ให้นักเรียนทำรายงานเรื่อง "การรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557" ทำลงในบล็อกของนักเรียนเอง และให้นักเรียนส่งรายงาน ให้ตรงห้องเรียนของนักเรียนด้วยภายใน 30 มิถุนายน 2557 วิชาการปกครองของไทย ระดับชั้น ม.4: ม.4/6

วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ม.4/6

117 ความคิดเห็น:

 1. นางสาวสมเส็ด สมส่่วน เลขที่ 21 ส่งงานชิ้นแรกแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 2. นางสาวภคินี ศรีเพ็ชร เลขที่ 30 ส่งงานชิ้นแรกค่ะ

  ตอบลบ
 3. นางสาวมัลลิกา ศรีวิชัย เลขที่40 ส่งงานชิ้นแรกแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 4. นางสาว ศิริกมล เหลาะหมาน เลขที่ 25 ส่งงานชิ้นแรกค่ะ
  http://sirikamonworanari.blogspot.com/

  ตอบลบ
 5. นางสาว เกรวรรณ บุญแนบ ชั้น ม. 4/6 เลขที่ 34
  ขอส่งงานค่ะ

  ตอบลบ
 6. http://ktitayot.blogspot.com/
  นายกฤตยชญ์ เกื้อก่อยอด เลขที่ 22 ม.4/6

  ตอบลบ
 7. นายวีรวัตน์ แสงงาม เลขที่1 ม.4/6
  http://wirawat01.blogspot.com/

  ตอบลบ
 8. นายนัฐพงศ์ ศิระจิตร์ เลขที่ 23 ม.4/6
  http://nattapong023.blogspot.com/

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. โอเคเปิดดูได้ครับ

   ลบ
 9. นาย เศรษฐการ พรหมมุณี เลขที่ 32 ส่งงานชิ้นแรกแล้วครับ
  http://kengthailand.blogspot.com/

  ตอบลบ
 10. http://paperpemika.blogspot.com/
  น.ส.เปมิกา พิเชฐวาณิชย์ เลขที่16 ม.4/6

  ตอบลบ
 11. http://aungkanaworanari.blogspot.com/
  น.ส อังคณา คงสุข เลขที่ 11 ม.4/6 ส่งงานชิ้นแรกแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 12. น.ส.รัญชนา อนันต์ เลขที่ 15 ม.4/6 ส่งงานชิ้นแรกแล้วค้ะ
  http://ranchanasocool.blogspot.com/

  ตอบลบ
 13. นางสาวธนิตา เกสรินทร์ ชั้นม.4/6 เลขที่ 2
  https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=2024274532198244316#editor/target=post;postID=6439283700179862979;onPublishedMenu=allposts;onClosedMenu=allposts;postNum=0;src=postname

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. เปิดยังไม่ได้ครับ

   ลบ
  2. http://thanitaketsarin.blogspot.com/2014/06/22-2557.html
   อันนี้ค่ะ ครูค่าา
   นางสาวธนิตา เกสรินทร์ ชั้นม.4/6 เลขที่ 2 งานชิ้นแรกค่ะ

   ลบ
 14. นางสาวสุวรนาถ ศิริรัตน์ ชั้นม.4/6 เลขที่ 26 ส่งงานชิ้นแรกแล้วค่ะ
  http://suvoranatbaifernjubjub.blogspot.com/

  ตอบลบ
 15. น.ส.ชุติมา หลีกันชะ ม.4/6 เลขที่36 ส่งงานชิ้นแรกแล้วค่ะ
  http://chutima46242.blogspot.com/

  ตอบลบ
 16. เลขที่28 ส่งงาน ประวัติเเละความเป็นมาของธงชาติไทย
  http://panitime.blogspot.com/

  ตอบลบ
 17. นางสาวนรินี ดวงจักร์ ม.4/6 เลขที่20 ส่งงานชิ้นแรกคะ
  http://narinee43440.blogspot.com/2014/06/22-2557.html

  ตอบลบ
 18. นางสาว ทัตสรวง ทองรักศรี เลขที่ 10 ส่งงานชิ้นแรกค่ะ
  http://qsuoeneen.blogspot.com/2014/06/22-2557.html

