ให้นักเรียนทำรายงานเรื่อง "การรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557" ทำลงในบล็อกของนักเรียนเอง และให้นักเรียนส่งรายงาน ให้ตรงห้องเรียนของนักเรียนด้วยภายใน 30 มิถุนายน 2557 วิชาการปกครองของไทย ระดับชั้น ม.4: ม.4/13

วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ม.4/13

92 ความคิดเห็น:

 1. นางสาว อัญชลีกร แสงมณี เลขที่37 ส่งงานชิ้นแรกแล้วค่ะเรื่องการทำรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ยังเป็น google+ แต่สามารถอ่านรายงานได้

   ลบ
  2. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

   ลบ
 2. ธมนวรรณ เรืองโรจน์ เลขที่ 12 ส่งงานเรื่องการรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 แล้วค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. เป็น google+ ตรวจไม่ได้ครับ

   ลบ
 3. นางสาวสุนิสา ตรีวัย เลขที่ 33 ส่งงานชิ้นแรกเรื่อง การทำรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 แล้วค่ะ
  http://sunisanam.blogspot.com/2014/06/22-2557.html

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ถูกต้องแล้วครับ ผ่านเลย

   ลบ
 4. น.ส พรพิมล เศรารักษ์ เลขที่่ 27 ส่งงานเรื่อง รัฐประหาร 22 พฤษภาคม แล้วคะ

  ตอบลบ
 5. นางสาว นิชนิภา ขนอม เลขที่ 24 ส่งงานเรื่องารทำรัฐประหารแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 6. น.ส.วลีทิพย์ ละวรรณแก้ว ส่งงานชิ้นแรก เรื่องการทำรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 แล้วค่ะ
  https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=544251616975977205#editor/target=post;postID=2975669512878775331;onPublishedMenu=allposts;onClosedMenu=allposts;postNum=0;src=postname

  ตอบลบ
 7. ธมนวรรณ เรืองโรจน์ ชั้น ม.4/13 เลขที่ 12 ส่งงานทั้งสามเรื่องแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 8. นางสาว อัญชลี แสงมณี เลขที่37 ม.4/13
  ส่งงานเรื่องการเสียดินแดนครั้งที่14เรียบร้อยแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 9. นายธนวิช เฉลิมวิวัฒน์ ม.4/13 เลขที่11https://plus.google.com/113876789556969051817/posts

  ตอบลบ
 10. นางสาวธนนันท์ นาบุญ เลขที่ 8 ม.4/13 ส่งงานเรื่องรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=4907147733338528104#allposts

  ตอบลบ
 11. นางสาวพรสวรรค์ ศรีสุข เลขที่ 38 ม.4/13 ส่งงานเรื่อง รัฐประหาร เพลงชาติไทย การเสียดินแดน รวม 3 อย่างเลยค่ะ เรียบร้อยแล้วน้ะค่ะ

  ตอบลบ
 12. นางสาวสุนิสา ตรีวัย เลขที่ 33 ม.4/13 ส่งงานเรื่อง รัฐประหาร เพลงชาติไทย การเสียดินแดน นาฬิกา ปฏิทิน อุตุนิยมวิทยา และ คลิปที่ชอบ ครบ 7 อย่าง เรียบร้อยแล้วค่ะ http://sunisanam.blogspot.com/

  ตอบลบ
 13. ไม่ระบุชื่อ25 มิถุนายน 2557 02:58

  นางสาวญาณวีร์ เบญจพงศ์พล ม.4/13 เลขที่20https://plus.google.com/117001352982158547561/posts รัฐประหาร

  ตอบลบ
 14. นายธนวิช เฉลิมวิวัฒน์ ม.4/13 เลขที่11 ส่ง นาฬิกา ปฏิทิน คลิปที่ชอบhttp://thanawit009.blogspot.com/

  ตอบลบ
 15. น.ส. อภิชญา ชูขาว ส่งงานเรื่องรัฐประหาร 22 พ.ค 2557แล้วคะ

  ตอบลบ
 16. นางสาว ปิยธิดา บุญยัง ม.4/13 เลขที่ 9 ส่งงาน เรื่องรัฐประหาร ประวัติธงชาติไทย เสียดินแดน กรมอุตุนิยมวิทยา นาฬิกา และปฏิทิน

