ให้นักเรียนทำรายงานเรื่อง "การรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557" ทำลงในบล็อกของนักเรียนเอง และให้นักเรียนส่งรายงาน ให้ตรงห้องเรียนของนักเรียนด้วยภายใน 30 มิถุนายน 2557 วิชาการปกครองของไทย ระดับชั้น ม.4: ม.4/12

วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2555

ม.4/12

106 ความคิดเห็น:

 1. กัลยกรตั้งทรัพย์สถิตเลขที่19ชั้นม4/12

  ตอบลบ
 2. ขวัญพร กปิลกญจน์ เลขที่ 29 ชั้น ม.4/12

  ตอบลบ
 3. ขวัญพร กปิลกาญจน์ เลขทีี29 ชั้น ม.4/12

  ตอบลบ
 4. นภัสสร เพชรศิริ ชั้น ม.4/12 เลขที่ 3 ส่งงานชิ้นแรก (เรื่องรัฐประหาร)ค่ะ

  ตอบลบ
 5. วนราช กิมาคม ชั้นม.4/12 เลขที่ 26
  http://www.tine14.blogspot.com/

  ตอบลบ
 6. ธีรวัฒน์ ดำแก้ว ม.4/12 เลขที่ 21
  www.flukfire4.blogspot.com

  ตอบลบ
 7. ชนัญชิดา สุนทะโก ม.4/12 เลขที่ 1 (ส่งงานชิ้นแรกค่ะ)
  http://ohsekerl.blogspot.com/2014/06/22-2557.html

  ตอบลบ
 8. นวฤกษ์ วสุลีวรรณ์ ม.4/12 เลขที่10 ส่งงานชิ้นแรกค่ะ
  http://nawarerk.blogspot.com/

  ตอบลบ
 9. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 10. กมลภัค สิริบูรณการ ม.4/12 เลขที่ 28 ส่งงานชิ้นแรกค่ะ
  http://kamonlapak2288.blogspot.com/2014/06/22-2557.html

  ตอบลบ
 11. ไม่ระบุชื่อ24 มิถุนายน 2557 04:29

  ความคิดเห็นนี้ถูกลบโดยผู้ดูแลระบบของบล็อก

  ตอบลบ
 12. ไม่ระบุชื่อ24 มิถุนายน 2557 04:35

  พรทิพา จุลทอง ม.4/12 เลขที่11 ส่งชิ้นชิ้นแรกค่ะ

  ตอบลบ
 13. ชินาสภา จุติสงขลา ม.4/12 เลขที่ 30
  http://chinasapha.blogspot.com/

  ตอบลบ
 14. นางสาว มลฑาทิพย์ ขุนหนู ม.4/12 เลขที่ 5 http://moltatipkunnu.blogspot.com/2014/06/blog-post.html

  ตอบลบ
 15. นางสาวจิราพัชร แสงจันศิริ ม.4/12 เลขที่ 16 ส่งงานแล้วค่ะ ( รัฐประหาร )
  https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=5212475231770193036#allposts

  ตอบลบ
 16. นางสาวนัทธมน อนันต์ถาวร ม.4/12 เลขที่ 4 ส่งงานแล้วค่ะ
  http://natthamonluhan.blogspot.com/2014/06/revolution-monarchy-monarchy-24.html

  ตอบลบ
 17. นายศจีพัฒน์ ศรีมณี ม.4/12 เลขที่ 14
  https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=2207716334788342371#allposts

  ตอบลบ
 18. นางสาวอคิราภ์ จันทรัตน์ ม.4/12 เลขที่ 36
  www.akira17062542.blogspot.com

  ตอบลบ
 19. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 20. นางสาวอัษฎา สุวรรณมณี ม.4/12 เลขที่ 18 ส่งงานชิ้นที่ 2 ค่ะ
  ประวัติธงชาติไทย
  http://khemsuwanmanee.blogspot.com/

  ตอบลบ
 21. นางสาวอัษฎา สุวรรณมณี ม.4/12 เลขที่ 18 ส่งงานชิ้นที่ 3 ค่ะ
  ประวัติการเสียดินแดนของไทย
  http://khemsuwanmanee.blogspot.com/

  ตอบลบ
 22. นางสาวอัษฎา สุวรรณมณี ม.4/12 เลขที่ 18 ส่งงานชิ้นที่ 1 ค่ะ
  การทำรัฐประหาร
  http://khemsuwanmanee.blogspot.com/

  ตอบลบ
 23. มุกตาภา จันทร์แก้ว ม.4/12 เลขที่6 ส่งงานชิ้นที่1ค่ะ https://www.blogger.com/home

  ตอบลบ
 24. มุกตาภา จันทร์แก้ว เลขที่6 ม 4/12 ส่งงานชิ้นที่2ค่ะ https://www.blogger.com/home

  ตอบลบ
 25. นาวสาวมัทนพร บุญมาก ชั้นม.4/12 เลขที่17 ส่งงานแล้วคะ
  http://matthanaporn.blogspot.com/

  ตอบลบ
 26. นาย ณัฎฐ์กฤษฏิ์ เศรษฐพงศ์ เลขที่ 13 ม.4/12 ส่งงาน
  http://itspinkfriday.blogspot.com/