  ตอบลบ
 19. นางสาวนรินี ดวงจักร์ ม.4/6 เลขที่ 20 ส่งงานชิ้นที่2คะ ประวัติธงชาติไทย
  http://narinee43440.blogspot.com/2014/06/httpyoutu.html

  ตอบลบ
 20. นางสาว วรรณิศา เมหิ เลขที่ 42 ส่งงานชิ้นที่สองค่ะ
  http://wannisatiw.blogspot.com/2014/06/httpyoutubekmpz61uesxu.html

  ตอบลบ
 21. ประวัติธงชาติไทย
  นางสาวเบญจมาภรณ์ ทองนวล เลขที่39 ส่งงานชิ้นที่2ค่ะ
  http://youtu.be/KmPZ61uEsXU

  ตอบลบ
 22. นางสาว จารียา เพ็งประดับ ชั้น ม.4/6 เลขที่ 35 ส่งงานชิ้นแรกค่ะ
  http://b2utynuchie.blogspot.com/

  ตอบลบ
 23. นางสาวภคินี ศรีเพ็ชร เลขที่ 30 ส่งงานชิ้นที่ 2 ค่ะ ประวัติธงชาติไทย
  http://pakineesriphet.blogspot.com/2014/06/blog-post.html

  ตอบลบ
 24. นางสาว อภิสรา จงเจริญยิ่งถาวร เลขที่ 27 ม.4/6 ส่งงานชิ้นที่ 1,2,3 ค่ะ
  เหตุการณ์รัฐประหารในประเทศไทยปี 2557 , ประวัติและความเป็นมาของธงชาติไทย , การเสียดินแดน14ครั้งของไทย
  http://apisarayang.blogspot.com/

  ตอบลบ
 25. นางสาว อังคณา คงสุข เลขที่11 ส่งงานชิ้นที่ 2,3 แล้วค่ะ
  http://aungkanaworanari.blogspot.com/

  ตอบลบ
 26. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 27. นางสาว นิลาวัลย์ ทองสุวรรณ ชั้น ม. 4/6 เลขที่ 38 ส่งงานชิ้นที่ 1 2 3 คะ
  http://plurnone.blogspot.com/

  ตอบลบ
 28. นางสาวปริยาภรณ์ จันทร์เส้ง เลขที่3 ม.4/6 ส่งงานชิ้นที่1,2,3

  http://paliize.blogspot.com/

  ตอบลบ
 29. นางสาวเกรวรรณ บุญแนบ เลขที่ 34 ชั้น ม. 4/6 ส่งงานชิ้นที่ 1,2,3 ค่ะ
  http://khingkerawan.blogspot.com/

  ตอบลบ
 30. วรรณิศา เมหิ เลขที่ 42 ส่งงานชิ้นที่3 ค่ะ
  http://wannisatiw.blogspot.com/

  ตอบลบ
 31. นางสาวจารียา เพ็งประดับ ม.4/6 เลขที่35 ส่งงานชิ้นที่3ค่ะ
  http://b2utynuchie.blogspot.com/

  ตอบลบ
 32. นางสาวธนิตา เกสรินทร์ ชั้นม.4/6 เลขที่ 2 ส่งงานชิ้นที่ 2,3 ค่ะ
  http://kluaynaka.blogspot.com/

  ตอบลบ
 33. นาย ภานุวัฒน์ คูนิอาจ เลขที่ 12 ม.4/6
  http://panuwat2542.blogspot.com/

  ตอบลบ
 34. นางสาว หทัยชนก แผ้วกสินธุ์ ม.4/6 เลขที่44 ส่งงานชิ้นที่ 1,2,3 ค่ะ
  http://hathaichanok41.blogspot.com/

  ตอบลบ
 35. น.ส.เพ็ญนภา จันทบูลย์ม.4/6เลขที่14 ส่งงานชิ้นที่1ค่ะ http://kieka1900.blogspot.com

  ตอบลบ
 36. นางสาว เพ็ญนภา จันทบูลย์ ม.4/6 เลขที่ 14 ส่งงานชิ้นที่2ค่ะ
  http://kieka1900.blogspot.com

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. เสียดินแดนต้องเป็นคลิปนะครับ

