.com/
  - การทำรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557
  - ประวัติความเป็นมาของธงชาติไทย
  - ประวัติการเสียดินแดน

  ตอบลบ
 63. ลูกศิษย์ที่ไม่ส่งบล็อกหรือส่งแล้วแต่เปิดไม่ได้ ได้แก่เลขที่ 6,14,15,22,24(ลาออก),29,44,45 ลูกศิษย์คนใดที่ส่งแล้วแต่ครูยังไม่ได้ตรวจหรือตรวจข้ามไป กรุณาแจ้งให้ครูรุณย์ทราบด่วนครับ

  ตอบลบ