ให้นักเรียนทำรายงานเรื่อง "การรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557" ทำลงในบล็อกของนักเรียนเอง และให้นักเรียนส่งรายงาน ให้ตรงห้องเรียนของนักเรียนด้วยภายใน 30 มิถุนายน 2557 วิชาการปกครองของไทย ระดับชั้น ม.4: ม.4/9

วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2555

ม.4/9

136 ความคิดเห็น:

 1. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 2. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 3. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 4. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

   ลบ
 5. นายอรรถพล สุวรรณจ่าง เลขที่2 4/9

  ตอบลบ
 6. นายอรรถพล สุวรรณจ่าง เลขที่ 2 4/9

  ตอบลบ
 7. คำตอบ
  1. ok แต่ให้เปลี่ยนรูปที่กอดคอผู้หญิงอยู่ครับ

   ลบ
 8. อริสา โมสิกะ เลขที่ 11
  http://sandarisa.blogspot.com/

  ตอบลบ
 9. นาย ภาสวีร์ มะสัน เลขที่ 5 เรื่อง
  http://momopasawee.blogspot.com/

  ตอบลบ
 10. นาย พิริยกร มะสัน เลขที่ 1
  เรื่อง การทำรัฐประหาร22พฤษภาคม2557
  http://piriyagornmasun.blogspot.com/

  ตอบลบ
 11. นายพิริยกร มะสัน เลขที่1
  เรื่อง ประวัติของธงชาติไทย
  http://flagofthailandbypiriyagornmasun.blogspot.com/

  ตอบลบ
 12. นางสาว สุมินทรา แก้วม่วง เลขที่ 44
  เรื่อง การทำรัฐประหาร 22 พ.ค.57
  http://sumintramomoja.blogspot.com/

  ตอบลบ
 13. นางสาว มนัสวี อินทรส ม4/9 เลขที่43 ส่งงานค่ะ
  - การทำรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557
  https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=8480195327230539877#editor/target=post;postID=7666360566722937243;onPublishedMenu=allposts;onClosedMenu=allposts;postNum=0;src=postname
  - คลิปประวัติธงชาติไทย
  http://youtu.be/Bn435uFMCLQ
  - คลิปเรื่องประวัติการเสียดินแดนทั้ง 14 ครั้ง ของไทย
  http://youtu.be/CuRLUcHjRlI

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. เปิดไม่ได้ครับ

   ลบ
  2. หนูเช็คแล้วเข้าได้ค่ะ ครูลองเข้าทีละลิงค์นะคะ หนูเช็คหลายรอบแล้ว ขอบคุณค่ะ

   ลบ
  3. ครูเข้าไปในนี้ก็ได้ค่ะ http://yingleelee.blogspot.com/ ขอบคุณค่ะ ^^

   ลบ
 14. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 15. เรื่องประวัติธงชาติไทย
  http://www.youtube.com/watch?v=KmPZ61uEsXU

  ตอบลบ
 16. นาย กิตติวิทย์ จันทร์เขียว เลขที่ 23
  เรื่องประวัติการเสียดินแดนทั้ง 14 ครั้ง ของไทย
  http://youtu.be/CuRLUcHjRlI

  ตอบลบ
 17. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 18. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 19. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 20. นายสุริศร์ เรณุมาศ เลขที่ 15 ส่งงานครับ
  เรื่องประวัติและความเป็นมาของธงชาติไทย
  http://surisrenumas.blogspot.com/

  ตอบลบ
 21. นายสุริศร์ เรณุมาศ เลขที่ 15 ส่งงานครับ
  เรื่องประวัติการเสียดินแดนทั้ง 14 ครั้งของไทย
  http://surisrenumas.blogspot.com/2014/06/14.html

  ตอบลบ
 22. นายสุริศร์ เรณุมาศ เลขที่ 15 ส่งงานครับ
  เรื่องรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557
  http://surisrenumas.blogspot.com/2014/06/2557.html

  ตอบลบ
 23. ชื่อ น.ส.มัลลิกา แซ่ตัน เลขที่ 14 ส่งงานค่ะ

  1. เรื่องรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557
  2. การเสียดินแดน 14 ครั้ง
  3.ประวัติความเป็นมาของธงชาติไทย
  http://munlikasaetun.blogspot.com/