  ตอบลบ
 17. น.ส.วลีทิพย์ ละวรรณแก้ว เลขที่ 33 ส่งงาน เรื่องรัฐประหาร ประวัติธงชาติไทย การเสียดินแดน กรมอุตุนิยมวิทยา นาฬิกา ปฏิทิน และคลิปที่ชอบ http://waleetip27.blogspot.com/

  ตอบลบ
 18. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 19. นางสาว มัทวัน เม่งช่วย เลขที่30 ส่งงาน เรื่องรัฐประหาร ประวัติธงชาติไทย การเสียดินแดน กรมอุตุนิยมวิทยา นาฬิกา ปฏิทิน แล้วค่ะ

  ตอบลบ
 20. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 21. นางสาว ปทุม ศิริไพศาล เลขที่26 ส่งงาน เรื่องรัฐประหาร ประวัติธงชาติไทย การเสียดินแดน กรมอุตุนิยมวิทยา นาฬิกา ปฏิทิน คลิปที่ชอบ ค่ะ
  http://rolexzerzer.blogspot.com/

  ตอบลบ
 22. น.ส.อภิชญา ชูขาว ม4/13 เลขที่ 37 ส่งงานเรื่อง รัฐประหาร ประวัติธงชาติไทย การเสียดินแดน กรมอุตุนิยมวิทยา นาฬิกา ปฏิทิน คลิปที่ชอบ ค่ะ http://mook51.blogspot.com/

  ตอบลบ
 23. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 24. น.ส.ธมนวรรณ เรืองโรจน์ ชั้น ม.4/13 เลขที่ 12 ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 25. น.ส. อัญชนัน บัวงาม เลขที่7 ม.4/13 ส่งงานเรื่อง รัฐประหาร ประวัติธงชาติไทย การเสียดินแดน คลิปที่ชอบ กรมอุตุนิยม นาฬิกา ปฎิทิน ค่ะ http://anchanan2007.blogspot.com/

  ตอบลบ
 26. นางสาว มัทวัน เม่งช่วย เลขที่ 30 ส่งงานครบแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 27. นางสาวครองใจ ชาติดำ เลขที่ 6 ส่งงานครบแล้วค่ะ
  http://klongjaiprim.blogspot.com/

  ตอบลบ
 28. นางสาว ภ้ัทราภรณ์ สุนทะโก เลขที่ 10 ม.4/13 ส่งงานเรื่อง รัฐประหาร ปฏิทิน นาฬิกา กรมอุตุนิยมวิทยา แล้วค๊ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. เพิ่มเติมให้ครบด้วยครับ

   ลบ
 29. เด็กหญิง รัชกาญจน์ ตุลยกุล เลขที่ 32 ม.4/13 ส่งงานครบแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 30. นางสาวนิชาภัทร จันทสุวรรณ์ เลขที่ 27 ส่งงานครบแล้วค้ะ https://plus.google.com/u/0/104715262563603271594/posts

  ตอบลบ
 31. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 32. นส ธนพร เจริญศรี เลขที่21 ส่งงานแล้วค่ะhttps://www.blogger.com/blogger.g?blogID=1229923317901487421#overview/src=dashboard

  ตอบลบ
 33. นางสาว นิชนิภา ขนอม ม.4/13 เลขที่ 24 ส่งงานแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 34. นางสาว ศิดาภรณ์ โชติช่วง เลขที่1 ส่งงานแล้วค่ะ http://sidaporn81.blogspot.com/

  ตอบลบ
 35. นักเรียนที่ยังไม่ส่งบล็อก และต้องปรับปรุงแก้ไขใหม่ได้แก่ 2,3,4,5,15,16,17,18,19,22,23,28,29,32,33,36
  หมายเหตุหากใครส่งแล้วแจ้งครูทราบด้วยครับ

  ตอบลบ
 36. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 37. นส มัลลิกา สุวรรณมณี เลขที่29 ส่งงานแล้วค่ะ http://manlikaa555.blogspot.com/

  ตอบลบ
 38. นางสาวกลิ่นจันทร์หอม พัลวัน เลขที่5 ส่งงานแล้วค่ะ http://nabiw.blogspot.com/

