ให้นักเรียนทำรายงานเรื่อง "การรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557" ทำลงในบล็อกของนักเรียนเอง และให้นักเรียนส่งรายงาน ให้ตรงห้องเรียนของนักเรียนด้วยภายใน 30 มิถุนายน 2557 วิชาการปกครองของไทย ระดับชั้น ม.4: ม.4/14

วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ม.4/14

121 ความคิดเห็น:

 1. นาย ทัตธน ชินพงษ์ เลขที่ 24 ส่งงานครับ การทำรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ยังเป็น google+ ครับแต่สามารถอ่านรายงานได้

   ลบ
  2. ครูการุณย์ครับบล็อกผมไม่เป็นgoogle+เเล้วครับ

   ลบ
 2. นางสาวปิยภาณี หนูนุ่น เลขที่ 21 ม.4/14

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ถูกต้องแล้วครับหนู ผ่านเลยครับ

   ลบ
 3. นางสาวสรัลพร แสนทวีสุข เลขที่ 11 ม.4/14 ส่งงานการทำรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ยังตรวจไม่ได้

   ลบ
  2. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

   ลบ
  3. ส่งงานทั้งหมดค่ะ
   http://kizesan.blogspot.com/

   ลบ
 4. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 5. นางสาว ลักษิกา เตชะวรรโต เลขที่ 35 ม.4/14
  ส่งเรื่อง การทำรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557
  http://laksika700.blogspot.com/2014/06/22-2557.html

  ตอบลบ
 6. นาย ณฒัฎ จันจะนะ เลขที่ 43 ม.4/14
  ส่งงานการทำรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557
  http://nathascomkab.blogspot.com/

  ตอบลบ
 7. น.ส.ปารมี แสงสุวรณ ม.4/14 เลขที่ 26
  ส่งงานประวัติธงชาติไทย
  http://parameepan.blogspot.com/2014/06/blog-post.html

  ตอบลบ
 8. นางสาวรสสุคนธ์ เกตุแก้ว ชั้นม4/14 เลขที่ 10
  ส่งงานการทำรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557
  http://rossukonketkaew.blogspot.com/2014/06/22-2557.html

  ตอบลบ
 9. นางสาว จิดาภา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ม.4/14 เลขที่ 17 ส่งงาน
  -การทำรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557
  -ประวัติการเสียดินแดนทั้ง 14 ครั้งของประเทศไทย
  -ประวัติธงชาติไทย
  -การเเทรกนาฬิกา ปฎิทิน พยากรณ์อากาศ การเเทรกวิดีโอการเสียดินเเดนเเละประวัติธงชาติเเละเพลงที่ชอบ
  http://jidaparattanadilok.blogspot.com/

  ตอบลบ
 10. นาย วิศรุต เหล็มหมาด ม.4/14 เลขที่ 14
  -การทำรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557
  -ประวัติธงชาติไทย
  -ประวัติการเสียดินแดนทั้ง 14 ครั้งของประเทศไทย
  http://petenten.blogspot.com/

  ตอบลบ
 11. http://maysasi.blogspot.com/
  นางสาวศศิธร หอยิ่งเจริญ เลขที่ 50 ม.4/14

  ตอบลบ
 12. นางสาวอักษรศรี ศิริวัตน์ ม.4/14 เลขที่52
  http://aksonsri.blogspot.com/

  ตอบลบ
 13. นางสาวศุจินทรา เหมะรักษ์ ม.4/14 เลขที่ 51
  http://sujintrasd.blogspot.com/

  ตอบลบ
 14. ชื่อ น.ส. ณัฐธิดา สุขี เลขที่ 1
  http://natthidaa.blogspot.com/

  ตอบลบ
 15. http://laksika700.blogspot.com/
  นางสาว ลักษิกา เตชะวรรโต เลขที่ 35

  ตอบลบ
 16. http://chanrakjungshin.blogspot.com/
  น.ส.เกศบุตร แดงมา เลขที่ 47

  ตอบลบ
 17. นางสาว จิรดา เชิญอักษร เลที่ 27
  http://jirada77.blogspot.com/

  ตอบลบ
 18. นาย ณฐกฤต โตพิทักษ์ เลขที่ 41 ครับ
  http://eliminaw.blogspot.com/

  ตอบลบ
 19. นางสาว พัสตราภรณ์ มาเอียด เลขที่ 23 ชั้น ม.4/14
  http://pleng23pleng.blogspot.com/

