ให้นักเรียนทำรายงานเรื่อง "การรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557" ทำลงในบล็อกของนักเรียนเอง และให้นักเรียนส่งรายงาน ให้ตรงห้องเรียนของนักเรียนด้วยภายใน 30 มิถุนายน 2557 วิชาการปกครองของไทย ระดับชั้น ม.4: ม.4/7

วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ม.4/7

90 ความคิดเห็น:

 1. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 2. นางสาว ศุภิสรา แซ่อุ่ย ชั้น ม. 4/7 เลขที่ 41
  ขอส่งงานค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. เรียบร้อยแล้วครับหนู

   ลบ
 3. นางสาว ศิริวรรณ คำหล้า ชั้น ม. 4/7 เลขที่ 40
  ขอส่งงานค่ะ

  ตอบลบ
 4. นางสาว พิมพ์พิศา รัตนกูล ชั้น ม. 4/7 เลขที่ 36
  ขอส่งงานค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ต้องเปลี่ยนภาพโปรไฟล์ครับ. ส่วนอื่นโอเคครับ

   ลบ
 5. นางสาว จุติมา กัจฉุวิโร ชั้น ม. 4/7 เลขที่15
  ขอส่งงานค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ยังไม่ถูกต้อง แต่พอจะอนุโลมได้ระดับหนึ่ง

   ลบ
 6. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 7. นางสาวธัญญารัตน์ มีปิด ชั้นม.4/7 เลขที่ 31
  ขอส่งงานค่ะ
  http://bowtyr.blogspot.com/

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. น่าจะใช้ได้แล้วครับ

   ลบ
 8. วาสนา หมวดมะ เลขที่ 39 http://dudeed.blogspot.com/

  ตอบลบ
 9. ศิริวรรณ คำหล้า ชั้นม.4/7 เลขที่ 40
  ขอส่งงานค่ะ
  http://mmmewsiriwan.blogspot.com/

  ตอบลบ
 10. นางสาวสุภัสสร เส้งคล้าย ม.4/7 เลขที่42
  ขอส่งงานค่ะ
  http://swimsps.blogspot.com/

  ตอบลบ
 11. พิมพ์พิศา รัตนกูล ชั้น ม.4/7 เลขที่ 36
  ขอส่งงานค่ะ
  http://pimpisa101041.blogspot.com/

  ตอบลบ
 12. นางสาว นฤมล บุญเจริญ ม.4/7 เลขที่ 32
  ขอส่งงานคะ
  http://jinanarumon.blogspot.com/

  ตอบลบ
 13. นางสาว ปาณิศา นะสุวรรณ์ ม.4/7 เลขที่ 12
  ขอส่งงานค่ะ
  http://nutpanisa.blogspot.com/

  ตอบลบ
 14. นางสาวถิรพร สะอะ ม.4/7 เลขที่29
  มาส่งงานค่ะ
  http://thirapornsa.blogspot.com/
  http://thirapornsaa.blogspot.com/

  ตอบลบ
 15. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 16. นางสาวนพรดา สงคง เลขที่ 4 ม.4/7
  ขอส่งงานค่ะ
  http://gednoparada.blogspot.com/

  ตอบลบ
 17. นางสาวกนกวรรณ จันทร์สว่าง เลขที่19 ม.4/7
  มาส่งงานค่ะ
  http://namwan816.blogspot.com/

  ตอบลบ
 18. นางสาว ศุภิสรา แซ่อุ่ย ขั้น ม. 4/7 เลขที่ 41
  ขอส่งงานชิ้นที่ 2 ค่ะ

  ตอบลบ
 19. นางสาว พัชรพร วิบูลย์พันธ์ เลขที่ 35 ชั้น ม. 4/7
  ขอส่งงานชิ้นที่ 1 ค่ะ

  ตอบลบ
 20. นางสาว พัชรพร วิบูลย์พันธ์ เลขที่ 35 ชั้น ม. 4/7
  ขอส่งงานชิ้นที่ 2 ค่ะ

  ตอบลบ
 21. นางสาว จุติมา กัจฉุวิโร ชั้น ม. 4/7 เลขที่15
  ขอส่งงานค่ะ

  ตอบลบ
 22. นางสาวณัฐนิช ศรประสิทธิ์ ชั้น ม.4/7 เลขที่45
  ส่งงานคะ

  ตอบลบ
 23. นางสาว วาสนา หมวดมะ ม. 4/7 เลขที่ 39
  ขอส่งงานค่ะ

  ตอบลบ
 24. นางสาว วาสนา หมวดมะ ม. 4/7 เลขที่ 39
  ขอส่งงานค่ะ
  http://dudeed.blogspot.com/

  ตอบลบ
 25. นางสาว ปรียาภรณ์ สรวงวิวัฒนกิจ ม.4/7 ขอส่งงานค่ะ

  ตอบลบ
 26. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 27. นางสาว อัจฉราภรณื พุทธะระ ม.4/7 เลขที่ 13 ขอส่งงานค่ะ
  http://puttara123.blogspot.com/

  ตอบลบ
 28. นางสาว วริศรา ลิปิกุล เลขที่38 ม.4/7 ขอส่งงานค่ะ
  http://minvarisra.blogspot.com/

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. เพิ่มเนื้อหาให้ครบครับ

   ลบ
 29. นางสาว อาภาภัทร คงประสิทธิ ม.4/7 เลขที่17 ขอส่งงานค่ะ
  http://raphaphat.blogspot.com/