  ตอบลบ
 24. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 25. นางสาวชนิกานต์ ศรีอืนทร์ ชั้นม. 4/9 เลขที่18 http://youtu.be/KmPZ61uEsXU

  ตอบลบ
 26. นางสาวสมเส็ด สมส่วน เลขที่ 100 http://karoonpolitical.blogspot.com/p/blog-page.html

  ตอบลบ
 27. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 28. นางสาว ณัฏฐนิช เจริญฤทธิ์ ชั้นม.4/9 เลขที่ 24
  ส่งงานเรื่อง 1.รัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557
  2. ประวัติธงชาติไทย
  3.การเสียดินแดน 14 ครั้ง
  http://nattanichcharonrit.blogspot.com/

  ตอบลบ
 29. นางสาว ธิดาทิพย์ เกื้อชู ชั้นม.4/9 เลขที่ 20
  1.ประวัติของธงชาติไทย
  http://www.youtube.com/watch?v=KmPZ61uEsXU
  2.รัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557
  http://hilight.kapook.com/view/102540
  3.ประวัติการเสียดินแดนของประเทศไทย
  http://www.unigang.com/Article/4827

  ตอบลบ
 30. นางสาวธัญชนก สุกระ เลขที่19 ม.4/9
  1.รัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557
  2.ประวัติธงชาติไทย
  3.การเสียดินแดน 14 ครั้ง
  http://tanchanok290656.blogspot.com/

  ตอบลบ
 31. นาย กิตติวิทย์ จันทร์เขียว เลขที่ 23
  รัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557
  http://hilight.kapook.com/view/102540
  ประวัติการเสียดินแดนของประเทศไทย
  http://www.unigang.com/Article/4827

  ตอบลบ
 32. น.ส.จุฑามาศ จิตแก้ว ม.4/9 เลขที่17
  ประวัติธงชาติไทย
  http://youtu.be/KmPZ61uEsXU

  ตอบลบ
 33. นายพิริยกร มะสัน เลขที่1
  เรื่อง ประวัติการเสียดินแดน 14 ครั้ง
  http://mymigpiriyagornmasun.blogspot.com/

  ตอบลบ
 34. น.ส.ณัฐธิดา อักษรนิตย์ ม.4/9 เลขที่ 28
  http://nattidauksornnit.blogspot.com/

  ตอบลบ
 35. น.ส.จุฑามาศ จิตแก้ว ม.4/9 เลขที่17
  รัฐประหาร
  http://hilight.kapook.com/view/102540

  ตอบลบ
 36. นาย อรรถพล สุวรรณจ่าง เลขที่2 ม.4/9
  attaponsu.blogspot.com

  ตอบลบ
 37. น.ส.จุฑามาศ จิตแก้ว ม4/9 เลขที่ 17
  การสูญเสียดินแดน 14 ครั้ง
  http://www.unigang.com/Article/4827

  ตอบลบ
 38. นางสาว พัชราภรณ์ เขียวสุวรรณ เลขที่ 12 ม.4/9
  http://nongaom2010.blogspot.com/

  ตอบลบ
 39. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. http://youtu.be/z1zJSOk-SaQ
   ประวัติการเสียดินแดน ชื่อนางสาวชนิกานต์ ศรีอินทร์ เลขที่18ชั้นมฺ4/9

   ลบ
 40. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 41. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 42. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 43. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 44. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 45. นางสาว วรีพร ไชยหลี เลขที่ 21 ห้องม 4/9
  http://aomsinkapp.blogspot.com/

  ตอบลบ
 46. http://youtu.be/KmPZ61uEsXU ประวัติธงชาติไทย นางสาว อิสราภรณ์ สุววรณมณีรีตน์ เลขที่22 ชั้นม.4/9

  ตอบลบ
 47. http://youtu.be/z1zJSOk-SaQ
  การเสียดินแดน14ครั้ง นางสาวอิสราภรณ์ สุวรรณมณีรัตน์ เลขที่22 ชั้นม.4/9