   ลบ
 37. นางสาวเพ็ญนภา จันทบูลย์ ม.4/6เลขที่14 ส่งงานชิ้นที่3ค่ะ
  http://kieka1900.blogspot.com

  ตอบลบ
 38. นางสาวสมฤดี สุขสว่าง ม.4/6 เลขที่ 21 ส่งงานชิ้นที่ 1 แล้วค่ะ
  http://dewka1999.blogspot.com/

  ตอบลบ
 39. นางสาวสมฤดี สุขสว่าง ม.4/6 เลขที่21 ส่งงานชิ้นที่ 2 แล้วค่ะ
  http://dewka1999.blogspot.com/

  ตอบลบ
 40. นางสาวสมฤดี สุขสว่าง ม.4/6 เลขที่21 ส่งงานชิ้นที่ 3 แล้วค่ะ
  http://dewka1999.blogspot.com/

  ตอบลบ
 41. นางสาวศิริพร จันทร์ชุม เลขที่4 ม.4/6 ส่งงานชิ้นที่ 1 2 3 ค่ะ
  http://aesiripornhh.blogspot.com/

  ตอบลบ
 42. นางสาว พัณณิตา ช่วนตน เลขที่8 ม.4/6 ส่งงานชิ้นที่1,2,3 ค่ะ
  http://pchuayton.blogspot.com/

  ตอบลบ
 43. นางสาว ภัทรียา ใบหา เลขที่ 13 ม.4/6 ส่งงานชิ้นที่ 1 2 3 แล้วค่ะ
  http://damnmoi.blogspot.com/

  ตอบลบ
 44. นางสาวชุติมา หลีกันชะ เลขที่36 ส่งงานชิ้นที่3ค่ะ

  ตอบลบ
 45. จิรนันท์ อนันต์ เลขที่29
  http://beeleter123.blogspot.com/2014/06/blog-post.html?m=1 สง่งานค่ะ^^

  ตอบลบ
 46. นาย เศรษฐการ พรหมมุณี เลขที่ 32 ส่งงานชิ้นที่ 2,3 แล้วครับ
  http://kengthailand2.blogspot.com/
  http://setthakan-th.blogspot.com/

  ตอบลบ
 47. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 48. นางสาว วรัญญา คงพรม เลขที่ 17 ส่งงานชิ้นที่ 1,2,3 ค่ะ
  -รัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557
  -ประวัติและความเป็นมาของธงชาติไทย
  -ประวัติการเสียดินแดนทั้ง 14 ครั้งของประเทศไทย
  http://pangpond2541.blogspot.com/

  ตอบลบ
 49. นางสาว มัลลิกา ศรีวิชัย เลขที่40 ส่งงานชิ้นที่ 2,3 แล้วค่ะ
  http://u124.blogspot.com/2014/06/blog-post_29.html
  http://fgpf7.blogspot.com/2014/06/blog-post_29.html

  ตอบลบ
 50. นางสาว วชิราภา บุญเติม เลขที่ 41 ส่งงานชิ้นแรกแล้วค่ะ
  http://barbeer1998.blogspot.com/

  ตอบลบ
 51. นางสาว วชิราภา บุญเติม เลขที่ 41 ส่งงานชิ้นที่ 2 แล้วค่ะ
  http://barbeer1998.blogspot.com/2014/06/blog-post_29.html

  ตอบลบ
 52. นางสาว วชิราภา บุญเติม เลขที่ 41 ส่งงานชิ้นที่ 3 แล้วค่ะ
  http://barbeer1998.blogspot.com/2014/06/14.html

  ตอบลบ
 53. http://paperpemika.blogspot.com/2014/06/blog-post.html
  น.ส.เปมิกา พิเชฐวาณิชย์ เลขที่ 16 ม.4/6 งานชิ้นที่ 2

  ตอบลบ
 54. http://paperpemika.blogspot.com/2014/06/14_29.html
  น.ส.เปมิกา พิเชฐวาณิชย์ เลขที่ 16 ม.4/6 งานชิ้นที่ 3

  ตอบลบ
 55. นางสาว ณัฐวิภา รัตนะ เลขที่ 37 ส่งงานชิ้นที่ 1,2,3 ค่ะ
  -รัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557
  -ประวัติและความเป็นมาของธงชาติไทย
  -ประวัติการเสียดินแดนทั้ง 14 ครั้งของประเทศไทย
  http://natwipa37.blogspot.com/