  ตอบลบ
 30. นาย วัฒนชัย เเก้วนวล ม.4/7 เลขที่26 มาส่งงานครับ
  http://wattanacha.blogspot.com/

  ตอบลบ
 31. นางสาว จุฑาพร จันทร์ธโพธิ์ ม.4/7 เลขที่ 28 มาส่งงานค่ะ
  http://praejuthaporn28.blogspot.com/

  ตอบลบ
 32. นางสาว อมิตา คงทน เลขที่ 4/7เลขที่ 8 มาขอส่งงานค่ะ
  http://viewamita.blogspot.com/

  ตอบลบ
 33. ลูกศิษย์ที่ไม่ส่งบล็อกหรือส่งแล้วเปิดยังไม่ได้ ได้แก่ 1,2,3,5,6,7,9,10,11,14,16,18,20,21,22,23,24,25,27,30,33,35,37,45

  ตอบลบ
 34. นางสาว ธมลวรรณ สุทธิหิรัญ ม4/7 เลขที่ 30 มาขอส่งงานค่ะ
  http://tamonwansutthihiran.blogspot.com/

  ตอบลบ
 35. นางสาวจุฑามณี มีฤทธิ์ ม.4/7 เลขที่ 7 ขอส่งงานค่ะ
  http://jutamanee47.blogspot.com/

  ตอบลบ
 36. นางสาว ภรวิภา ขุนพิทักษ์ ชั้นม.4/7 เลขที่ 5 ขอส่งงานค่ะ
  http://pronwipa57.blogspot.com/

  ตอบลบ
 37. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 38. นางสาวจุฑามณี มีฤทธิ์ ม.4/7 เลขที่ 7 ขอส่งงานค่ะ
  http://jutamanee47.blogspot.com/

  ตอบลบ
 39. นางสาวพิมพ์ชนก ยีรัน เลขที่3 ขอส่งงานชิ้นที่2ค่ะ
  http://pimchanok1997.blogspot.com/

  ตอบลบ
 40. นางสาว นพรดา สงคง ม.4/7 เลขที่ 4 มาขอส่งงานค่ะ
  http://gednoparada.blogspot.com/

  ตอบลบ
 41. นางสาวจุฬาลักษณ์ แก้วสุวรรณ เลขที่2
  http://nongjulaluck.blogspot.com/

  ตอบลบ
 42. นางสาว นฤชล เอียดรักษ์ ม.4/7 เลขที่ 1 ขอส่งงานค่ะ
  http://naruchontoon40.blogspot.com/
  http://naruchontt40.blogspot.com/

  ตอบลบ
 43. นางสาวพิมพ์ชนก ยีรัน เลขที่3 ขอส่งงานค่ะ
  http://pimchanok1997.blogspot.com/

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ครูงานชิ้นที่2ส่งแล้วอยู่ข้างบน

   ลบ
 44. นางสาว จุฬาลักษณ์ แก้วสุวรรณ เลขที่2
  http://julalucknong.blogspot.com/

  ตอบลบ
 45. นาย ธนวัฒน์ มีลักษณ์ ม.4/7 เลขที่ 6 ขอส่งงานครับ
  http://meeluck1231.blogspot.com/

  ตอบลบ
 46. นางสาวณลิตา จิตต์ภักดี เลขที่9 ม.4/7 มาส่งงานค่ะ
  http://jkhkno.blogspot.com/

  ตอบลบ
 47. นางสาว วรรณรัตน์ พลพยอม ชั้น ม. 4/7 เลขที่ 37
  ขอส่งงานค่ะ

  ตอบลบ
 48. นางสาวปาณิศา นพสุวรรณ์ ม.4/7 เลขที่ 12 ขอส่งงานค่ะ
  http://nutpanisa.blogspot.com/

  ตอบลบ
 49. http://punyawee012345.blogspot.com/2014/07/blog-post_6809.html
  http://punyawee012345.blogspot.com/2014/07/blog-post_2679.html
  http://punyawee012345.blogspot.com/2014/07/blog-post.html
  นางสาวปุณยวีร์ ภัทรพงศ์พันธ์ ม.4/10 เลขที่ 37

  ตอบลบ
 50. นางสาว วรรณรัตน์ พลพยอม ม.4/7 เลขที่ 37
  ขอส่งงานทุกชิ้นค่ะ

  ตอบลบ
 51. น.ส. พัชรพร วิบูลย์พันธ์ ชั้น ม.4/7 เลขที่ 35
  http://bass4823.blogspot.com/
  http://ssab111.blogspot.com/

  ตอบลบ
 52. นางสาว ธนาภรณ์ นิลโมทย์ ชั้นม4/7
  http://stangzaa.blogspot.com/

  ตอบลบ
 53. นางสาว คันธรส จันทร์แก้ว ม.4/7 เลขที่ 1
  http://nannanza07.blogspot.com/2014/09/3-5-2-1.h
  http://nan4120.blogspot.com/2014/09/22-2557.html

  ตอบลบ
 54. นาย หยกชัย แกเวดี ม.4/7 เลขที่ 27
  http://yokchai3145.blogspot.com/

  ตอบลบ
 55. นางสาวจุฑามณี มีฤทธิ์ ชั้นม.4/7 เลขที่ 8 ขอส่งงานค่ะ
  http://jutamanee47.blogspot.com/

  ตอบลบ
 56. http://krukaroon.blogspot.com/
  นางสาว อมิตา คงทน 4/7 ส่งงานค่ะ

  ตอบลบ