  ตอบลบ
 27. นาย ธนพนธ์ มุณี เลขที่ 24 ม.4/12 ส่งงานครับ
  http://tanaponthn.blogspot.com/

  ตอบลบ
 28. นายสกลชัย ศรีทองคง ม.4/12 เลขที่27
  www.sktch2541.blogspot.com

  ตอบลบ
 29. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 30. นางสาวปารมิตา แซ่เตียว ม.4/12 เลขที่ 12 ส่งงานค่ะ http://paramitaexo.blogspot.com

  ตอบลบ
 31. ขวัญพร กปิลกาญจน์ เลขที่ 29 ชั้น ม.4/12
  http://kwan3941.blogspot.com/?m=1

  ตอบลบ
 32. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 33. ธมนวรรณ คงประดิษฐ์ เลขที่ 15 ชั้น ม.4/12
  http://katthamonwan.blogspot.com/

  ตอบลบ
 34. สิรินธร จันทรคล้าย เลขที่8 ม.4/12
  http://lookkaewhappy.blogspot.com/

  ตอบลบ
 35. มุกตาภา จันทร์แก้ว ม.4/12 เลขที่6 ส่งงานชิ้นที่3ค่ะ https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=8654290966258368771#editor/target=post;postID=6123163468793973942;onPublishedMenu=allposts;onClosedMenu=allposts;postNum=0;src=postname

  ตอบลบ
 36. ธัชนนท์ อินทเรย์ ชั้นม.4/12 เลขที่25
  http://thatchanon7.blogspot.com/

  ตอบลบ
 37. อนุสสรา จิตต์กำแหง ชั้นม.4/12 เลขที่37 ส่งงานชิ้นที่1ค่ะ
  (ทำไม่ค่อยเป็นนะค่ะ)
  http://niinuch.blogspot.com/

  ตอบลบ
 38. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 39. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 40. นางสาว จิราพัชร แสงจันศิริ ม.4/12 เลขที่ 16 ( ส่งงานครบทั้ง 3 ชิ้นแล้วค่ะ )

  ตอบลบ
 41. มุทิตา กาญจนรัตน์ ม.4/12เลขที่ค่ะ
  http://tamtam22072541.blogspot.com/2014/06/14-httpwww.html

  ตอบลบ
 42. สุพิชญา ร่วมบัว ม.4/12 เลขที่ 23 ค่ะ
  http://supichayaa.blogspot.com/ ชิ้นงานครบ 3 ชิ้นแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 43. ซาซีลีย์ หมัดบาซา ม.4/12 เลขที่ 31 ค่ะ
  http://sazasasili.blogspot.com/ ชิ้นงานครบ 3 ชิ้นแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 44. นางสาวธีรกานต์ ศรีงาม เลขที่ 9 ส่งงานทุกเรื่องค่ะ
  http://srigamm.blogspot.com/

  ตอบลบ
 45. นางสาวดารณี อักษรชู เลขที่2 ม.4/12
  http://puiidara.blogspot.com/2014_06_01_archive.html

  ตอบลบ
 46. นางสาว นภัสนันท์ เรืองแก้ว เลขที่ 33 ม.4/12
  http://napasimma25.blogspot.com/ ส่งงาน 3 ชิ้นค่ะ.

  ตอบลบ
 47. ลูกศิษย์ที่ไม่ส่งบล็อก รวมทั้งต้องแก้ไขมีดังนี้ 14,20,32,34,35,38,39

  ตอบลบ
 48. นางสาวอันธิกา กิจพิพิธ เลขที่ 38 ม.4/12

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. เปิดไม่ได้วางลิงก์ด้วยจ้า

   ลบ
 49. นาย ศจีพัต ศรีมณี เลขที่ 14 ม.4/12 ส่งงานครับ
  http://tigerzade.blogspot.com/

  ตอบลบ
 50. นางสาว มุกสุดา แสงเพชร เลขที่34 ส่งงานแล้วค่ะ http://mkmsdsp.blogspot.com/

  ตอบลบ
 51. นางสาว อนุสสรา จิตต์กำแหง ม.4/12 เลขที่ 37 ส่งงานใหม่อีกรอบค่ะ
  **เนื่องจากลือรหัสบล็อกเกอร์
  http://sweetniinuch.blogspot.com/2014/07/22-2557.html

  ตอบลบ
 52. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 53. นางสาวนภัสสร เพชรศิริ ชั้น4/12 เลขที่3 ส่งงานค่ะ (เรื่องรัฐธรรมนูญ 18 ฉบับ, กลอนวันพ่อ)

  ตอบลบ
 54. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 55. นางสาวสิรินธร จันทรคล้าย ชั้น4/12 เลขที่8 ส่งงานค่ะเรื่องรัฐธรรมนูญ 18 ฉบับ, กลอนวันพ่อ

  http://sirintonsj.blogspot.com/

  ตอบลบ
 56. นางสาวอัษฎา สุวรรณมณี ม.4/12 เลขที่ 17 ส่งงานเรื่องรัฐธรรมนูญ 18 ฉบับ, กลอนวันพ่อ ค่ะ

  http://utsada.blogspot.com/

  ตอบลบ