  ตอบลบ
 56. นางสาว วริศรา ชูทอง เลขที่ 5 ส่งงานชิ้นที่ 1,2 และ 3 ค่ะ
  -รัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557
  -ประวัติและความเป็นมาของธงชาติไทย
  -ประวัติการเสียดินแดนทั้ง 14 ครั้งของประเทศไทย
  http://warisara1998.blogspot.com/2014/06/22-2557.html
  http://warisara1998.blogspot.com/2014/06/blog-post.html
  http://warisara1998.blogspot.com/2014/06/14.html

  ตอบลบ
 57. เลขที่ต่อไปนี้ส่งบล็อกแล้วหรือยังครับ 6,7,9,18,19,24,31,33,43 สำหรับเลขที่ 23 แนบที่อยู่บล็อกของเธอเอาไว้ด้วยครูเปิดไม่ได้หรือส่งใหม่อีกครั้งก็จะดีมาก รีบดำเนินการด่วนที่สุด ใครส่งมาก่อนแล้วครูตรวจตกหล่นไปต้องแจ้งให้ทราบด่วนเช่นเดียวกันครับผม

  ตอบลบ
 58. นายกฤษณะ อ่อนแก้ว เลขที่ 6 ส่งงานชิ้นที่ 1,2,3 ครับ
  http://kritsana006.blogspot.com/

  ตอบลบ
 59. นางสาวเบญจมาภรณ์ ทองนวล เลขที่39 ส่งงานชิ้นที่3ค่ะ
  http://btdear.blogspot.com/2014/06/14.html

  ตอบลบ
 60. นางสาวชนรดี ตั้งพงศ์กิจเจริญ เลขที่ 24 ม.4/6 ส่งงานชิ้นที่ 1 2 3 ค่ะ
  http://fornanza8412.blogspot.com/

  ตอบลบ
 61. นาย สิทธิชัย เสนาคำ เลขที่ 33 ม.4/6 ส่งงานชิ้นที่ 1 2 3 ครับ
  http://impossible-th.blogspot.com/

  ตอบลบ
 62. นางสาว สุรีวรรณ แสนคุณา เลขที่ 9 ชั้นม.4/6 ส่งงานชิ้นที่ 1 2 3
  http://sureewan42.blogspot.com/

  ตอบลบ
 63. นางสาว อังคนา พรหมมา เลขที่ 45
  ส่งงานชิ้นที่ 1 2 3
  http://aungja.blogspot.com/

  ตอบลบ
 64. นางสาวศกลวรรณ สุวรรณมณี เลขที่ 18 ม.4/6 ส่งงานชิ้นที่ 1 2 3
  http://fernsakonwan.blogspot.com/

  ตอบลบ
 65. นางสาว ภัทราภรณ์ ศรีไสย เลขที่ 19 ส่งงานชิ้นที่ 1,2,3 ค่ะ
  http://patraporn1999.blogspot.com/

  ตอบลบ
 66. นาย จิรภัทร แก้วประไพ เลขที่ 6 ส่งงานชิ้นที่ 1,2,3 ครับ
  http://teenoii07.blogspot.com/

  ตอบลบ
 67. http://nattapong023.blogspot.com/
  ส่งใหม่ครับ
  นายนัฐพงศ์ ศิระจิตร์ เลขที่ 23 ม.4/6

  ตอบลบ
 68. น.ส. นรินี ดวงจักร์ เลขที่ 20 ส่งชิ้นงานค่ะ
  ประวัติรัฐธรรมนูญไทย http://narinee43440.blogspot.com/2014/12/blog-post_6.html
  และ กลอนเกี่ยวกับวันพ่อคะ http://narinee43440.blogspot.com/2014/12/blog-post.html

  ตอบลบ
 69. http://damnmoi.blogspot.com/
  นางสาว ภัทรียา ใบหา เลขที่ 13 ม.4/6

  ตอบลบ
 70. นายปณิธิ แพละออง เลขที่ 28 ส่งงานคับ
  https://www.blogger.com/profile/06284904284497876565

  ตอบลบ