  ตอบลบ
 48. นางสาว สุมินทรา แก้วม่วง เลขที่44
  ประวัติธงชาติไทย http://www.youtube.com/watch?v=KmPZ61uEsXU&feature=youtu.be
  การเสียดินแดน 14 ครั้ง http://www.youtube.com/watch?v=L5MIw0H3wXo&feature=youtu.be

  ตอบลบ
 49. น.ส.เพ็ญนรินทร์ นิลอรรถ เลชที่ 13
  http://pennarin-nilaut.blogspot.com/

  ตอบลบ
 50. นางสาวจิราวรรณ สุวรรณมณี เลขที่ 37

  1. การทำรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557

  2.ประวัติธงชาติไทย

  3.ประวัติการเสียดินแดน 14 ครั้ง

  http://jirawanpolitical.blogspot.com/

  ตอบลบ
 51. นางสาว ณัญธิญา ขุนทิพย์ เลขที่ 36
  การทำรัฐประหาร
  ประวัติธงชาติไทย
  http://dear200141.blogspot.com/

  ตอบลบ
 52. นางสาวเพ็ญรวี คงเรือง ม.4/9 เลขที่ 26
  การทำรัฐประหาร
  http://pangsuptar.blogspot.com/

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ปรับปรุงแบบตัวอักษร และใส่ข้อมูลให้ครบทุกเรื่อง

   ลบ
 53. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 54. อริสา โมสิกะ เลขที่ 11 ม.4/9
  ประวัติธงชาติไทย
  http://thaiflagsand.blogspot.com/
  ประวัติการเสียดินแดนทั้ง 14 ครั้งของประเทศไทย
  http://historysand.blogspot.com/

  ตอบลบ
 55. นางสาวศุภานิช บุญแก้ว เลขที่ 3
  http://zetarsupanich.blogspot.com/

  ตอบลบ
 56. จันทร์ทิพย์ กังวาล ม.4/9 เลขที่ 9
  http://juntipkungwan.blogspot.com/

  ตอบลบ
 57. นางสาว วีรยา สุวรรณะ ม.4/9 เลขที่ 30
  http://weeraya2541.blogspot.com/

  ตอบลบ
 58. นางสาวเพ็ญรวี คงเรือง เลขที่ 26
  http://pangsts11.blogspot.com/

  ตอบลบ
 59. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 60. น.ส ดาราพร โต๊ะหนู เลขที่ 38
  http://daraporn1922.blogspot.com/

  ตอบลบ
 61. น.ส อังคณา พูลเนียม เลขที่ 45
  http://mingza82.blogspot.com/

  ตอบลบ
 62. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 63. รัฐประหาร ภาสวีร์ มะสัน เลขที่ 5 http://pasaweemasun.blogspot.com/

  ตอบลบ
 64. น.ส ปิยภัทร์ เลื่อนลอย เลขที่ 41
  http://piyapud1144.blogspot.com/

  ตอบลบ
 65. น.ส ถวิดา พุฒนุ้ย เลขที่ 39
  http://thawida02.blogspot.com/

  ตอบลบ
 66. น.ส.ภัทรวดี ทองขโชค เลขที่ 40
  หน้าบล็อก
  http://pimmy2542.blogspot.com/
  การรัฐประหาร
  http://pimmy2542.blogspot.com/2014/06/2557.html
  การเสียดินแดน
  http://pimmy2542.blogspot.com/2014/06/14_29.html
  ความเป็นมาของธงชาติ
  http://pimmy2542.blogspot.com/2014/06/blog-post.html

  ตอบลบ
 67. นางสาวกชกร หนุดหละ เลขที่ 27 ม.4/9
  http://nongfern2.blogspot.com/

  ตอบลบ
 68. นส. สุพิชชา แซ่อุย ม.4/9 เลขที่ 31
  http://muksira.blogspot.com/

  ตอบลบ
 69. นางสาว ทิพปภา นิลปักษ์ ม.4/9 เลขที่6 http://thippapa43037.blogspot.com/