  ตอบลบ
 20. นางสาว พรรณราย เนโอมี่ จอนสัน เลขที่ 39 ชั้นม.4/14
  http://panraijohnson.blogspot.com/

  ตอบลบ
 21. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 22. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 23. นางสาวสโรชา ระตินัย ชั้น ม.4/14 เลขที่ 37
  http://sarochawf2605.blogspot.com/

  ตอบลบ
 24. นางสาวธันยชนก ชูกรณ์ เลขที่ 29 ม.4/14
  http://lovechin51.blogspot.com/

  ตอบลบ
 25. นางสาวศศิวิมล ปัญญาเลิศ เลขที่36 ชั้น ม.4/14
  http://sasi566.blogspot.com/

  ตอบลบ
 26. นางสาวมณิสร จันทร์สุข เลขที่ 9 ชั้น ม.4/14
  http://kongsodem9.blogspot.com/

  ตอบลบ
 27. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 28. นางสาวอริสา จัดละ เลขที่ 5 ชั้นม. 4/14
  http://alicerrrr.blogspot.com/

  ตอบลบ
 29. นางสาว สุทธินันท์ วรรณบริบูรณ์ ม.4/14 เลขที่ 41
  -การทำรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557
  -ประวัติการเสียดินแดนทั้ง 14 ครั้งของประเทศไทย
  -ประวัติธงชาติไทย

  http://sutthinan21w.blogspot.com/

  ตอบลบ
 30. นาย จักร์ธนพล เรืองศรี ม4/14 เลขที่7
  -การทำรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557
  -ประวัติธงชาติไทย
  -ประวัติการเสียดินแดนทั้ง 14 ครั้งของประเทศไทย
  http://terjakthanapol.blogspot.com/

  ตอบลบ
 31. นายปาราเมศ เดชดี เลขที่45 ม.4/14
  -การทำรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557
  -ประวัติธงชาติไทย
  -ประวัติการเสียดินแดนทั้ง 14 ครั้งของประเทศไทย
  http://prmoat.blogspot.com/

  ตอบลบ
 32. นาย ฐิติวัฒน์ ไหมชู
  การทำรัฐประหาร
  -ประวัติธงชาติไทย
  -ประวัติการเสียดินแดนทั้ง 14 ครั้งของประเทศไทย
  http://tmaichoo.blogspot.com/

  ตอบลบ
 33. นส.ศุภกานต์ แสงอรุณ เลขที่ 18 ม.4/14
  http://suppakans.blogspot.com/

  ตอบลบ
 34. นางสาว ออมทอง สครจิตร เลขที่20 ชั้น ม.4/14

  ตอบลบ
 35. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 36. นางสาวปาริชาติ ชัยสวัสดิ์ ม.4/14 เลขที่ 16
  http://promise-tg.blogspot.com/

  ตอบลบ
 37. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 38. นางสาววรรณวิภา แก้วศรี ม.4/14 เลขที่12
  http://chatwhq.blogspot.com/

  ตอบลบ
 39. นาย กฤติน เกษราพงศ์ 4/14 เลขที่ 38
  http://kittinketsarapong.blogspot.com/

  ตอบลบ
 40. นางสาว ออมทอง สาครจิตร ชั้น ม.4/14 เลขที่20

  ตอบลบ
 41. นางสาวประภาสิริ ประทุมชาติภักดี เลขที่ 2 ค่ะ
  http://prapasirijane.blogspot.com/

  ตอบลบ
 42. นางสาวสุรัสวดี พันธ์สุข เลขที่ 19 ค่ะ

  ตอบลบ
 43. นางสาวณัฐวดี. เปียฉิม เลขที่ 28 ชั้น ม.4/14 http://www.tamynattawadee.blogspot.com/