  ตอบลบ
 39. ไม่ระบุชื่อ2 กรกฎาคม 2557 03:26

  นางสาวญาณวีร์ เบญจพงศ์พล ม.4/13 เลขที่20http://pukan135.blogspot.com/

  ตอบลบ
 40. นางสาวอดิศรา แก้ววุ่น เลขที่ 3 ส่งงานแล้วค่ะ http://adisarakaewwun.blogspot.com/

  ตอบลบ
 41. นางสาวพรวิมล ตั้นเส้ง เลขที่ 2 ส่งงาน 3 ชิ้นแล้วค่ะhttps://plus.google.com/u/0/110453675840794844654/posts

  ตอบลบ
 42. นางสาวมัทวัน เม่งช่วย เลขที่ 28 ส่งงานครบแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 43. นาย พิษณุ แก้วชู เลขที่18 ม.4/13 ส่งงาน เรื่องรัฐประหาร ประวัติธงชาติไทย การเสียดินแดน กรมอุตุนิยมวิทยา นาฬิกา ปฏิทิน คลิปที่ชอบ แล้วครับ http://thaithaiwave.blogspot.com/

  ตอบลบ
 44. ลูกศิษย์ที่ยังไม่ส่งหรือส่งบล็อกแล้วไม่สามารถเปิดอ่านได้ ได้แก่เลขที่ 2,4,15,16,18,19,22,23,28,32,33 หมายเหตุเลขที่เก่าครับ และศิษย์คนใดที่ส่งแล้วครูรุณย์ตรวจข้ามไปหรือยังไม่ได้ตรวจกรุณาแจ้งให้ครูรุณย์ทราบด้วยครับ

  ตอบลบ
 45. น.ส อาทิตยา แก้วช่วย เลขที่ 38
  http://atittaya123.blogspot.com/

  ตอบลบ
 46. นาย จิราวุธ เพชรเจริญ เลขที่18 ม.4/13 ส่งงาน เรื่องรัฐประหาร ประวัติธงชาติไทย การเสียดินแดน กรมอุตุนิยมวิทยา นาฬิกา ปฏิทิน คลิปที่ชอบ แล้วครับ http://sitkrukaroon.blogspot.com/

  ตอบลบ
 47. นาย จิราวุธ เพชรเจริญ เลขที่18 ม.4/13 ส่งงาน เรื่องรัฐประหาร ประวัติธงชาติไทย การเสียดินแดน กรมอุตุนิยมวิทยา นาฬิกา ปฏิทิน คลิปที่ชอบ แล้วครับ http://sitkrukaroon.blogspot.com/

  ตอบลบ
 48. นางสาว ธัญมาศ คงเพ็ง ม.4/13 เลขที่24 ส่งงาน เรื่องรัฐประหาร ประวัติธงชาติไทย การเสียดินแดน กรมอุตุนิยมวิทยา นาฬิกา ปฏิทิน คลิปที่ชอบ แล้วค่ะ http://tanyamart.blogspot.com/

  ตอบลบ
 49. นางสาว ปทุม ศิริไพศาล ม4/13 (เลขที่27 เลขที่ใหม่) (เลขที่26 เลขที่เก่า)
  ส่งงาน กลอนวันพ่อ กับ รัฐธรรมนูญ18ฉบับ ค่ะ
  http://rolexzerzer.blogspot.com/

  ตอบลบ
 50. นาย จิราวุธ เพชรเจริญ ม4/13 เลขที่18
  ส่งงาน กลอนวันพ่อ กับ รัฐธรรมนูญ18ฉบับ ครับ
  http://sitkrukaroon.blogspot.com/

  ตอบลบ
 51. นาย พิษณุ แก้วชู ม4/13 เลขที่19
  ส่งงาน กลอนวันพ่อ กับ รัฐธรรมนูญ18ฉบับ ครับ
  http://thaithaiwave.blogspot.com/

  ตอบลบ
 52. นางสาวธัญมาศ คงเพ็ง ม4/13 เลขที่24
  ส่งงาน กลอนวันพ่อ กับ รัฐธรรมนูญ18ฉบับ ค่ะ
  http://tanyamart.blogspot.com/

  ตอบลบ
 53. นางสาว พรวิมล เศรารักษ์ ม4/13
  ส่งงาน กลอนวันพ่อ กับ รัฐธรรมนูญ18ฉบับ ค่ะ
  http://sehuny.blogspot.com/

  ตอบลบ