  ตอบลบ
 70. น.ส.ลีนา หับมะรัน ม.4/9 เลขที่ 10
  http://leena4910.blogspot.com/

  ตอบลบ
 71. นางสาว ธันยพร คุณากรศักดา ม.4/9 เลขที่ 38
  รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557
  http://thanyaporn6692.blogspot.com/2014/06/blog-post.html
  ประวัติธงชาติไทย
  http://thanyaporn6692.blogspot.com/2014/06/httpwwwyoutubecomwatchvkmpz61uesxu.html
  ประวัติการเสียดินแดนของไทย 14 ครั้ง
  http://thanyaporn6692.blogspot.com/

  ตอบลบ
 72. นางสาว พิรญาณ์ จันทร์ชาติ ม.4/9 เลขที่ 29
  1. เรื่องรัฐประหารในประเทศไทย
  http://piraya1998.blogspot.com/
  2. การเสียดินแดน 14 ครั้ง
  http://pirayaexo.blogspot.com/2014/06/14.html
  3.ประวัติความเป็นมาของธงชาติไทย
  http://pirayajanchat.blogspot.com/2014/06/blog-post.html

  ตอบลบ
 73. นางสาว ธันยกมล ดำราช ชั้น ม.4/9 เลขที่ 25
  ส่งงานค่ะ
  http://thunyakamon.blogspot.com/

  ตอบลบ
 74. http://karoonpolitical.blogspot.com/2014/06/22-2557_18.html
  การทำรัฐประหาร นางสาวชนิกานต์ ศรีอินทร์ เลขที่18 ชั้นม4/9

  ตอบลบ
 75. https://plus.google.com/103311715300373364389/posts?hl=th&tab=XX
  การทำรัฐประหาร นางสาวอิสราภรณ์ สุวรรณมณีรัตน์ เลขที่22 ชั้น4/9

  ตอบลบ
 76. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 77. ุลูกศิษย์ที่ยังไม่ส่งบล็อกได้แก่ 4,7,,8,16,17,20,23,32,33,34,35,43 รวมทั้งที่เปิดไม่ได้ครับ

  ตอบลบ
 78. นายอิมมานูเอล โนวัฒน์ เลขที่ 33 ม.4/9 ส่งงาน 3 ชิ้นครับ.
  http://immanapass25.blogspot.com/

  ตอบลบ
 79. นางสาว วรรษวิมล วุ่นวน เลขที่ 7 ม.4/9 ส่งงาน 3 ชิ้นค่ะ
  http://wadsawimon.blogspot.com/

  ตอบลบ
 80. นางสาวสิริพรรณ สุพินรัส เลขที่ 4
  http://doramon11.blogspot.com/

  ตอบลบ
 81. แก้งานที่ครูบอกว่าเปิดไม่ได้ค่ะ นางสาว มนัสวี อินทรส ม.4/9 เลขที่41
  ส่ง3ชิ้นงาน http://yingleelee.blogspot.com/

  ตอบลบ
 82. นายกิตติวิทย์ จันทร์เขียว เลขที่ 23 ม.4/9
  http://kittiwit.blogspot.com/

  ตอบลบ
 83. http://karoonpolitical.blogspot.com/2014/06/22-2557_18.html การทำรัฐประหาร
  http://youtu.be/CuRLUcHjRlI การเสียดินแดน
  http://youtu.be/KmPZ61uEsXU ประวัติธงชาติไทย
  นางสาวจัยดาอ์ สมานอารี เลขที่16 ม.4/9 แก้คะที่ครูบอกว่าเปิดไม่ได้

  ตอบลบ
 84. นางสาว ธิดาทิพย์ เกื้อชู ชั้นม.4/9 เลขที่ 20
  https://plus.google.com/u/0/113556583119455889817/posts
  งานทุกอย่างหนูทำแล้วน้ะค้ะครู *แก้ที่เปิดบล็อกไม่ได้ค้ะ

  ตอบลบ
 85. นางสาวสุชานาถ กุลดิลก ม.4/9 เลขที่ 8
  http://suchanath.blogspot.com/

  ตอบลบ
 86. นางสาวสุชานาถ กุลดิลก ม.4/9 เลขที่ 8
  http://suchanath.blogspot.com/

  ตอบลบ