  ตอบลบ
 44. นางสาว กุลศิริ แก้วศรี เลขที่ 46
  http://nun46nunze.blogspot.com/

  ตอบลบ
 45. นางสาวปัณฑารีย์ วรรณวงศ์ เลขที่22 ม.4/14
  http://pantareemook.blogspot.com/

  ตอบลบ
 46. นางสาวจิรายุ ยืนยง เลขที่ 25 ม.4/14 http://jirayu435.blogspot.com/
  การทำรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557
  -ประวัติธงชาติไทย
  -ประวัติการเสียดินแดนทั้ง 14 ครั้งของประเทศไทย

  ตอบลบ
 47. วิสสุตา สงจินดา เลขที่ 4
  http://visutafern.blogspot.com/

  ตอบลบ
 48. นางสาวลักษิกา ปานทอง ชั้นม.4/14 เลขที่ 34
  http://laksikakikkee.blogspot.com/

  ตอบลบ
 49. http://girlreality.blogspot.com/
  นางสาวจิตตระกานต์ แก้วละเอียด เลขที่ 48

  ตอบลบ
 50. นางสาวพิชชาภา ปาลรัตน์ ชั้นม.4/14 เลขที่ 33
  http://meaw14156.blogspot.com/

  ตอบลบ
 51. นางสาวณัฐาภา อุไรกุล เลขที่ 15 ชั้น ม.4/14
  http://nongplagrim.blogspot.com/

  ตอบลบ
 52. นาย ณัฐชา ศรีสุวรรณ เลที่ 44 ม.4/14
  http://natchaachawin.blogspot.com/

  ตอบลบ
 53. น.ส.ณัฐชนันท์พร เชื้อประกอบการ ม.4/14 เลขที่ 49
  http://natchananporn.blogspot.com/

  ตอบลบ
 54. นางสาว นฤภร ชินาวงศ์ เลขที่ 8 ม.4/14
  http://naruepornchinawong.blogspot.com

  ตอบลบ
 55. นางสาว พิชญานันท์ แจ่มเจริญ เลขที่6 ม.4/14
  http://pitchayananbest.blogspot.com/

  ตอบลบ
 56. นางสาวนิสารัตน์ ประสมสุข เลขที่30 ม.4/14
  http://yingoil123.blogspot.com/

  ตอบลบ
 57. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 58. นางสาวนูรียา หวังกา เลขที่31 ม.4/14
  http://nureeya2206.blogspot.com/

  ตอบลบ
 59. ลูกศิษย์ที่ยังไม่ส่งและที่ส่งแล้วเปิดไม่ได้ 3,10,11,13,17,19,20,21,24,26,41,43 หมายเหตุหากศิษย์คนใดส่งแล้วแต่ครูตรวจข้ามไป กรุณาแจ้งครูรุณย์ด้วยครับ

  ตอบลบ
 60. นางสาว สิริรัตน์ ชัยคีรี ม.4/14 เลขที่13
  http://newsirirat.blogspot.com/

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ธงชาติและเสียดินแดนเปิดยังไม่ได้ครับ

   ลบ
  2. แก้ไขแล้วค่ะ ดูได้ไหมคะ

   ลบ
 61. นางสาวพิชิตา แสงสว่าง ม.4/14 เลขที่3
  http://pichitar.blogspot.com/

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ธงชาติกับเสียดินแดนเปิดเข้าไปดูยังไม่ได้ ใส่ลิงก์แล้วยังครับ

   ลบ
  2. แก้ไข้แล้วค่ะครู ใช้ได้หรือเปล่าคะ

   ลบ
 62. นาย ทัตธน ชินพงษ์ ม.4/14เลขที่ 24 ครับ คำสั่งพ่อคำสอนแม่ข้าพเจ้า

  ตอบลบ
 63. นางสาว ศศิวิมล ปัญญาเลิศ ม.4/14 เลขที่ 36 ค่ะ คำสั่งพ่อคำสอนแม่ข้าพเจ้า

  ตอบลบ